Übersicht
Niederländisch nach Schwedisch:   mehr Daten
  1. toekomen aan:


Niederländisch

Detailübersetzungen für toekomen aan (Niederländisch) ins Schwedisch

toekomen aan:

toekomen aan Verb

  1. toekomen aan (verdiend hebben; toekomen)
    förtjäna; förvärva; tjäna
    • förtjäna Verb (förtjänar, förtjänade, förtjänat)
    • förvärva Verb (förvärver, förvärvde, förvärvt)
    • tjäna Verb (tjänar, tjänade, tjänat)

Übersetzung Matrix für toekomen aan:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
förtjäna toekomen; toekomen aan; verdiend hebben behalen; de kost verdienen; verkrijgen; winnen
förvärva toekomen; toekomen aan; verdiend hebben aanschaffen; aanwennen; acquireren; bemachtigen; eigenmaken; gewend raken; gewinnen; leren; verkrijgen
tjäna toekomen; toekomen aan; verdiend hebben bedienen; bedruipen; de kost verdienen; dienen; kostwinnen; winstmaken

Verwandte Übersetzungen für toekomen aan