Schwedisch

Detailübersetzungen für reparera (Schwedisch) ins Deutsch

reparera:

reparera Verb (reparerar, reparerade, reparerat)

 1. reparera
  reparieren; wiederherstellen; ausbessern; flicken; wiedereinsetzen; ausrichten; instand setzen; wiederinstand setzen
  • reparieren Verb (repariere, reparierst, repariert, reparierte, repariertet, repariert)
  • wiederherstellen Verb (herstelle wieder, herstellst wieder, herstellt wieder, herstellte wieder, herstelltet wieder, wiederherstellt)
  • ausbessern Verb (bessere aus, besserst aus, bessert aus, besserte aus, bessertet aus, ausgebessert)
  • flicken Verb (flicke, flickst, flickt, flickte, flicktet, geflickt)
  • wiedereinsetzen Verb (setze wieder ein, setzt wieder ein, setzte wieder ein, setztet wieder ein, wieder eingesetzt)
  • ausrichten Verb (richte aus, richtest aus, richtet aus, richtete aus, richtetet aus, ausgerichtet)
 2. reparera (återställa; laga; iståndsätta; godgöra)
  reparieren; wiederherstellen; erneuern; flicken; gutmachen; fixen; montieren; restaurieren; wiedereinsetzen; ausbessern; hinkriegen; innovieren; deichseln; wiederaufbauen
  • reparieren Verb (repariere, reparierst, repariert, reparierte, repariertet, repariert)
  • wiederherstellen Verb (herstelle wieder, herstellst wieder, herstellt wieder, herstellte wieder, herstelltet wieder, wiederherstellt)
  • erneuern Verb (erneuere, erneuerst, erneuert, erneuerte, erneuertet, erneuert)
  • flicken Verb (flicke, flickst, flickt, flickte, flicktet, geflickt)
  • gutmachen Verb (gutmache, gutmachst, gutmacht, gutmachte, gutmachtet, gutgemacht)
  • fixen Verb (fixe, fixt, fixte, fixtet, gefixt)
  • montieren Verb (montiere, montierst, montiert, montierte, montiertet, montiert)
  • restaurieren Verb (restauriere, restaurierst, restauriert, restaurierte, restauriertet, restauriert)
  • wiedereinsetzen Verb (setze wieder ein, setzt wieder ein, setzte wieder ein, setztet wieder ein, wieder eingesetzt)
  • ausbessern Verb (bessere aus, besserst aus, bessert aus, besserte aus, bessertet aus, ausgebessert)
  • hinkriegen Verb (kriege hin, kriegst hin, kriegt hin, kriegte hin, kriegtet hin, hingekriegt)
  • innovieren Verb (innoviere, innovierst, innoviert, innovierte, innoviertet, innoviert)
  • deichseln Verb (deichsele, deichselst, deichselt, deichselte, deichseltet, gedeichselt)
  • wiederaufbauen Verb (baue wieder auf, baust wieder auf, baut wieder auf, baute wieder auf, bautet wieder auf, wiederaufgebaut)
 3. reparera (laga; lappa; bota; läka)
  flicken; reparieren; wiederherstellen
  • flicken Verb (flicke, flickst, flickt, flickte, flicktet, geflickt)
  • reparieren Verb (repariere, reparierst, repariert, reparierte, repariertet, repariert)
  • wiederherstellen Verb (herstelle wieder, herstellst wieder, herstellt wieder, herstellte wieder, herstelltet wieder, wiederherstellt)
 4. reparera (laga; fixa)
  beseitigen; beheben; ausbessern
  • beseitigen Verb (beseitige, beseitigst, beseitigt, beseitigte, beseitigtet, beseitigt)
  • beheben Verb (behebe, behebst, behebt, behob, behobt, behoben)
  • ausbessern Verb (bessere aus, besserst aus, bessert aus, besserte aus, bessertet aus, ausgebessert)

