Übersicht
Niederländisch nach Schwedisch:   mehr Daten
 1. minder:
 2. minderen:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für minder (Niederländisch) ins Schwedisch

minder:

minder Adjektiv

 1. minder
  mindre; färre

Übersetzung Matrix für minder:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
färre minder beperkter; in mindere mate
mindre minder kleiner

Verwandte Wörter für "minder":


Antonyme für "minder":


Verwandte Definitionen für "minder":

 1. niet zo vaak als anders1
  • jij moet eens wat minder spijbelen!1
 2. niet zoals een andere keer1
  • het is vandaag minder druk op straat1
 3. niet zoveel als anders1
  • ik heb minder winst gemaakt dit jaar1

Wiktionary Übersetzungen für minder:


Cross Translation:
FromToVia
minder färre fewer — comparative of few; a smaller number
minder mindre less — not as much

minderen:

minderen Verb (minder, mindert, minderde, minderden, geminderd)

 1. minderen (minder worden; declineren; afnemen; )
  minska; sjunka; förfalla; avta; gå ner
  • minska Verb (minskar, minskade, minskat)
  • sjunka Verb (sjunker, sjönk, sjunkit)
  • förfalla Verb (förfaller, förföll, förfallit)
  • avta Verb (avtar, avtog, avtagit)
  • gå ner Verb (går ner, gick ner, gått ner)
 2. minderen (verminderen; reduceren; afnemen; )
  korta in; göra mindre
  • korta in Verb (kortar in, kortade in, kortat in)
  • göra mindre Verb (gör mindre, gjorde mindre, gjort mindre)

Konjugationen für minderen:

o.t.t.
 1. minder
 2. mindert
 3. mindert
 4. minderen
 5. minderen
 6. minderen
o.v.t.
 1. minderde
 2. minderde
 3. minderde
 4. minderden
 5. minderden
 6. minderden
v.t.t.
 1. heb geminderd
 2. hebt geminderd
 3. heeft geminderd
 4. hebben geminderd
 5. hebben geminderd
 6. hebben geminderd
v.v.t.
 1. had geminderd
 2. had geminderd
 3. had geminderd
 4. hadden geminderd
 5. hadden geminderd
 6. hadden geminderd
o.t.t.t.
 1. zal minderen
 2. zult minderen
 3. zal minderen
 4. zullen minderen
 5. zullen minderen
 6. zullen minderen
o.v.t.t.
 1. zou minderen
 2. zou minderen
 3. zou minderen
 4. zouden minderen
 5. zouden minderen
 6. zouden minderen
en verder
 1. ben geminderd
 2. bent geminderd
 3. is geminderd
 4. zijn geminderd
 5. zijn geminderd
 6. zijn geminderd
diversen
 1. minder!
 2. mindert!
 3. geminderd
 4. minderend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

minderen [het ~] Nomen

 1. het minderen (krimpen; korten)

Übersetzung Matrix für minderen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avtagande korten; krimpen; minderen achteruitgang; afname; afzwakking; daling; minder worden; ontnemen; sluiereffect; terugloop; val; vermindering; verval
minskande korten; krimpen; minderen afzwakking; vermindering
sjunka wegzakken
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avta afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen achteruitgaan; afnemen; bezwijken; declineren; instorten; lijntrekken; minder worden; tenondergaan; teruggaan; vergaan; verrotten; verteren; wegrotten; zinken
förfalla afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen afrotten; bederven; bouwvallig worden; brokkelen; kruimelen; ongeldig worden; rotten; vergaan; verkommeren; vermolmen; verrotten; vervallen; wegrotten
gå ner afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen naar beneden gaan; naar beneden lopen; neergaan; omlaaggaan
göra mindre afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen kleiner maken; minder maken; minimaliseren; verkleinen
korta in afnemen; beperken; inkrimpen; inperken; krimpen; minder worden; minderen; reduceren; slinken; verkorten; verlagen; verminderen inkorten; korten; minder maken; minimaliseren; verkrappen
minska afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen achteruitgaan; afkorten; afnemen; afnemend; declineren; denigreren; inkrimpen; kleiner maken; kleineren; krimpen; lager maken; lenigen; minder worden; minimaliseren; slinken; slinkend; tanend; terugdraaien; terugschroeven; verkleinen; verlagen; verlichten; verminderen; verzachten
sjunka afnemen; dalen; declineren; minder worden; minderen; tanen; teruggaan; verminderen; vervallen afnemen; doen zinken; inkrimpen; krimpen; lager worden; minder worden; naar beneden gaan; naar beneden lopen; neergaan; omlaaggaan; onder water gaan; ondergaan; slinken; verkleinen; verminderen; zinken
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
minska afname voorraad; vermindering
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avtagande achteruitgaand; afnemend; minderend; slinkend; tanend; verminderend; vervallend; zwemend
minskande achteruitgaand; afnemend; dalend; vervallend

Verwandte Übersetzungen für minderSchwedisch

Detailübersetzungen für minder (Schwedisch) ins Niederländisch