Niederländisch

Detailübersetzungen für opgeven (Niederländisch) ins Schwedisch

opgeven:

opgeven Verb (geef op, geeft op, gaf op, gaven op, opgegeven)

 1. opgeven (inschrijven)
  registrera; värva; enrollera
  • registrera Verb (registrerar, registrerade, registrerat)
  • värva Verb (värvar, värvade, värvat)
  • enrollera Verb (enrollerar, enrollerade, enrollerat)
 2. opgeven (stoppen; afhaken; ophouden; )
  sluta; lägga av
  • sluta Verb (slutar, slutade, slutat)
  • lägga av Verb (lägger av, lade av, lagt av)
 3. opgeven (ermee uitscheiden; ophouden; stoppen; staken; uitscheiden)
  upphöra; sluta; överge; ge upp
  • upphöra Verb (upphör, upphörde, upphört)
  • sluta Verb (slutar, slutade, slutat)
  • överge Verb (överger, övergav, övergivit)
  • ge upp Verb (ger upp, gav upp, givit upp)
 4. opgeven (subscriberen; aanmelden; inschrijven; intekenen)
  ta del i; registrera sig; påmönstra; enrollera; låta värva sig
  • ta del i Verb (tar del i, tog del i, tagit del i)
  • registrera sig Verb (registrerar sig, registrerade sig, registrerat sig)
  • påmönstra Verb (påmönstrar, påmönstrade, påmönstrat)
  • enrollera Verb (enrollerar, enrollerade, enrollerat)
  • låta värva sig Verb (låter värva sig, lät värva mig, låtit värva sig)
 5. opgeven (capituleren; zich overgeven)
  ge upp; kapitulera
  • ge upp Verb (ger upp, gav upp, givit upp)
  • kapitulera Verb (kapitulerar, kapitulerade, kapitulerat)
 6. opgeven (de brui geven aan)
  ge upp; kasta in handduken
  • ge upp Verb (ger upp, gav upp, givit upp)
  • kasta in handduken Verb (kastar in handduken, kastade in handduken, kastat in handduken)
 7. opgeven (prijsgeven; opofferen)
  offra
  • offra Verb (offrar, offrade, offrat)
 8. opgeven (capituleren; zich overgeven; overgeven; uitleveren)
  kapitulera; överlämna sig; ge upp
  • kapitulera Verb (kapitulerar, kapitulerade, kapitulerat)
  • överlämna sig Verb (överlämnar sig, överlämnade sig, överlämnat sig)
  • ge upp Verb (ger upp, gav upp, givit upp)
 9. opgeven (hoop opgeven)
  uppge hopp
  • uppge hopp Verb (uppger hopp, uppgav hopp, uppgivit hopp)

Konjugationen für opgeven:

o.t.t.
 1. geef op
 2. geeft op
 3. geeft op
 4. geven op
 5. geven op
 6. geven op
o.v.t.
 1. gaf op
 2. gaf op
 3. gaf op
 4. gaven op
 5. gaven op
 6. gaven op
v.t.t.
 1. heb opgegeven
 2. hebt opgegeven
 3. heeft opgegeven
 4. hebben opgegeven
 5. hebben opgegeven
 6. hebben opgegeven
v.v.t.
 1. had opgegeven
 2. had opgegeven
 3. had opgegeven
 4. hadden opgegeven
 5. hadden opgegeven
 6. hadden opgegeven
o.t.t.t.
 1. zal opgeven
 2. zult opgeven
 3. zal opgeven
 4. zullen opgeven
 5. zullen opgeven
 6. zullen opgeven
o.v.t.t.
 1. zou opgeven
 2. zou opgeven
 3. zou opgeven
 4. zouden opgeven
 5. zouden opgeven
 6. zouden opgeven
en verder
 1. ben opgegeven
 2. bent opgegeven
 3. is opgegeven
 4. zijn opgegeven
 5. zijn opgegeven
 6. zijn opgegeven
diversen
 1. geef op!
 2. geeft op!
 3. opgegeven
 4. opgevend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

opgeven [znw.] Nomen

 1. opgeven (aanvragen)

