Schwedisch

Detailübersetzungen für slutföra (Schwedisch) ins Deutsch

slutföra:

slutföra Verb (slutför, slutförde, slutfört)

 1. slutföra
 2. slutföra (fortsätta; gå vidare med; fortgå)
  durchgehen; kontinuieren; fortsetzen; verfolgen; weitergehen; fortfahren; fortführen; andauern; fortgehen; fortwähren; weiterlaufen; fortdauern
  • durchgehen Verb (gehe durch, gehst durch, geht durch, gang durch, gangt durch, durchgegangen)
  • kontinuieren Verb (kontinuiere, kontinuierst, kontinuiert, kontinuierte, kontinuiertet, kontinuiert)
  • fortsetzen Verb (setze fort, setzt fort, setzte fort, setztet fort, fortgesetzt)
  • verfolgen Verb (verfolge, verfolgst, verfolgt, verfolgte, verfolgtet, verfolgt)
  • weitergehen Verb (gehe weiter, gehst weiter, geht weiter, ginge weiter, ginget weiter, weitergegangen)
  • fortfahren Verb (fahre fort, fährst fort, fährt fort, fuhr fort, fuhrt fort, fortgefahren)
  • fortführen Verb (führe fort, führst fort, führt fort, führte fort, führtet fort, fortgeführt)
  • andauern Verb (dauere an, dauerst an, dauert an, dauerte an, dauertet an, angedauert)
  • fortgehen Verb (gehe fort, gehst fort, geht fort, ging fort, gingt fort, fortgegangen)
  • weiterlaufen Verb (laufe weiter, läufst weiter, läuft weiter, lief weiter, liefet weiter, weitergelaufen)
  • fortdauern Verb
 3. slutföra (avsluta; fullborda)
  zu Ende sein
  • zu Ende sein Verb (bin zu Ende, bist zu Ende, war zu Ende, waret zu Ende, zu Ende gewesen)
 4. slutföra (göra klart)
  beenden
  • beenden Verb (beende, beendest, beendet, beendete, beendetet, beendet)

Konjugationen für slutföra:

presens
 1. slutför
 2. slutför
 3. slutför
 4. slutför
 5. slutför
 6. slutför
imperfekt
 1. slutförde
 2. slutförde
 3. slutförde
 4. slutförde
 5. slutförde
 6. slutförde
framtid 1
 1. kommer att slutföra
 2. kommer att slutföra
 3. kommer att slutföra
 4. kommer att slutföra
 5. kommer att slutföra
 6. kommer att slutföra
framtid 2
 1. skall slutföra
 2. skall slutföra
 3. skall slutföra
 4. skall slutföra
 5. skall slutföra
 6. skall slutföra
conditional
 1. skulle slutföra
 2. skulle slutföra
 3. skulle slutföra
 4. skulle slutföra
 5. skulle slutföra
 6. skulle slutföra
perfekt particip
 1. har slutfört
 2. har slutfört
 3. har slutfört
 4. har slutfört
 5. har slutfört
 6. har slutfört
imperfekt particip
 1. hade slutfört
 2. hade slutfört
 3. hade slutfört
 4. hade slutfört
 5. hade slutfört
 6. hade slutfört
blandad
 1. slutför!
 2. slutför!
 3. slutförd
 4. slutförande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für slutföra:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
andauern fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fortgå; framhärda; hålla ut; pågå; vara ihärdig
beenden göra klart; slutföra ajournera; avbryta; avsluta; besluta; bestämma; bättra på; flytta fram; fullborda; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; göra fullständig; komma till en ände; komplettera; skilja; skjuta upp; sluta; splittra; stoppa; söndra
durchgehen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fly; fortsätta; gå igenom; gå ut och festa; gå vidare; hastigt kila iväg; rymma; smita; springa bort; ta det längre
fortdauern fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra dröja sig kvar; fortgå; förbli densamme; pågå; släntra; vara likadan
fortfahren fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra avresa; bära bort; fortsätta; föra bort; resa iväg; ta bort; ta det längre; åka iväg
fortführen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra bära bort; fortsätta; föra bort; förebrå; klandra; ta bort; ta det längre; vanära
fortgehen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra avgå ifrån; avlida; ; fortsätta; gå bort; ta det längre
fortsetzen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fasthålla vid; fortsätta; framhärda; förbli ståndaktig; hålla ut; lagra; lägga undan; lägga upp; samla på lager; ta det längre; återuppta
fortwähren fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra dröja sig kvar; fortgå; förbli densamme; pågå; släntra; vara likadan
kontinuieren fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra arbeta vidare; fortsätta; ta det längre
schlußfolgern slutföra
verfolgen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra döma; fortsätta; fullfölja; förfölja; jaga; rannsaka; sitta till doms; spåra; ta det längre; åklaga
weitergehen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fortsätta; gå vidare; ta det längre
weiterlaufen fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra fortsätta; gå vidare
zu Ende sein avsluta; fullborda; slutföra

Synonyms for "slutföra":


Wiktionary Übersetzungen für slutföra:

slutföra
 1. (transitiv) mit etwas aufhören, etwas zum Abschluss bringen, eine Tätigkeit einstellen

Cross Translation:
FromToVia
slutföra beenden; fertigmachen; fertigstellen complete — to finish
slutföra beenden finish — to complete

Verwandte Übersetzungen für slutföra