Schwedisch

Detailübersetzungen für fortgå (Schwedisch) ins Deutsch

fortgå:

fortgå Verb (fortgår, fortgick, fortgått)

 1. fortgå (fortsätta; gå vidare med; slutföra)
  durchgehen; kontinuieren; fortsetzen; verfolgen; weitergehen; fortfahren; fortführen; andauern; fortgehen; fortwähren; weiterlaufen; fortdauern
  • durchgehen Verb (gehe durch, gehst durch, geht durch, gang durch, gangt durch, durchgegangen)
  • kontinuieren Verb (kontinuiere, kontinuierst, kontinuiert, kontinuierte, kontinuiertet, kontinuiert)
  • fortsetzen Verb (setze fort, setzt fort, setzte fort, setztet fort, fortgesetzt)
  • verfolgen Verb (verfolge, verfolgst, verfolgt, verfolgte, verfolgtet, verfolgt)
  • weitergehen Verb (gehe weiter, gehst weiter, geht weiter, ginge weiter, ginget weiter, weitergegangen)
  • fortfahren Verb (fahre fort, fährst fort, fährt fort, fuhr fort, fuhrt fort, fortgefahren)
  • fortführen Verb (führe fort, führst fort, führt fort, führte fort, führtet fort, fortgeführt)
  • andauern Verb (dauere an, dauerst an, dauert an, dauerte an, dauertet an, angedauert)
  • fortgehen Verb (gehe fort, gehst fort, geht fort, ging fort, gingt fort, fortgegangen)
  • weiterlaufen Verb (laufe weiter, läufst weiter, läuft weiter, lief weiter, liefet weiter, weitergelaufen)
  • fortdauern Verb
 2. fortgå (pågå)
  anhalten; währen; andauern; standhalten; fortdauern; fortwähren
  • anhalten Verb (halte an, hälst an, hält an, hielt an, hieltet an, angehalten)
  • währen Verb (währe, währst, währt, währte, währtet, gewährt)
  • andauern Verb (dauere an, dauerst an, dauert an, dauerte an, dauertet an, angedauert)
  • standhalten Verb (halte stand, hälst stand, hält stand, hielt stand, hieltet stand, stand gehalten)
  • fortdauern Verb

Konjugationen für fortgå:

presens
 1. fortgår
 2. fortgår
 3. fortgår
 4. fortgår
 5. fortgår
 6. fortgår
imperfekt
 1. fortgick
 2. fortgick
 3. fortgick
 4. fortgick
 5. fortgick
 6. fortgick
framtid 1
 1. kommer att fortgå
 2. kommer att fortgå
 3. kommer att fortgå
 4. kommer att fortgå
 5. kommer att fortgå
 6. kommer att fortgå
framtid 2
 1. skall fortgå
 2. skall fortgå
 3. skall fortgå
 4. skall fortgå
 5. skall fortgå
 6. skall fortgå
conditional
 1. skulle fortgå
 2. skulle fortgå
 3. skulle fortgå
 4. skulle fortgå
 5. skulle fortgå
 6. skulle fortgå
perfekt particip
 1. har fortgått
 2. har fortgått
 3. har fortgått
 4. har fortgått
 5. har fortgått
 6. har fortgått
imperfekt particip
 1. hade fortgått
 2. hade fortgått
 3. hade fortgått
 4. hade fortgått
 5. hade fortgått
 6. hade fortgått
blandad
 1. fortgå!
 2. fortgå!
 3. fortgången
 4. fortgående
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für fortgå:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
andauern fortgå; fortsätta; gå vidare med; pågå; slutföra framhärda; hålla ut; vara ihärdig
anhalten fortgå; pågå avhålla; avstanna; besluta; bestämma; bli stående; framhärda; fördröja; göra uppehåll; hejda; hämma; hålla ut; komma till en ände; stanna; stoppa; uppehålla; vara ihärdig
durchgehen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fly; fortsätta; gå igenom; gå ut och festa; gå vidare; hastigt kila iväg; rymma; smita; springa bort; ta det längre
fortdauern fortgå; fortsätta; gå vidare med; pågå; slutföra dröja sig kvar; förbli densamme; släntra; vara likadan
fortfahren fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra avresa; bära bort; fortsätta; föra bort; resa iväg; ta bort; ta det längre; åka iväg
fortführen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra bära bort; fortsätta; föra bort; förebrå; klandra; ta bort; ta det längre; vanära
fortgehen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra avgå ifrån; avlida; ; fortsätta; gå bort; ta det längre
fortsetzen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fasthålla vid; fortsätta; framhärda; förbli ståndaktig; hålla ut; lagra; lägga undan; lägga upp; samla på lager; ta det längre; återuppta
fortwähren fortgå; fortsätta; gå vidare med; pågå; slutföra dröja sig kvar; förbli densamme; släntra; vara likadan
kontinuieren fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra arbeta vidare; fortsätta; ta det längre
standhalten fortgå; pågå fördraga; lida; stå fast vid; tåla; uthärda; vara någons like
verfolgen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra döma; fortsätta; fullfölja; förfölja; jaga; rannsaka; sitta till doms; spåra; ta det längre; åklaga
weitergehen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fortsätta; gå vidare; ta det längre
weiterlaufen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fortsätta; gå vidare
währen fortgå; pågå

Synonyms for "fortgå":


Wiktionary Übersetzungen für fortgå:

fortgå
verb
 1. sich weiterentwickeln, Fortschritte machen
 2. eine Entwicklung in der gleichen Weise fortsetzen, aufrechterhalten, unverändert lassen
 3. ohne Unterbrechung verlaufen