Schwedisch

Detailübersetzungen für återställande (Schwedisch) ins Deutsch

återställande:

återställande Nomen

 1. återställande (reparation; lagning)
  die Reparatur; die Wiederherstellung; die Reparaturarbeit; die Restauration; die Ausbesserung
 2. återställande (återbetalning; återbäring; återlämnande; vederlag)
  die Rückzahlung; die Rückerstattung; die Erstattung
 3. återställande (restauration)
  die Wiederherstellung; die Restauration

Übersetzung Matrix für återställande:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Ausbesserung lagning; reparation; återställande förbättring; reparationer; reparationsarbete
Erstattung vederlag; återbetalning; återbäring; återlämnande; återställande
Reparatur lagning; reparation; återställande
Reparaturarbeit lagning; reparation; återställande
Restauration lagning; reparation; restauration; återställande lunchrum; mat hus; matsal; nydaning; nyskapande; omdaning; omskapande; reparationer; restaurang; rum för förfriskningar; återupprättande
Rückerstattung vederlag; återbetalning; återbäring; återlämnande; återställande ersättning; ersättningar; gottgörelse; gottgörelser; kompenseringar; kompenstioner; restitution; täckning; återbetalning; återbetalningar
Rückzahlung vederlag; återbetalning; återbäring; återlämnande; återställande ersättningar; gottgörelser; kompenseringar; kompenstioner; återbetalning; återbetalningar
Wiederherstellung lagning; reparation; restauration; återställande lunchrum; mat hus; matsal; nydaning; nyskapande; omdaning; omskapande; reparationer; restaurang; återställa; återupprättande

återställa:

återställa Verb (återställer, återställde, återställt)

