Übersicht
Schwedisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. förkroppsligande:
 2. förkroppsliga:
 3. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für förkroppsligande (Schwedisch) ins Deutsch

förkroppsligande:

förkroppsligande Nomen

 1. förkroppsligande
  die Verkörperung
 2. förkroppsligande (personifikation; inkarnation)
 3. förkroppsligande (inkarnation)
  die Verkörperung; die Inkarnation

Übersetzung Matrix für förkroppsligande:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Erwachsen werden förkroppsligande; inkarnation; personifikation
Inkarnation förkroppsligande; inkarnation
Verkörperung förkroppsligande; inkarnation stilfigur; talesätt

Wiktionary Übersetzungen für förkroppsligande:


Cross Translation:
FromToVia
förkroppsligande Inbegriff; Verkörperung; Inkarnation embodiment — entity typifying an abstraction

förkroppsligande form of förkroppsliga:

förkroppsliga Verb (förkroppsligar, förkroppsligade, förkroppsligat)

 1. förkroppsliga (personifiera)
  verkörpern; personifizieren
  • verkörpern Verb (verkörpere, verkörperst, verkörpert, verkörperte, verkörpertet, verkörpert)
  • personifizieren Verb (personifiziere, personifizierst, personifiziert, personifizierte, personifiziertet, personifiziert)
 2. förkroppsliga (personifiera; representera; tolka; porträttera)
  darstellen; wiedergeben; ausdrücken
  • darstellen Verb (stelle dar, stellst dar, stellt dar, stellte dar, stelltet dar, dargestellt)
  • wiedergeben Verb (gebe wieder, gibst wieder, gibt wieder, gab wieder, gabt wieder, wiedergegeben)
  • ausdrücken Verb (drücke aus, drückst aus, drückt aus, drückte aus, drücktet aus, ausgedrückt)

Konjugationen für förkroppsliga:

presens
 1. förkroppsligar
 2. förkroppsligar
 3. förkroppsligar
 4. förkroppsligar
 5. förkroppsligar
 6. förkroppsligar
imperfekt
 1. förkroppsligade
 2. förkroppsligade
 3. förkroppsligade
 4. förkroppsligade
 5. förkroppsligade
 6. förkroppsligade
framtid 1
 1. kommer att förkroppsliga
 2. kommer att förkroppsliga
 3. kommer att förkroppsliga
 4. kommer att förkroppsliga
 5. kommer att förkroppsliga
 6. kommer att förkroppsliga
framtid 2
 1. skall förkroppsliga
 2. skall förkroppsliga
 3. skall förkroppsliga
 4. skall förkroppsliga
 5. skall förkroppsliga
 6. skall förkroppsliga
conditional
 1. skulle förkroppsliga
 2. skulle förkroppsliga
 3. skulle förkroppsliga
 4. skulle förkroppsliga
 5. skulle förkroppsliga
 6. skulle förkroppsliga
perfekt particip
 1. har förkroppsligat
 2. har förkroppsligat
 3. har förkroppsligat
 4. har förkroppsligat
 5. har förkroppsligat
 6. har förkroppsligat
imperfekt particip
 1. hade förkroppsligat
 2. hade förkroppsligat
 3. hade förkroppsligat
 4. hade förkroppsligat
 5. hade förkroppsligat
 6. hade förkroppsligat
blandad
 1. förkroppsliga!
 2. förkroppsliga!
 3. förkroppsligad
 4. förkroppsligande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für förkroppsliga:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ausdrücken förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka berätta; formulera; formulera i ord; ge röst åt; ge uttryck åt; konversera; krama ur; pladdra; prata; pressa; pressa ut; sladdra; snacka; säga; tala; tala om; tolka; trycka hårt; trycka ut; uttrycka; verbalisera
darstellen förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka avbilda; beskriva; dramatisera; figurera; framlägga; framställa; föregiva; föreslå; implicera; indikera; låtsa; måla av; peka mot; personifiera; porträttera; posera; skildra; spela en roll; spela rollen som; spela teater; tala för; teckna; uppträda; utställa; visa; ådagalägga
personifizieren förkroppsliga; personifiera personifiera
verkörpern förkroppsliga; personifiera personifiera
wiedergeben förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka Spela upp; beskriva; informera; meddela; reportera; upprepa; återbetala

Wiktionary Übersetzungen für förkroppsliga:


Cross Translation:
FromToVia
förkroppsliga verkörpern embody — To represent in a physical form; to incarnate or personify