Übersicht
Niederländisch nach Schwedisch:   mehr Daten
  1. opendoen voor:


Niederländisch

Detailübersetzungen für opendoen voor (Niederländisch) ins Schwedisch

opendoen voor:

opendoen voor Verb

  1. opendoen voor (deur openen)
    föra in; släppa in; visa in
    • föra in Verb (för in, förde in, fört in)
    • släppa in Verb (släpper in, släppte in, släppt in)
    • visa in Verb (visar in, visade in, visat in)

Übersetzung Matrix für opendoen voor:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
föra in deur openen; opendoen voor aanmelden; aanmonsteren; binnendragen; inleggen; inschrijven; invoegen; overgaan op nieuwe rijbaan; tussenleggen
släppa in deur openen; opendoen voor binnenlaten; inlaten; naar binnen laten; naarbinnen laten; toegang verschaffen
visa in deur openen; opendoen voor binnenleiden; binnenloodsen

Verwandte Übersetzungen für opendoen voor