Übersicht
Schwedisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. friska upp:


Schwedisch

Detailübersetzungen für friska upp (Schwedisch) ins Deutsch

friska upp:

friska upp Verb (friskar upp, friskade upp, friskat upp)

 1. friska upp (uppliva; väcka till liv)
  erfrischen; auffrischen
  • erfrischen Verb (erfrische, erfrischt, erfrischte, erfrischtet, erfrischt)
  • auffrischen Verb (frische auf, frischt auf, frischte auf, frischtet auf, aufgefrischt)

Konjugationen für friska upp:

presens
 1. friskar upp
 2. friskar upp
 3. friskar upp
 4. friskar upp
 5. friskar upp
 6. friskar upp
imperfekt
 1. friskade upp
 2. friskade upp
 3. friskade upp
 4. friskade upp
 5. friskade upp
 6. friskade upp
framtid 1
 1. kommer att friska upp
 2. kommer att friska upp
 3. kommer att friska upp
 4. kommer att friska upp
 5. kommer att friska upp
 6. kommer att friska upp
framtid 2
 1. skall friska upp
 2. skall friska upp
 3. skall friska upp
 4. skall friska upp
 5. skall friska upp
 6. skall friska upp
conditional
 1. skulle friska upp
 2. skulle friska upp
 3. skulle friska upp
 4. skulle friska upp
 5. skulle friska upp
 6. skulle friska upp
perfekt particip
 1. har friskat upp
 2. har friskat upp
 3. har friskat upp
 4. har friskat upp
 5. har friskat upp
 6. har friskat upp
imperfekt particip
 1. hade friskat upp
 2. hade friskat upp
 3. hade friskat upp
 4. hade friskat upp
 5. hade friskat upp
 6. hade friskat upp
blandad
 1. friska upp!
 2. friska upp!
 3. friskad upp
 4. friskande upp
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für friska upp:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
auffrischen friska upp; uppliva; väcka till liv bli kallare; fräscha upp; förfriska; kvickna till; pigga upp; svalna; uppfriska
erfrischen friska upp; uppliva; väcka till liv fräscha upp; fräscha upp sig; förfriska; förnya; kvickna till; pigga upp; renovera; uppfriska; upprusta

Synonyms for "friska upp":


Verwandte Übersetzungen für friska upp