Schwedisch

Detailübersetzungen für fly (Schwedisch) ins Deutsch

fly:

fly Verb (flyr, flydde, flytt)

 1. fly (flykta)
  flüchten; fliehen
  • flüchten Verb (flüchte, flüchtest, flüchtet, flüchtete, flüchtetet, geflüchtet)
  • fliehen Verb (fliehe, fliehst, flieht, floh, floht, geflohen)
 2. fly (springa; löpa; ila; ränna)
  rennen; schnelllaufen; laufen; spurten; sprinten; wettlaufen; spritzen; traben; jagen; springen; rasen; eilen; hetzen; hasten; stürzen; schuften; wetzen; galoppieren
  • rennen Verb (renne, rennst, rennt, rannte, ranntet, gerannt)
  • schnelllaufen Verb (laufe schnell, läufst schnell, läuft schnell, lief schnell, lieft schnell, schnell gelaufen)
  • laufen Verb (laufe, läufst, läuft, lief, lieft, gelaufen)
  • spurten Verb (spurte, spurtest, spurtet, spurtete, spurtetet, gespurt)
  • sprinten Verb (sprinte, sprintest, sprintet, sprintete, sprintetet, gesprint)
  • wettlaufen Verb
  • spritzen Verb (spritze, spritzt, spritzte, spritztet, gespritzt)
  • traben Verb (trabe, trabst, trabt, trabte, trabtet, getrabt)
  • jagen Verb (jage, jagst, jagt, jagte, jagtet, gejagt)
  • springen Verb (springe, springst, springt, sprang, spranget, gesprungen)
  • rasen Verb (rase, rasst, rast, raste, rastet, gerast)
  • eilen Verb (eile, eilst, eilt, eilte, eiltet, geeilt)
  • hetzen Verb (hetze, hetzt, hetzte, hetztet, gehetzt)
  • hasten Verb (haste, hastest, hastet, hastete, hastetet, gehastet)
  • stürzen Verb (stürze, stürzest, stürzt, stürzte, stürztet, gestürzt)
  • schuften Verb (schufte, schuftst, schuft, schuftete, schuftetet, geschuft)
  • wetzen Verb (wetze, wetzt, wetzte, wetztet, gewetzt)
  • galoppieren Verb (galoppiere, galoppierst, galoppiert, galoppierte, galoppiertet, gegaloppiert)
 3. fly (springa bort; rymma; smita)
  flüchten; ausreißen; desertieren; entwischen; entweichen; durchgehen; durchbrennen; weglaufen
  • flüchten Verb (flüchte, flüchtest, flüchtet, flüchtete, flüchtetet, geflüchtet)
  • ausreißen Verb (reiße aus, reißt aus, riß aus, risset aus, ausgerissen)
  • desertieren Verb (desertiere, desertierst, desertiert, desertierte, desertiertet, desertiert)
  • entwischen Verb (entwische, entwischt, entwischte, entwischtet, entwischt)
  • entweichen Verb (entweiche, entweichst, entweicht, entwich, entwicht, entwichen)
  • durchgehen Verb (gehe durch, gehst durch, geht durch, gang durch, gangt durch, durchgegangen)
  • durchbrennen Verb (brenne durch, brennst durch, brennt durch, brannte durch, branntet durch, durchgebrannt)
  • weglaufen Verb (laufe weg, läufst weg, läuft weg, lief weg, liefet weg, weggelaufen)
 4. fly
  fortfliegen
  • fortfliegen Verb (fliege fort, fliegst fort, fliegt fort, flog fort, flogt fort, fortgeflogen)
 5. fly (komma undan; bryta sig loss)
  flüchten; fliehen; entfliehen; fortrennen; entwischen; aussteigen; ausbrechen; ausreißen; durchbrennen; davoneilen
  • flüchten Verb (flüchte, flüchtest, flüchtet, flüchtete, flüchtetet, geflüchtet)
  • fliehen Verb (fliehe, fliehst, flieht, floh, floht, geflohen)
  • entfliehen Verb (entfliehe, entfliehst, entflieht, entfloh, entfloht, entflohen)
  • fortrennen Verb (renne fort, rennst fort, rennt fort, rannte fort, ranntet fort, fortgerannen)
  • entwischen Verb (entwische, entwischt, entwischte, entwischtet, entwischt)
  • aussteigen Verb (steige aus, steigst aus, steigt aus, stieg aus, stiegt aus, ausgestiegen)
  • ausbrechen Verb (breche aus, brichst aus, bricht aus, brach aus, bracht aus, ausgebrochen)
  • ausreißen Verb (reiße aus, reißt aus, riß aus, risset aus, ausgerissen)
  • durchbrennen Verb (brenne durch, brennst durch, brennt durch, brannte durch, branntet durch, durchgebrannt)
  • davoneilen Verb (eile davon, eilst davon, eilt davon, eilte davon, eiltet davon, davongeeilt)
 6. fly (fly undan)
  flüchten; entkommen; fliehen; entfliehen; ausbrechen; ausreißen; entwischen; entweichen
  • flüchten Verb (flüchte, flüchtest, flüchtet, flüchtete, flüchtetet, geflüchtet)
  • entkommen Verb (entkomme, entkommst, entkommt, entkam, entkamt, entkommen)
  • fliehen Verb (fliehe, fliehst, flieht, floh, floht, geflohen)
  • entfliehen Verb (entfliehe, entfliehst, entflieht, entfloh, entfloht, entflohen)
  • ausbrechen Verb (breche aus, brichst aus, bricht aus, brach aus, bracht aus, ausgebrochen)
  • ausreißen Verb (reiße aus, reißt aus, riß aus, risset aus, ausgerissen)
  • entwischen Verb (entwische, entwischt, entwischte, entwischtet, entwischt)
  • entweichen Verb (entweiche, entweichst, entweicht, entwich, entwicht, entwichen)

