Übersicht
Niederländisch nach Schwedisch:   mehr Daten
  1. vuurhaard:


Niederländisch

Detailübersetzungen für vuurhaard (Niederländisch) ins Schwedisch

vuurhaard:

vuurhaard [de ~ (m)] Nomen

  1. de vuurhaard (haardstede; haard; stookplaats; haardstee)
    öppen spis; brasa
  2. de vuurhaard (brandhaard)
    eldstad

Übersetzung Matrix für vuurhaard:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
brasa haard; haardstede; haardstee; stookplaats; vuurhaard houtvuur; open vuur; vreugdevuur; vuur
eldstad brandhaard; vuurhaard stookgelegenheid
öppen spis haard; haardstede; haardstee; stookplaats; vuurhaard stookgelegenheid

Verwandte Wörter für "vuurhaard":

  • vuurhaarden