Konjugationen für reparera:

presens
 1. reparerar
 2. reparerar
 3. reparerar
 4. reparerar
 5. reparerar
 6. reparerar
imperfekt
 1. reparerade
 2. reparerade
 3. reparerade
 4. reparerade
 5. reparerade
 6. reparerade
framtid 1
 1. kommer att reparera
 2. kommer att reparera
 3. kommer att reparera
 4. kommer att reparera
 5. kommer att reparera
 6. kommer att reparera
framtid 2
 1. skall reparera
 2. skall reparera
 3. skall reparera
 4. skall reparera
 5. skall reparera
 6. skall reparera
conditional
 1. skulle reparera
 2. skulle reparera
 3. skulle reparera
 4. skulle reparera
 5. skulle reparera
 6. skulle reparera
perfekt particip
 1. har reparerat
 2. har reparerat
 3. har reparerat
 4. har reparerat
 5. har reparerat
 6. har reparerat
imperfekt particip
 1. hade reparerat
 2. hade reparerat
 3. hade reparerat
 4. hade reparerat
 5. hade reparerat
 6. hade reparerat
blandad
 1. reparera!
 2. reparera!
 3. reparerad
 4. reparerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für reparera:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ausbessern fixa; godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa bli bättre; bättra på; förbättra; förnya; göra fullständig; hjälpa fram; hjälpa upp; komplettera; nyskapa; puffa för; skjuta fram
ausrichten reparera anordna; arrangera; frambringa; fästa; förrätta; göra; justera; måtta; ordna; organisera; rikta; räta; rätta till; sikta; uppställa i led; utföra; uträtta; verkställa
beheben fixa; laga; reparera duka av; veckla av
beseitigen fixa; laga; reparera avlägsna; demontera; duka av; evakuera; förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort; montera ner; plocka isär; ta bort; ta isär; utrymma; uttömma
deichseln godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa anordna; arrangera; göra någon illa; ordna; organisera
erneuern godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa bli bättre; eka; ersätta; förbättra; förfriska; förnya; göra ny igen; nyskapa; pånytt föda; reformera; renovera; rusta upp; säga efter; uppfriska; upprepa; upprusta; väckas till nytt liv; växla; återställa; återuppliva
fixen godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa
flicken bota; godgöra; iståndsätta; laga; lappa; läka; reparera; återställa fylla; laga; nyskapa; stoppa
gutmachen godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa fixa; förlika; försona; gottgöra; göra bra; justera; kompensera för; korrigera; rätta till; ställa tillrätta; uppväga
hinkriegen godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa fixa; framkalla; föranleda; göra någon illa; klara; klara av; medföra; orka; orka med; orsaka; utföra; uträtta; vålla; åstadkomma
innovieren godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa ersätta; förnya; nyskapa; renovera; upprusta; växla
instand setzen reparera
montieren godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa samlas; sammankalla
reparieren bota; godgöra; iståndsätta; laga; lappa; läka; reparera; återställa gottgöra; gå igenom; se över; ställa till rätta; undersöka noggrant; återställa
restaurieren godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa förnya; nyskapa; renovera; restaurera; rusta upp; sanera; upprusta; återställa
wiederaufbauen godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa förnya; renovera; rusta upp; återställa; återuppbygga
wiedereinsetzen godgöra; iståndsätta; laga; reparera; återställa
wiederherstellen bota; godgöra; iståndsätta; laga; lappa; läka; reparera; återställa förnya; gottgöra; renovera; rusta upp; ställa till rätta; återställa
wiederinstand setzen reparera

Synonyms for "reparera":


Wiktionary Übersetzungen für reparera:

reparera
Cross Translation:
FromToVia
reparera flicken; reparieren mend — to repair
reparera reparieren repair — to restore to good working order
reparera reparieren; wiederherstellen refaire — Réparer, raccommoder, rajuster une chose ruinée ou abîmée. (Sens général)
reparera reparieren; wieder gutmachen; wieder verbessern remédierporter remède, apporter du remède.