Übersicht
Schwedisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. fördelning:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für fördelning (Schwedisch) ins Deutsch

fördelning:

fördelning [-en] Nomen

 1. fördelning (division; avdelning; uppdelning; indelning)
  die Division; die Abteilung; der Abschnitt; die Sektion
 2. fördelning (tilldelning)
  die Zuweisung
 3. fördelning
  die Verteilung

Übersetzung Matrix für fördelning:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Abschnitt avdelning; division; fördelning; indelning; uppdelning avsnitt; del; dimension; duk; inbetalning; kupong; kvitto; mottagningsbevis; paragraf; period; portion; presentationsavsnitt; putstrasa; segment; sektion; skärning; stycke; tid; tidsrymd; tidsspann; timme; trappor; trasa; voucher
Abteilung avdelning; division; fördelning; indelning; uppdelning avdelning; departement; förvaltningsområde; institution; ministerium; sektion
Division avdelning; division; fördelning; indelning; uppdelning
Sektion avdelning; division; fördelning; indelning; uppdelning avdelning; förvaltningsområde; institution; obduktion; sektion
Verteilung fördelning indexspridning; ransonering; skingring; spridande; spridning
Zuweisung fördelning; tilldelning ranson; spridning; tilldelat program; tilldelning

Synonyms for "fördelning":


Wiktionary Übersetzungen für fördelning:


Cross Translation:
FromToVia
fördelning Zuweisung; Zuteilung allocation — The process or procedure for allocating things, especially money or other resources.
fördelning Austeilung; Verbreitung; Distribution distribution — act of distribution or being distributed
fördelning Aufteilung distribution — apportionment by law of funds, property
fördelning Aufteilung; Verbreitung; Distribution distribution — frequency of occurrence or extent of existence
fördelning Distribution; Aufteilung distribution — the result of distributing; arrangement
fördelning Distribution; Aufteilung; Gliederung distribution — distribution in statistics

Verwandte Übersetzungen für fördelning