Konjugationen für fly:

presens
 1. flyr
 2. flyr
 3. flyr
 4. flyr
 5. flyr
 6. flyr
imperfekt
 1. flydde
 2. flydde
 3. flydde
 4. flydde
 5. flydde
 6. flydde
framtid 1
 1. kommer att fly
 2. kommer att fly
 3. kommer att fly
 4. kommer att fly
 5. kommer att fly
 6. kommer att fly
framtid 2
 1. skall fly
 2. skall fly
 3. skall fly
 4. skall fly
 5. skall fly
 6. skall fly
conditional
 1. skulle fly
 2. skulle fly
 3. skulle fly
 4. skulle fly
 5. skulle fly
 6. skulle fly
perfekt particip
 1. har flytt
 2. har flytt
 3. har flytt
 4. har flytt
 5. har flytt
 6. har flytt
imperfekt particip
 1. hade flytt
 2. hade flytt
 3. hade flytt
 4. hade flytt
 5. hade flytt
 6. hade flytt
blandad
 1. fly!
 2. fly!
 3. flydd
 4. flyande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für fly:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ausbrechen bryta sig loss; fly; fly undan; komma undan bryta ut; försvinna; hastigt dra iväg; schappa; slita sig lös
ausreißen bryta sig loss; fly; fly undan; komma undan; rymma; smita; springa bort bryta ut; gå iväg; klyva; komma undan; riva; riva ut; slita; slita sig lös; smita bort; splittra; springa bort; sprätta; svänga undan; undvika
aussteigen bryta sig loss; fly; komma undan försvinna; gå av; gå ut; hastigt dra iväg; kliva av; kliva ned; kliva ur; schappa
davoneilen bryta sig loss; fly; komma undan flyga iväg; gå iväg; rusa i väg; skynda iväg; springa i väg; störta sig i väg
desertieren fly; rymma; smita; springa bort desertera; desertera från armén
durchbrennen bryta sig loss; fly; komma undan; rymma; smita; springa bort brinna ur; försvinna; hastigt dra iväg; schappa
durchgehen fly; rymma; smita; springa bort fortgå; fortsätta; gå igenom; gå ut och festa; gå vidare; gå vidare med; hastigt kila iväg; slutföra; ta det längre
eilen fly; ila; löpa; ränna; springa brådska; driva; försöka; hasta; ila; rusa; skynda; skynda på; sporra
entfliehen bryta sig loss; fly; fly undan; komma undan befrias från; bli befriad; bryta ut; försvinna; hastigt dra iväg; komma bort; komma loss; schappa; slita sig lös; svänga undan; undvika; vara befriad från; åka bort
entkommen fly; fly undan befrias från; bli befriad; bryta ut; försvinna; gå iväg; hastigt dra iväg; komma loss; schappa; slita sig lös; svänga undan; undvika; vara befriad från
entweichen fly; fly undan; rymma; smita; springa bort befrias från; bli befriad; komma loss; svänga undan; undvika; vara befriad från
entwischen bryta sig loss; fly; fly undan; komma undan; rymma; smita; springa bort befrias från; bli befriad; försvinna; hastigt dra iväg; komma loss; schappa; svänga undan; undvika; vara befriad från
fliehen bryta sig loss; fly; fly undan; flykta; komma undan bana väg för; befrias från; bli befriad; bryta ut; försvinna; ge väg; gå iväg; hastigt dra iväg; komma loss; schappa; skynda iväg; slita sig lös; svänga undan; undvika; vara befriad från; vika; vika undan
flüchten bryta sig loss; fly; fly undan; flykta; komma undan; rymma; smita; springa bort befrias från; bli befriad; bryta ut; gå iväg; komma loss; skynda iväg; slita sig lös; svänga undan; undvika; vara befriad från; vara på flykt
fortfliegen fly flyga bort; flyga iväg
fortrennen bryta sig loss; fly; komma undan gå iväg; skynda iväg
