Übersicht
Schwedisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. anknytning:
  2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für anknytning (Schwedisch) ins Deutsch

anknytning:

anknytning [-en] Nomen

  1. anknytning (förbindelse; samband; sammanhang)
    der Zusammenhang; der Verband; die Beziehung; die Verbindung; die Konnexion; der Konnex; die Gemeinschaft; die Binde; der Vertrag
  2. anknytning (länk; förbindelseled)
    Glied; Kettenglied; Verbindungsglied; Bindeglied

Übersetzung Matrix für anknytning:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Beziehung anknytning; förbindelse; samband; sammanhang affärer; band; frieri; förbindelse; förhållande; kontakt; kurtis; kärleksaffär; kärlekshistoria; länk; relation; romans; samband
Binde anknytning; förbindelse; samband; sammanhang bandage; barnlindor; bindel; ljudnivå; mitella; omslag; steriliserad binda
Bindeglied anknytning; förbindelseled; länk förbindelse; kontakt
Gemeinschaft anknytning; förbindelse; samband; sammanhang allians; band; broderskap; cirkel; förbindelse; förbund; förening; förhållande; gemenskap; gille; klubb; koalition; krets; länk; pakt; parning; relation; samarbete; samband; samfund; samlag; sammanslutning; samverkan; sex; sexuell gemenskap; skara; societet; sällskap
Glied anknytning; förbindelseled; länk bit; del; glid kedja; lemmar; uttal
Kettenglied anknytning; förbindelseled; länk glid kedja
Konnex anknytning; förbindelse; samband; sammanhang
Konnexion anknytning; förbindelse; samband; sammanhang allians; brödraskap; förbindelse; förening; integrering; sammanslagning
Verband anknytning; förbindelse; samband; sammanhang allians; band; bandage; barnlindor; bindel; broderskap; förbindelse; förhållande; koalition; länk; pakt; relation; samarbete; samband; samverkan; steriliserad binda; union; överenskommelse
Verbindung anknytning; förbindelse; samband; sammanhang T-förgrening; affärer; allians; anslutning; anslutningar; band; berörbarhet; bindning; broderskap; brödraskap; bundenhet; förbindelse; förbund; förening; förhållande; förlovning; ihop kopplad; koalition; kontakt; koppling; liaison; länk; nära samband; nåbarhet; pakt; relation; samarbete; samband; sammanfogning; sammankoppling; sammanlänkande; sammanlänkning; sammanslutning; sammansvärjning; samverkan; släktskap; studentkår; union; överenskommelse
Verbindungsglied anknytning; förbindelseled; länk
Vertrag anknytning; förbindelse; samband; sammanhang allians; jobb; kontrakt; pakt; union; äkthetsbevis; ärende; överenskommelse
Zusammenhang anknytning; förbindelse; samband; sammanhang band; förbindelse; förhållande; kontext; länk; relation; samband; sammanhang; språkligt sammanhang
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Beziehung Relation

Synonyms for "anknytning":


Wiktionary Übersetzungen für anknytning:


Cross Translation:
FromToVia
anknytning Verbindung link — connection