Schwedisch

Detailübersetzungen für följa (Schwedisch) ins Deutsch

följa:

följa Verb (följer, följde, följt)

 1. följa (efterfölja; imitera)
  folgen; nachfolgen; nachkommen
  • folgen Verb (folge, folgst, folgt, folgte, folgtet, gefolgt)
  • nachfolgen Verb (folge nach, folgst nach, folgt nach, folgte nach, folgtet nach, nachgefolgt)
  • nachkommen Verb (komme nach, kommst nach, kommt nach, kam nach, kamt nach, nachgekommen)
 2. följa (följa efter)
  nachkommen
  • nachkommen Verb (komme nach, kommst nach, kommt nach, kam nach, kamt nach, nachgekommen)
 3. följa (ledsaga; ackompanjera; eskortera)
  mitgehen; begleiten; geleiten; herumführen
  • mitgehen Verb (geh mit, gehst mit, ging mit, gingt mit, mitgegangen)
  • begleiten Verb (begleite, begleitest, begleitet, begleitete, begleitetet, begleitet)
  • geleiten Verb (geleite, geleitest, geleitet, geleitete, geleitetet, geleitet)
  • herumführen Verb (führe herum, führst herum, führt herum, führte herum, führtet herum, herumgeführt)
 4. följa (rätta sig efter; lyda)
  befolgen
  • befolgen Verb (befolge, befolgst, befolgt, befolgte, befolgtet, befolgt)
 5. följa (jaga efter)
  hochtreiben; jagen; hetzen; auftreiben; aufhetzen; aufjagen; antreiben; anspornen; hochdrehen; aufstacheln; aufwirbeln; aufscheuchen
  • hochtreiben Verb (treibe hoch, treibst hoch, treibt hoch, trieb hoch, triebt hoch, hochgetrieben)
  • jagen Verb (jage, jagst, jagt, jagte, jagtet, gejagt)
  • hetzen Verb (hetze, hetzt, hetzte, hetztet, gehetzt)
  • auftreiben Verb (treibe auf, treibst auf, treibt auf, trieb auf, triebt auf, aufgetrieben)
  • aufhetzen Verb (hetze auf, hetzt auf, hetzte auf, hetztet auf, aufgehetzt)
  • aufjagen Verb (jage auf, jagst auf, jagt auf, jagte auf, jagtet auf, aufgejagt)
  • antreiben Verb (treibe an, treibst an, treibt an, trieb an, triebt an, angetrieben)
  • anspornen Verb (sporne an, spornst an, spornt an, spornte an, sporntet an, angespornt)
  • hochdrehen Verb (drehe hoch, drehst hoch, dreht hoch, drehte hoch, drehtet hoch, hochgedreht)
  • aufstacheln Verb (stachele auf, stachelst auf, stachelt auf, stachelte auf, stacheltet auf, aufgestachelt)
  • aufwirbeln Verb (wirbele auf, wirbelst auf, wirbelt auf, wirbelte auf, wirbeltet auf, aufgewirbelt)
 6. följa (spåra)

Konjugationen für följa:

presens
 1. följer
 2. följer
 3. följer
 4. följer
 5. följer
 6. följer
imperfekt
 1. följde
 2. följde
 3. följde
 4. följde
 5. följde
 6. följde
framtid 1
 1. kommer att följa
 2. kommer att följa
 3. kommer att följa
 4. kommer att följa
 5. kommer att följa
 6. kommer att följa
framtid 2
 1. skall följa
 2. skall följa
 3. skall följa
 4. skall följa
 5. skall följa
 6. skall följa
conditional
 1. skulle följa
 2. skulle följa
 3. skulle följa
 4. skulle följa
 5. skulle följa
 6. skulle följa
perfekt particip
 1. har följt
 2. har följt
 3. har följt
 4. har följt
 5. har följt
 6. har följt
imperfekt particip
 1. hade följt
 2. hade följt
 3. hade följt
 4. hade följt
 5. hade följt
 6. hade följt
blandad
 1. följ!
 2. följ!
 3. följd
 4. följande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für följa:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anspornen följa; jaga efter egga; motivera; motivera någon; påskynda; skjuta på; stimulera; uppmuntra; uppväcka; väcka till liv
antreiben följa; jaga efter driva; driva på; egga upp; fortsätta; framdriva; gå vidare; hetsa; jaga på; köra vidare; motivera; piska på; skynda på; sporra; tränga på; uppmuntra; viska; viska i någons öra
aufhetzen följa; jaga efter agna; egga upp; hetsa; locka; provocera; reta; underblåsa; uppröra; vispa
aufjagen följa; jaga efter armbågas; driva på; hetsa; jaga på; knuffas; piska på; skynda på; stötas; trycka på; trängas i en folksamling; viska; viska i någons öra
aufscheuchen följa; jaga efter
aufstacheln följa; jaga efter agna; hetsa; locka; provocera; reta; uppröra; vispa
auftreiben följa; jaga efter armbågas; fortsätta; gräva upp; gå vidare; knuffas; köra vidare; stötas; ta reda på; titta up; trycka på; tränga på; trängas i en folksamling; tvinga upp
aufwirbeln följa; jaga efter flyga upp; sprängas; stiga upp; virvla upp
befolgen följa; lyda; rätta sig efter lyda
begleiten ackompanjera; eskortera; följa; ledsaga följa med; leda runt
folgen efterfölja; följa; imitera följa på; förfölja; ha till följd; jaga; komma efter; leda till; lyda; resultera i; vara fullgjord; vara uppfyllad
geleiten ackompanjera; eskortera; följa; ledsaga följa med; ge någon anvisning på; hänvisa till; leda runt; råda någon att vända sig till
herumführen ackompanjera; eskortera; följa; ledsaga leda runt; lägga om
hetzen följa; jaga efter brådska; driva; driva på; egga upp; fly; försöka; hasta; hetsa; ila; jaga på; köra fort; löpa; piska på; rusa; ränna; skynda; skynda på; sporra; springa; spurta; underblåsa
hochdrehen följa; jaga efter dra upp; vrida upp
hochtreiben följa; jaga efter driva upp priset; få något att höja sig; stiga; tvinga upp
jagen följa; jaga efter armbågas; brådska; böla; driva; fly; försöka; hasta; ila; knuffas; köra fort; löpa; ropa högt; rusa; ryta; ränna; råma; skrika; skynda; skynda på; sporra; springa; stötas; tjuta; trycka på; trängas i en folksamling; vråla
mitgehen ackompanjera; eskortera; följa; ledsaga följa med
nachfolgen efterfölja; följa; imitera ankomma senare; följa efter; följa på; komma efter; komma senare; lyda; springa efter
nachkommen efterfölja; följa; följa efter; imitera ankomma senare; följa efter; komma senare; komma sist; lyda; springa efter
nachverfolgen följa; spåra
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
begleiten åtföljd

Synonyms for "följa":

 • sluta upp bakom; komma; tfölja

Wiktionary Übersetzungen für följa:

följa
 1. -
 2. (transitiv) (einen Befehl) ausführen
verb
 1. jemandem Geleit geben; mit jemandem mitgehen
 2. auf, nach etwas folgen

Cross Translation:
FromToVia
följa alternieren alternate — to happen, succeed, or act by turns
följa folgen follow — to go or come after in physical space
följa folgen follow — to carry out in accordance to
följa folgen follow — to live one’s life according to
följa folgen follow — to be a logical consequence of
följa begleiten accompagneraller de compagnie avec quelqu’un.
följa gehen; laufen; marschieren; treten marcher — Se déplacer par un mouvement alternatif des jambes ou des pattes, en ayant toujours un appui au sol.

Verwandte Übersetzungen für följa