galoppieren fly; ila; löpa; ränna; springa gallopera; hasta; ila; rusa; skynda
hasten fly; ila; löpa; ränna; springa armbågas; brådska; driva; försöka; hasta; ila; knuffas; köra fort; rusa; skynda; skynda på; sporra; stötas; trycka på; trängas i en folksamling
hetzen fly; ila; löpa; ränna; springa brådska; driva; driva på; egga upp; följa; försöka; hasta; hetsa; ila; jaga efter; jaga på; köra fort; piska på; rusa; skynda; skynda på; sporra; spurta; underblåsa
jagen fly; ila; löpa; ränna; springa armbågas; brådska; böla; driva; följa; försöka; hasta; ila; jaga efter; knuffas; köra fort; ropa högt; rusa; ryta; råma; skrika; skynda; skynda på; sporra; stötas; tjuta; trycka på; trängas i en folksamling; vråla
laufen fly; ila; löpa; ränna; springa droppa; drypa; hasta; ila; rusa; röra till; sippra; skynda; smutsa ner; stöka till; åka vidare
rasen fly; ila; löpa; ränna; springa armbågas; böla; dundra; gå an; härja; knuffas; köra fort; rasa; ropa högt; ryta; råma; skrika; skrika högt; skräna; skråla; spurta; storma; stötas; tjuta; trycka på; trängas i en folksamling; vara rasande; vråla; öka tempot
rennen fly; ila; löpa; ränna; springa hasta; ila; kila; lopp; rusa; skutta; skynda; springa; springa i kapp
schnelllaufen fly; ila; löpa; ränna; springa
schuften fly; ila; löpa; ränna; springa arbeta hårt; arbeta som en slav; göra noga; jobba ihjäl sig; jobba natt och dag; noggrant arbete; plugga; slava; slita; slita och släpa; sätta ut sig själv; träla; vara sträng emot
springen fly; ila; löpa; ränna; springa explodera; falla i bitar; gå i bitar; göra ett litet hopp; hasta; hoppa; hoppa in i; hoppa ned i; hoppa upp; hoppa över; ila; rusa; skutta; skynda; spricka sönder; stiga; stiga in i
sprinten fly; ila; löpa; ränna; springa hasta; ila; rusa; skynda
spritzen fly; ila; löpa; ränna; springa blöta; hasta; ila; injicera; leka med vatten; plaska; rusa; skvätta våt; skynda; spruta; spruta in; spruta ut; sticka; stinga; strömma ut; vattna
spurten fly; ila; löpa; ränna; springa spurta
stürzen fly; ila; löpa; ränna; springa deponera; falla; hasta; huka sig; hälla; ila; insätta; kasta ner; ramla omkull; rasa; rusa; sjunka i värde; skynda; stupa; stänka; störta; ta en störtflygning; trilla ner; tumla över ända; åska
traben fly; ila; löpa; ränna; springa
weglaufen fly; rymma; smita; springa bort gå iväg; rymma hemifrån
wettlaufen fly; ila; löpa; ränna; springa
wetzen fly; ila; löpa; ränna; springa bryna; brådska; driva; försöka; hasta; ila; rusa; skynda; skynda på; skärpa; slipa; sporra; vässa
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ausreißen urkramad
entkommen göra ett utbrott

Synonyms for "fly":


Wiktionary Übersetzungen für fly:

fly
verb
 1. sich entfernen von einer drohenden Gefahr oder einer unangenehmen Situation
 2. schnelles verlassen eines Ortes beispielsweise aufgrund befürchteter Gefahr

Cross Translation:
FromToVia
fly fliehen; fortlaufen; davonmachen absquatulate — to leave quickly or in a hurry; to take oneself off; to decamp; to depart
fly entgehen escape — to get free
fly fliehen; flüchten flee — to run away; to escape
fly entfliehen; fliehen; flüchten flee — to escape from
fly flüchten; fliehen fly — to flee

Verwandte Übersetzungen für fly