Schwedisch

Detailübersetzungen für ta det längre (Schwedisch) ins Deutsch

ta det längre:

ta det längre Verb (tar det längre, tog det längre, tagit det längre)

 1. ta det längre (fortsätta)
  erfolgen; fortfahren; verfolgen; fortgehen; weitergehen; fortsetzen; durchgehen; fortführen; kontinuieren; nachsetzen; fortziehen
  • erfolgen Verb (erfolge, erfolgst, erfolgt, erfolgte, erfolgtet, erfolgt)
  • fortfahren Verb (fahre fort, fährst fort, fährt fort, fuhr fort, fuhrt fort, fortgefahren)
  • verfolgen Verb (verfolge, verfolgst, verfolgt, verfolgte, verfolgtet, verfolgt)
  • fortgehen Verb (gehe fort, gehst fort, geht fort, ging fort, gingt fort, fortgegangen)
  • weitergehen Verb (gehe weiter, gehst weiter, geht weiter, ginge weiter, ginget weiter, weitergegangen)
  • fortsetzen Verb (setze fort, setzt fort, setzte fort, setztet fort, fortgesetzt)
  • durchgehen Verb (gehe durch, gehst durch, geht durch, gang durch, gangt durch, durchgegangen)
  • fortführen Verb (führe fort, führst fort, führt fort, führte fort, führtet fort, fortgeführt)
  • kontinuieren Verb (kontinuiere, kontinuierst, kontinuiert, kontinuierte, kontinuiertet, kontinuiert)
  • nachsetzen Verb (setze nach, setzst nach, setzt nach, setzte nach, setztet nach, nachgesetzt)
  • fortziehen Verb (ziehe fort, ziehst fort, zieht fort, zog fort, zogt fort, fortgezogen)

Konjugationen für ta det längre:

presens
 1. tar det längre
 2. tar det längre
 3. tar det längre
 4. tar det längre
 5. tar det längre
 6. tar det längre
imperfekt
 1. tog det längre
 2. tog det längre
 3. tog det längre
 4. tog det längre
 5. tog det längre
 6. tog det längre
framtid 1
 1. kommer att ta det längre
 2. kommer att ta det längre
 3. kommer att ta det längre
 4. kommer att ta det längre
 5. kommer att ta det längre
 6. kommer att ta det längre
framtid 2
 1. skall ta det längre
 2. skall ta det längre
 3. skall ta det längre
 4. skall ta det längre
 5. skall ta det längre
 6. skall ta det längre
conditional
 1. skulle ta det längre
 2. skulle ta det längre
 3. skulle ta det längre
 4. skulle ta det längre
 5. skulle ta det längre
 6. skulle ta det längre
perfekt particip
 1. har tagit det längre
 2. har tagit det längre
 3. har tagit det längre
 4. har tagit det längre
 5. har tagit det längre
 6. har tagit det längre
imperfekt particip
 1. hade tagit det längre
 2. hade tagit det längre
 3. hade tagit det längre
 4. hade tagit det längre
 5. hade tagit det längre
 6. hade tagit det längre
blandad
 1. ta det längre!
 2. ta det längre!
 3. tagande det längre
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für ta det längre:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
durchgehen fortsätta; ta det längre fly; fortgå; fortsätta; gå igenom; gå ut och festa; gå vidare; gå vidare med; hastigt kila iväg; rymma; slutföra; smita; springa bort
erfolgen fortsätta; ta det längre ha till följd; leda till; resultera i; vara fullgjord; vara uppfyllad
fortfahren fortsätta; ta det längre avresa; bära bort; fortgå; fortsätta; föra bort; gå vidare med; resa iväg; slutföra; ta bort; åka iväg
fortführen fortsätta; ta det längre bära bort; fortgå; fortsätta; föra bort; förebrå; gå vidare med; klandra; slutföra; ta bort; vanära
fortgehen fortsätta; ta det längre avgå ifrån; avlida; ; fortgå; fortsätta; gå bort; gå vidare med; slutföra
fortsetzen fortsätta; ta det längre fasthålla vid; fortgå; fortsätta; framhärda; förbli ståndaktig; gå vidare med; hålla ut; lagra; lägga undan; lägga upp; samla på lager; slutföra; återuppta
fortziehen fortsätta; ta det längre bogsera; dra med sig; draga; hala; hålla fast sig; klampa sig fast; släpa
kontinuieren fortsätta; ta det längre arbeta vidare; fortgå; fortsätta; gå vidare med; slutföra
nachsetzen fortsätta; ta det längre
verfolgen fortsätta; ta det längre döma; fortgå; fortsätta; fullfölja; förfölja; gå vidare med; jaga; rannsaka; sitta till doms; slutföra; spåra; åklaga
weitergehen fortsätta; ta det längre fortgå; fortsätta; gå vidare; gå vidare med; slutföra

Verwandte Übersetzungen für ta det längre