Übersicht
Schwedisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. gå ifrån varandra:


Schwedisch

Detailübersetzungen für gå ifrån varandra (Schwedisch) ins Deutsch

gå ifrån varandra:

gå ifrån varandra Verb (går ifrån varandra, gick ifrån varandra, gått ifrån varandra)

 1. gå ifrån varandra (separera; bryta upp; gå skilda vägar; skiljas)
  scheiden; auseinandergehen; trennen; auflösen; auseinanderstieben; auseinandertreiben
  • scheiden Verb (scheide, scheidest, scheidet, schiedt, schiedet, geschieden)
  • auseinandergehen Verb (gehe auseinander, gehst auseinander, geht auseinander, ging auseinander, ginget auseinander, auseinandergegangen)
  • trennen Verb (trenne, trennst, trennt, trennte, trenntet, getrennt)
  • auflösen Verb (löse auf, löst auf, löste auf, löstet auf, aufgelöst)
  • auseinanderstieben Verb (stiebe auseinander, stiebst auseinander, stiebt auseinander, stiebte auseinander, stiebtet auseinander, auseinandergestiebt)
  • auseinandertreiben Verb (treibe auseinander, treibst, treibt, trieb, triebt, auseinandergetrieben)

Konjugationen für gå ifrån varandra:

presens
 1. går ifrån varandra
 2. går ifrån varandra
 3. går ifrån varandra
 4. går ifrån varandra
 5. går ifrån varandra
 6. går ifrån varandra
imperfekt
 1. gick ifrån varandra
 2. gick ifrån varandra
 3. gick ifrån varandra
 4. gick ifrån varandra
 5. gick ifrån varandra
 6. gick ifrån varandra
framtid 1
 1. kommer att gå ifrån varandra
 2. kommer att gå ifrån varandra
 3. kommer att gå ifrån varandra
 4. kommer att gå ifrån varandra
 5. kommer att gå ifrån varandra
 6. kommer att gå ifrån varandra
framtid 2
 1. skall gå ifrån varandra
 2. skall gå ifrån varandra
 3. skall gå ifrån varandra
 4. skall gå ifrån varandra
 5. skall gå ifrån varandra
 6. skall gå ifrån varandra
conditional
 1. skulle gå ifrån varandra
 2. skulle gå ifrån varandra
 3. skulle gå ifrån varandra
 4. skulle gå ifrån varandra
 5. skulle gå ifrån varandra
 6. skulle gå ifrån varandra
perfekt particip
 1. har gått ifrån varandra
 2. har gått ifrån varandra
 3. har gått ifrån varandra
 4. har gått ifrån varandra
 5. har gått ifrån varandra
 6. har gått ifrån varandra
imperfekt particip
 1. hade gått ifrån varandra
 2. hade gått ifrån varandra
 3. hade gått ifrån varandra
 4. hade gått ifrån varandra
 5. hade gått ifrån varandra
 6. hade gått ifrån varandra
blandad
 1. gå ifrån varandra!
 2. gå ifrån varandra!
 3. gående ifrån varandra
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für gå ifrån varandra:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
auflösen bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas avbetala; avbryta; avkoda; avskaffa; avslöja; befria; betala av; bryta ned; bryta upp; dechiffrera; desintegrera; frisläppa; klara upp; knäppa upp; kollapsa; lösa; lösa sig; lösa upp; omvandla; reda upp; reda ut; röja; skilja; sluta med; släppa; släppa ut; smulas sönder; smälta; sno upp; splittra; sprätta upp; spänna av; söndra; uppenbara; upplösa; upplösas; yppa
auseinandergehen bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas hänga; skiljas; svikta; säga adjö; säga farväl
auseinanderstieben bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas kringsprida; skingra; splittra
auseinandertreiben bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas gå ifrån; kringsprida; skingra; splittra
scheiden bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas avbryta; dela; dela upp; klyfta; klyva; lösgöra; reda ut; separera; skilja; skilja åt; skiljas; splittra; sära; söndra; urskilja
trennen bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas avbryta; befria; dela; dela upp; desintegrera; frisläppa; isolera; klyfta; klyva; kollapsa; koppla från; lösa; lösgöra; reda upp; reda ut; separera; skilja; skilja åt; skiljas; släppa; släppa ut; smulas sönder; splittra; sära; sära på; söndra; ta bort; ta bort koppling; ta bort/koppla från; ta ner; upplösas; urskilja

Verwandte Übersetzungen für gå ifrån varandra