Schwedisch

Detailübersetzungen für driva (Schwedisch) ins Deutsch

driva:

driva Verb (driver, drev, drivit)

 1. driva (köra)
  fahren; steuern; lenken
  • fahren Verb (fahre, fährst, fährt, fuhr, fuhrt, gefahren)
  • steuern Verb (steuere, steuerst, steuert, steuerte, steuertet, gesteuert)
  • lenken Verb (lenke, lenkst, lenkt, lenkte, lenktet, gelenkt)
 2. driva (förlöjliga; skämta; göra till åtlöje)
  verspotten; lächerlich machen; spotten; verhöhnen; auslachen
  • verspotten Verb
  • spotten Verb (spotte, spottest, spottet, spottete, spottetet, gespottet)
  • verhöhnen Verb (verhöhne, verhöhnst, verhöhnt, verhöhnte, verhöhntet, verhöhnt)
  • auslachen Verb (lache aus, lachst aus, lacht aus, lachte aus, lachtet aus, ausgelacht)
 3. driva (förpliktiga; tvinga; förmå)
 4. driva (försöka; sporra)
  eilen; beeilen; jagen; hetzen; hasten; wetzen
  • eilen Verb (eile, eilst, eilt, eilte, eiltet, geeilt)
  • beeilen Verb (beeile, beeilst, beeilt, beeilte, beeiltet, beeilt)
  • jagen Verb (jage, jagst, jagt, jagte, jagtet, gejagt)
  • hetzen Verb (hetze, hetzt, hetzte, hetztet, gehetzt)
  • hasten Verb (haste, hastest, hastet, hastete, hastetet, gehastet)
  • wetzen Verb (wetze, wetzt, wetzte, wetztet, gewetzt)
 5. driva (egga upp; sporra)
  antreiben
  • antreiben Verb (treibe an, treibst an, treibt an, trieb an, triebt an, angetrieben)
 6. driva (dikta; becka)
  stopfen; dichten; isolieren; schließen; abdichten
  • stopfen Verb (stopfe, stopfst, stopft, stopfte, stopftet, gestopft)
  • dichten Verb (dichte, dichtest, dichtet, dichtete, dichtetet, gedichtet)
  • isolieren Verb (isoliere, isolierst, isoliert, isolierte, isoliertet, isoliert)
  • schließen Verb (schließe, schließest, schließt, schloß, schloßt, geschlossen)
  • abdichten Verb (dichte ab, dichtest ab, dichtet ab, dichtete ab, dichtetet ab, abgedichtet)
 7. driva (tvinga; våldföra)
  andringen; dringen; durchsetzen
  • andringen Verb (dringe an, dringst an, dringt an, drang an, drangt an, angedrungen)
  • dringen Verb (dringe, dringst, dringt, drang, drangt, gedrungen)
  • durchsetzen Verb (durchsetze, durchsetzt, durchsetzte, durchsetztet, durchgesetzt)

Konjugationen für driva:

presens
 1. driver
 2. driver
 3. driver
 4. driver
 5. driver
 6. driver
imperfekt
 1. drev
 2. drev
 3. drev
 4. drev
 5. drev
 6. drev
framtid 1
 1. kommer att driva
 2. kommer att driva
 3. kommer att driva
 4. kommer att driva
 5. kommer att driva
 6. kommer att driva
framtid 2
 1. skall driva
 2. skall driva
 3. skall driva
 4. skall driva
 5. skall driva
 6. skall driva
conditional
 1. skulle driva
 2. skulle driva
 3. skulle driva
 4. skulle driva
 5. skulle driva
 6. skulle driva
perfekt particip
 1. har drivit
 2. har drivit
 3. har drivit
 4. har drivit
 5. har drivit
 6. har drivit
imperfekt particip
 1. hade drivit
 2. hade drivit
 3. hade drivit
 4. hade drivit
 5. hade drivit
 6. hade drivit
blandad
 1. driv!
 2. driv!
 3. driven
 4. drivande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für driva:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abdichten becka; dikta; driva dra till; fylla hål; försegla; göra köldmotståndlig; isolera; plombera; plugga igen; stoppa igen; stänga; stänga till; tamponera; täta; täta hål; värmeisolera
andringen driva; tvinga; våldföra insistera
antreiben driva; egga upp; sporra driva på; fortsätta; framdriva; följa; gå vidare; hetsa; jaga efter; jaga på; köra vidare; motivera; piska på; skynda på; tränga på; uppmuntra; viska; viska i någons öra
auslachen driva; förlöjliga; göra till åtlöje; skämta ironisera; skratta åt
beeilen driva; försöka; sporra accelerera; brådska; ila; rusa; skynda på
dichten becka; dikta; driva dikta; fylla hål; göra köldmotståndlig; isolera; skriva dikter; skriva poesi; täta; täta hål; värmeisolera
dringen driva; tvinga; våldföra knuffa; pressa; puffa; skjuta; stöta
durchsetzen driva; tvinga; våldföra fasthålla vid; framhärda; förbli ståndaktig; gå på; hålla ut; insistera; passera; tränga på; tvinga; utföra; uträtta
eilen driva; försöka; sporra brådska; fly; hasta; ila; löpa; rusa; ränna; skynda; skynda på; springa
fahren driva; köra köra; rulla; sitta vid ratten; styra; trilla
genötigt sein zu driva; förmå; förpliktiga; tvinga
hasten driva; försöka; sporra armbågas; brådska; fly; hasta; ila; knuffas; köra fort; löpa; rusa; ränna; skynda; skynda på; springa; stötas; trycka på; trängas i en folksamling
hetzen driva; försöka; sporra brådska; driva på; egga upp; fly; följa; hasta; hetsa; ila; jaga efter; jaga på; köra fort; löpa; piska på; rusa; ränna; skynda; skynda på; springa; spurta; underblåsa
isolieren becka; dikta; driva dra till; fylla hål; försegla; göra köldmotståndlig; isolera; separera; stänga; stänga till; sära på; täta; täta hål; värmeisolera
jagen driva; försöka; sporra armbågas; brådska; böla; fly; följa; hasta; ila; jaga efter; knuffas; köra fort; löpa; ropa högt; rusa; ryta; ränna; råma; skrika; skynda; skynda på; springa; stötas; tjuta; trycka på; trängas i en folksamling; vråla
lenken driva; köra anföra; befalla; byta taktik; dirigera; flyga ett plan; föra befälet över; föra kommando över; ge någon anvisning på; ge uppdrag; hänvisa till; kommandera; koordinera; köra; köra hästar; leda; organisera; råda någon att vända sig till; samordna; sitta vid ratten; styra; ändra kurs; ändra taktik
lächerlich machen driva; förlöjliga; göra till åtlöje; skämta
schließen becka; dikta; driva avbetala; avvända; besegla; besluta; bestämma; betala av; bomma igen; deducera; dra till; fylla hål; föra till ett slut; härleda; inkapsla; innesluta; knäppa igen; komma till en ände; låsa; lösa; plombera; plugga igen; sluta till; slå igen; stoppa igen; stänga; stänga till; stänga till ordentligt; tamponera; täta hål; vrida av; vända bort
spotten driva; förlöjliga; göra till åtlöje; skämta bespotta; håna; hånle; kallgrina; skymfa; smäda
steuern driva; köra befalla; fixa; flyga ett plan; föra befälet över; föra kommando över; ge uppdrag; gå in; inflytande; kliva in; komma in; kommandera; köra; navigera; ordna; organisera; segla; sitta vid ratten; styra; styra kosan mot; styra mot
stopfen becka; dikta; driva frossa; fullproppa med mat; fylla; fylla hål; förbruka; göda; konsumera; laga; leda till förstoppning; proppa; proppa i; sluka; späcka; stoppa; stoppa sockor; svälja ner; täta hål; äta glupskt; överäta
verhöhnen driva; förlöjliga; göra till åtlöje; skämta bespotta; driva med; göra narr av; håna; hånle; kallgrina; skymfa; smäda
verspotten driva; förlöjliga; göra till åtlöje; skämta driva med; göra narr av; håna; ironisera; skratta åt; skymfa; smäda
wetzen driva; försöka; sporra bryna; brådska; fly; hasta; ila; löpa; rusa; ränna; skynda; skynda på; skärpa; slipa; springa; vässa

Synonyms for "driva":


Wiktionary Übersetzungen für driva:

driva
verb
 1. jemanden zu einer Handlung bewegen, die er nicht ausführen möchte
 2. jemanden an einen Ort bewegen, ohne dass er es will
 3. etwas am laufen halten
 1. einen Grubenbau durch das Verfahren des Abtreibens [6] erschließen
noun
 1. zusammengewehte, aufgehäufte Ansammlung (zum Beispiel von Schnee oder Sand)

Cross Translation:
FromToVia
driva treiben drive — herd (animals) in a particular direction
driva einschlagen; schlagen drive — move something by hitting it with great force
driva antreiben drive — cause a mechanism to operate
driva treiben drive — to motivate
driva treiben drive — cause to become
driva eliminieren; beseitigen; ausscheiden elimineren — verwijderen uit de bevolking, doden
driva antreiben actionnermettre en mouvement une machine, un appareil, etc.
driva anfeuern; jagen; treiben; vor sich hertreiben pourchasserpoursuivre ou rechercher avec obstination, avec ardeur.
driva dringen; rücken; stoßen; treiben; anfeuern; jagen; vor sich hertreiben pousser — Faire pression contre quelqu’un ou contre quelque chose, pour le déplacer ou l’ôter de sa place.

Verwandte Übersetzungen für driva