 1. återställa (renovera; förnya; rusta upp)
  erneuern; herstellen; wiederherstellen; renovieren; neugestalten; restaurieren; wiederaufbauen
  • erneuern Verb (erneuere, erneuerst, erneuert, erneuerte, erneuertet, erneuert)
  • herstellen Verb (herstelle, herstellst, herstellt, herstellte, herstelltet, hergestellt)
  • wiederherstellen Verb (herstelle wieder, herstellst wieder, herstellt wieder, herstellte wieder, herstelltet wieder, wiederherstellt)
  • renovieren Verb (renoviere, renovierst, renoviert, renovierte, renoviertet, renoviert)
  • neugestalten Verb (gestalte neu, gestaltest neu, gestaltet neu, gestaltete neu, gestaltetet neu, neugestaltet)
  • restaurieren Verb (restauriere, restaurierst, restauriert, restaurierte, restauriertet, restauriert)
  • wiederaufbauen Verb (baue wieder auf, baust wieder auf, baut wieder auf, baute wieder auf, bautet wieder auf, wiederaufgebaut)
 2. återställa (gottgöra; ställa till rätta)
  wiederherstellen; in Ordnung bringen; instandsetzen; reparieren
 3. återställa (reparera; laga; iståndsätta; godgöra)
  reparieren; wiederherstellen; erneuern; flicken; gutmachen; fixen; montieren; restaurieren; wiedereinsetzen; ausbessern; hinkriegen; innovieren; deichseln; wiederaufbauen
  • reparieren Verb (repariere, reparierst, repariert, reparierte, repariertet, repariert)
  • wiederherstellen Verb (herstelle wieder, herstellst wieder, herstellt wieder, herstellte wieder, herstelltet wieder, wiederherstellt)
  • erneuern Verb (erneuere, erneuerst, erneuert, erneuerte, erneuertet, erneuert)
  • flicken Verb (flicke, flickst, flickt, flickte, flicktet, geflickt)
  • gutmachen Verb (gutmache, gutmachst, gutmacht, gutmachte, gutmachtet, gutgemacht)
  • fixen Verb (fixe, fixt, fixte, fixtet, gefixt)
  • montieren Verb (montiere, montierst, montiert, montierte, montiertet, montiert)
  • restaurieren Verb (restauriere, restaurierst, restauriert, restaurierte, restauriertet, restauriert)
  • wiedereinsetzen Verb (setze wieder ein, setzt wieder ein, setzte wieder ein, setztet wieder ein, wieder eingesetzt)
  • ausbessern Verb (bessere aus, besserst aus, bessert aus, besserte aus, bessertet aus, ausgebessert)
  • hinkriegen Verb (kriege hin, kriegst hin, kriegt hin, kriegte hin, kriegtet hin, hingekriegt)
  • innovieren Verb (innoviere, innovierst, innoviert, innovierte, innoviertet, innoviert)
  • deichseln Verb (deichsele, deichselst, deichselt, deichselte, deichseltet, gedeichselt)
  • wiederaufbauen Verb (baue wieder auf, baust wieder auf, baut wieder auf, baute wieder auf, bautet wieder auf, wiederaufgebaut)
 4. återställa (sätta tillbaka)
  zurücksetzen; zurücklegen; vertreten; zurückversetzen; wiederwählen
  • zurücksetzen Verb (setze zurück, setzt zurück, setzte zurück, setztet zurück, zurückgesetzt)
  • zurücklegen Verb (lege zurück, legst zurück, legt zurück, legte zurück, legtet zurück, zurückgelegt)
  • vertreten Verb (vertrete, vertrittst, vertritt, vertrat, vertratet, vertreten)
  • zurückversetzen Verb (versetze zurück, versetzt zurück, versetzte zurück, versetztet zurück, zurückversetzt)
  • wiederwählen Verb (wiederwähle, wiederwählst, wiederwählt, wiederwählte, wiederwähltet, wiedergewählt)
 5. återställa (rehabilitera)
  rehabilitieren
  • rehabilitieren Verb (rehabilitiere, rehabilitierst, rehabilitiert, rehabilitierte, rehabilitiertet, rehabilitiert)
 6. återställa (renovera; förnya)
  wiederaufbauen; restaurieren; erneuern
  • wiederaufbauen Verb (baue wieder auf, baust wieder auf, baut wieder auf, baute wieder auf, bautet wieder auf, wiederaufgebaut)
  • restaurieren Verb (restauriere, restaurierst, restauriert, restaurierte, restauriertet, restauriert)
  • erneuern Verb (erneuere, erneuerst, erneuert, erneuerte, erneuertet, erneuert)
 7. återställa
  wiederherstellen
  • wiederherstellen Verb (herstelle wieder, herstellst wieder, herstellt wieder, herstellte wieder, herstelltet wieder, wiederherstellt)
 8. återställa
  zurücksetzen
  • zurücksetzen Verb (setze zurück, setzt zurück, setzte zurück, setztet zurück, zurückgesetzt)
 9. återställa (ångra)
  zurücksetzen; Rollback ausführen

Konjugationen für återställa:

presens
 1. återställer
 2. återställer
 3. återställer
 4. återställer
 5. återställer
 6. återställer
imperfekt
 1. återställde
 2. återställde
 3. återställde
 4. återställde
 5. återställde
 6. återställde
framtid 1
 1. kommer att återställa
 2. kommer att återställa
 3. kommer att återställa
 4. kommer att återställa
 5. kommer att återställa
 6. kommer att återställa
framtid 2
 1. skall återställa
 2. skall återställa
 3. skall återställa
 4. skall återställa
 5. skall återställa
 6. skall återställa
conditional
 1. skulle återställa
 2. skulle återställa
 3. skulle återställa
 4. skulle återställa
 5. skulle återställa
 6. skulle återställa
perfekt particip
 1. har återställt
 2. har återställt
 3. har återställt
 4. har återställt
 5. har återställt
 6. har återställt
imperfekt particip
 1. hade återställt
 2. hade återställt
 3. hade återställt
 4. hade återställt
 5. hade återställt
 6. hade återställt
blandad
 1. återställ!
 2. återställ!
 3. återställd
 4. återställande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

