Übersicht
Schwedisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. förfriska:


Schwedisch

Detailübersetzungen für förfriska (Schwedisch) ins Deutsch

förfriska:

förfriska Verb (förfriskar, förfriskade, förfriskat)

 1. förfriska (uppfriska)
  auffrischen; erfrischen
  • auffrischen Verb (frische auf, frischt auf, frischte auf, frischtet auf, aufgefrischt)
  • erfrischen Verb (erfrische, erfrischt, erfrischte, erfrischtet, erfrischt)
 2. förfriska (uppfriska)
  erneuern; erfrischen; wechseln; auffrischen
  • erneuern Verb (erneuere, erneuerst, erneuert, erneuerte, erneuertet, erneuert)
  • erfrischen Verb (erfrische, erfrischt, erfrischte, erfrischtet, erfrischt)
  • wechseln Verb (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
  • auffrischen Verb (frische auf, frischt auf, frischte auf, frischtet auf, aufgefrischt)

Konjugationen für förfriska:

presens
 1. förfriskar
 2. förfriskar
 3. förfriskar
 4. förfriskar
 5. förfriskar
 6. förfriskar
imperfekt
 1. förfriskade
 2. förfriskade
 3. förfriskade
 4. förfriskade
 5. förfriskade
 6. förfriskade
framtid 1
 1. kommer att förfriska
 2. kommer att förfriska
 3. kommer att förfriska
 4. kommer att förfriska
 5. kommer att förfriska
 6. kommer att förfriska
framtid 2
 1. skall förfriska
 2. skall förfriska
 3. skall förfriska
 4. skall förfriska
 5. skall förfriska
 6. skall förfriska
conditional
 1. skulle förfriska
 2. skulle förfriska
 3. skulle förfriska
 4. skulle förfriska
 5. skulle förfriska
 6. skulle förfriska
perfekt particip
 1. har förfriskat
 2. har förfriskat
 3. har förfriskat
 4. har förfriskat
 5. har förfriskat
 6. har förfriskat
imperfekt particip
 1. hade förfriskat
 2. hade förfriskat
 3. hade förfriskat
 4. hade förfriskat
 5. hade förfriskat
 6. hade förfriskat
blandad
 1. förfriska!
 2. förfriska!
 3. förfriskad
 4. förfriskande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für förfriska:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
auffrischen förfriska; uppfriska bli kallare; friska upp; fräscha upp; kvickna till; pigga upp; svalna; uppliva; väcka till liv
erfrischen förfriska; uppfriska friska upp; fräscha upp; fräscha upp sig; förnya; kvickna till; pigga upp; renovera; uppliva; upprusta; väcka till liv
erneuern förfriska; uppfriska bli bättre; eka; ersätta; förbättra; förnya; godgöra; göra ny igen; iståndsätta; laga; nyskapa; pånytt föda; reformera; renovera; reparera; rusta upp; säga efter; upprepa; upprusta; väckas till nytt liv; växla; återställa; återuppliva
wechseln förfriska; uppfriska byta; byta ut; förändra; konvertera; omvandla; utbyta; utväxla; variera; växla; ändra