Übersetzung Matrix für opgeven:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ansöka för någonting aanvragen; opgeven
offra heiligschennis; offeren; ontheiliging; sacrilege
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
enrollera aanmelden; inschrijven; intekenen; opgeven; subscriberen inschrijven; intekenen
ge upp capituleren; de brui geven aan; ermee uitscheiden; opgeven; ophouden; overgeven; staken; stoppen; uitleveren; uitscheiden; zich overgeven erop achteruitgaan; geld inleveren; overgeven; strijd opgeven; toegeven; zich over geven
kapitulera capituleren; opgeven; overgeven; uitleveren; zich overgeven zich overgeven
kasta in handduken de brui geven aan; opgeven
lägga av afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; eruitstappen; opgeven; ophouden; stoppen achterhouden; behouden; bespreken; eraf gaan; opzijleggen; reis boeken; reserveren; terughouden; vastleggen
låta värva sig aanmelden; inschrijven; intekenen; opgeven; subscriberen
offra opgeven; opofferen; prijsgeven offeren
påmönstra aanmelden; inschrijven; intekenen; opgeven; subscriberen
registrera inschrijven; opgeven aanmelden; aanmonsteren; indexeren; inschrijven; kadastreren; registreren; van indexnummers voorzien
registrera sig aanmelden; inschrijven; intekenen; opgeven; subscriberen inboeken; registreren
sluta afhaken; afvallen; afzeggen; afzien van; ermee uitscheiden; eruitstappen; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitscheiden aankomen; afsluiten; belanden; eindigen; finishen; geraken; haspelen; naar einde toewerken; op een haspel winden; opklossen; opwikkelen; opwinden; stoppen; terechtkomen; verzeilen
ta del i aanmelden; inschrijven; intekenen; opgeven; subscriberen
uppge hopp hoop opgeven; opgeven
upphöra ermee uitscheiden; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitscheiden aflaten; belanden; geraken; ongeldig worden; ophouden; terechtkomen; verzeilen
värva inschrijven; opgeven inschrijven; intekenen
överge ermee uitscheiden; opgeven; ophouden; staken; stoppen; uitscheiden afschaffen; afstaan; afstand doen; afzien; in de steek laten; overgeven; verlaten
överlämna sig capituleren; opgeven; overgeven; uitleveren; zich overgeven zich overgeven
- aanmelden
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ge upp brui

Synonyms for "opgeven":


Antonyme für "opgeven":


Verwandte Definitionen für "opgeven":

 1. zeggen dat je eraan mee wilt doen1
  • hij gaf zich op voor de wedstrijd1
 2. ermee ophouden1
  • na twee keer proberen gaf hij het spel al op1
 3. als verloren beschouwen1
  • de zieke is opgegeven, hij wordt niet meer beter1
 4. het noemen1
  • wilt u uw naam en adres opgeven?1
 5. het uitspuwen1
  • hij gaf bloed op1
 6. opdragen als taak1
  • hij gaf een massa huiswerk op1

Wiktionary Übersetzungen für opgeven:


Cross Translation:
FromToVia
opgeven frångå; avstå från; ge upp abandon — to give up
opgeven glömma bury — to put an end to; to abandon
opgeven walk over forfeit — to give up in defeat
opgeven försaka; överge forsake — to abandon
opgeven ge upp; ge med sig give in — to relent or yield
opgeven sluta; sluta upp; upphöra; höra upp quit — to give up, stop doing something
opgeven stå say — to indicate in a written form
opgeven lämna; överge abandonner — Se remettre à ; se laisser aller à ; se livrer à.
opgeven avsäga sig; överge; avgå; abdikera abdiquerrenoncer à un pouvoir que l’on exercer ; se démettre de ses fonctions.
opgeven säga dire — Exprimer par la parole
opgeven förlora; mista perdrepriver de quelque chose qu’on avait, qu’on posséder.

Verwandte Übersetzungen für opgeven