återställa

 1. återställa

Übersetzung Matrix für återställa:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Wiederherstellung återställa lagning; lunchrum; mat hus; matsal; nydaning; nyskapande; omdaning; omskapande; reparation; reparationer; restaurang; restauration; återställande; återupprättande
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Rollback ausführen ångra; återställa
ausbessern godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa bli bättre; bättra på; fixa; förbättra; förnya; göra fullständig; hjälpa fram; hjälpa upp; komplettera; laga; nyskapa; puffa för; reparera; skjuta fram
deichseln godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anordna; arrangera; göra någon illa; ordna; organisera
erneuern förnya; godgöra; iståndsätta; laga; renovera; reparera; rusta upp; återställa bli bättre; eka; ersätta; förbättra; förfriska; förnya; göra ny igen; nyskapa; pånytt föda; reformera; renovera; säga efter; uppfriska; upprepa; upprusta; väckas till nytt liv; växla; återuppliva
fixen godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa
flicken godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa bota; fylla; laga; lappa; läka; nyskapa; reparera; stoppa
gutmachen godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa fixa; förlika; försona; gottgöra; göra bra; justera; kompensera för; korrigera; rätta till; ställa tillrätta; uppväga
herstellen förnya; renovera; rusta upp; återställa designa; fabricera; fullborda; göra; konstruera; lägga ner; producera; skapa; sätta ner; uppfinna; utföra; verkställa
hinkriegen godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa fixa; framkalla; föranleda; göra någon illa; klara; klara av; medföra; orka; orka med; orsaka; utföra; uträtta; vålla; åstadkomma
in Ordnung bringen gottgöra; ställa till rätta; återställa fixa; göra i ordning
innovieren godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa ersätta; förnya; nyskapa; renovera; upprusta; växla
instandsetzen gottgöra; ställa till rätta; återställa
montieren godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa samlas; sammankalla
neugestalten förnya; renovera; rusta upp; återställa förnya; göra ny igen; pånytt föda; reformera; renovera; upprusta; väckas till nytt liv; återuppliva
rehabilitieren rehabilitera; återställa rehabilitera
renovieren förnya; renovera; rusta upp; återställa bli bättre; förbättra; förnya; nyskapa; renovera; sanera; upprusta
reparieren godgöra; gottgöra; iståndsätta; laga; reparera; ställa till rätta; återställa bota; gå igenom; laga; lappa; läka; reparera; se över; undersöka noggrant
restaurieren förnya; godgöra; iståndsätta; laga; renovera; reparera; rusta upp; återställa förnya; nyskapa; renovera; restaurera; sanera; upprusta
vertreten sätta tillbaka; återställa ersätta; koppla av; representera; ta det lugnt; vara ersättning för; växla
wiederaufbauen förnya; godgöra; iståndsätta; laga; renovera; reparera; rusta upp; återställa återuppbygga
wiedereinsetzen godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa reparera
wiederherstellen förnya; godgöra; gottgöra; iståndsätta; laga; renovera; reparera; rusta upp; ställa till rätta; återställa bota; laga; lappa; läka; reparera
wiederwählen sätta tillbaka; återställa återanställa; återvälja
zurücklegen sätta tillbaka; återställa ; hamstra; hålla inne med; lagra; lägga av; lägga undan; lägga upp; lägga åt sidan; promenera; reservera; samla på lager; spara; sära
zurücksetzen sätta tillbaka; ångra; återställa degradera; totalåterställa
zurückversetzen sätta tillbaka; återställa
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
vertreten använt; buren; buret; medtaget; sliten; slitet; trött; tärd; tärt; utsliten; utslitet

Wiktionary Übersetzungen für återställa:

återställa
Cross Translation:
FromToVia
återställa zurücksetzen; rücksetzen reset — to set back to the initial state
återställa zurück remettre — Mettre une chose à l’endroit où elle était auparavant