Schwedisch

Detailübersetzungen für nyskapande (Schwedisch) ins Deutsch

nyskapande:

nyskapande Adjektiv

 1. nyskapande (innovativt)

nyskapande Nomen

 1. nyskapande (omskapande; nydaning; återupprättande; omdaning)
  die Neugestaltung; die Umgestaltung; die Wiederherstellung; die Restauration
 2. nyskapande (originaltitet)
  die Neuheit; die Ursprünglichkeit

Übersetzung Matrix für nyskapande:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Neugestaltung nydaning; nyskapande; omdaning; omskapande; återupprättande förnyelse; förvandling; nygestaltning; ombyggnad; omorganisation; omvandling
Neuheit nyskapande; originaltitet nymodighet
Restauration nydaning; nyskapande; omdaning; omskapande; återupprättande lagning; lunchrum; mat hus; matsal; reparation; reparationer; restaurang; restauration; rum för förfriskningar; återställande
Umgestaltung nydaning; nyskapande; omdaning; omskapande; återupprättande böjelse; förvandling; förändring; modifikation; ombyggnad; omorganisation; omvandling; omväxling; refaktorisering; rättelse; ändring; ändringsförslag
Ursprünglichkeit nyskapande; originaltitet originalitet; ursprungligen
Wiederherstellung nydaning; nyskapande; omdaning; omskapande; återupprättande lagning; lunchrum; mat hus; matsal; reparation; reparationer; restaurang; restauration; återställa; återställande
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
erneuernd innovativt; nyskapande
inovierend innovativt; nyskapande

Wiktionary Übersetzungen für nyskapande:


Cross Translation:
FromToVia
nyskapande innovativ innovative — characterized by the creation of new ideas or things

nyskapande form of nyskapa:

nyskapa Verb (nyskapar, nyskapade, nyskapat)

 1. nyskapa
  innovieren; erhalten; erneuern; flicken; auswechseln; renovieren; ausbessern; restaurieren
  • innovieren Verb (innoviere, innovierst, innoviert, innovierte, innoviertet, innoviert)
  • erhalten Verb (erhalte, erhältst, erhält, erhielt, erhieltet, erhalten)
  • erneuern Verb (erneuere, erneuerst, erneuert, erneuerte, erneuertet, erneuert)
  • flicken Verb (flicke, flickst, flickt, flickte, flicktet, geflickt)
  • auswechseln Verb (wechsele aus, wechselst aus, wechselt aus, wechselte aus, wechseltet aus, ausgewechselt)
  • renovieren Verb (renoviere, renovierst, renoviert, renovierte, renoviertet, renoviert)
  • ausbessern Verb (bessere aus, besserst aus, bessert aus, besserte aus, bessertet aus, ausgebessert)
  • restaurieren Verb (restauriere, restaurierst, restauriert, restaurierte, restauriertet, restauriert)

Konjugationen für nyskapa:

presens
 1. nyskapar
 2. nyskapar
 3. nyskapar
 4. nyskapar
 5. nyskapar
 6. nyskapar
imperfekt
 1. nyskapade
 2. nyskapade
 3. nyskapade
 4. nyskapade
 5. nyskapade
 6. nyskapade
framtid 1
 1. kommer att nyskapa
 2. kommer att nyskapa
 3. kommer att nyskapa
 4. kommer att nyskapa
 5. kommer att nyskapa
 6. kommer att nyskapa
framtid 2
 1. skall nyskapa
 2. skall nyskapa
 3. skall nyskapa
 4. skall nyskapa
 5. skall nyskapa
 6. skall nyskapa
conditional
 1. skulle nyskapa
 2. skulle nyskapa
 3. skulle nyskapa
 4. skulle nyskapa
 5. skulle nyskapa
 6. skulle nyskapa
perfekt particip
 1. har nyskapat
 2. har nyskapat
 3. har nyskapat
 4. har nyskapat
 5. har nyskapat
 6. har nyskapat
imperfekt particip
 1. hade nyskapat
 2. hade nyskapat
 3. hade nyskapat
 4. hade nyskapat
 5. hade nyskapat
 6. hade nyskapat
blandad
 1. nyskapa!
 2. nyskapa!
 3. nyskapad
 4. nyskapande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für nyskapa:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ausbessern nyskapa bli bättre; bättra på; fixa; förbättra; förnya; godgöra; göra fullständig; hjälpa fram; hjälpa upp; iståndsätta; komplettera; laga; puffa för; reparera; skjuta fram; återställa
auswechseln nyskapa byta; ersätta; förnya; förändra; göra om; växla; växla om
erhalten nyskapa bevara; erhålla; förbli densamme; förtjäna; förvärva; gälla; hålla stånd; hålla vid; lyckats få; mottaga; skydda; stå fast; stå kvar; tjäna; underhålla; uppbära; upprätthålla; vakta; vara likadan; vinna
erneuern nyskapa bli bättre; eka; ersätta; förbättra; förfriska; förnya; godgöra; göra ny igen; iståndsätta; laga; pånytt föda; reformera; renovera; reparera; rusta upp; säga efter; uppfriska; upprepa; upprusta; väckas till nytt liv; växla; återställa; återuppliva
flicken nyskapa bota; fylla; godgöra; iståndsätta; laga; lappa; läka; reparera; stoppa; återställa
innovieren nyskapa ersätta; förnya; godgöra; iståndsätta; laga; renovera; reparera; upprusta; växla; återställa
renovieren nyskapa bli bättre; förbättra; förnya; renovera; rusta upp; sanera; upprusta; återställa
restaurieren nyskapa förnya; godgöra; iståndsätta; laga; renovera; reparera; restaurera; rusta upp; sanera; upprusta; återställa

Synonyms for "nyskapa":

 • nybilda