Schwedisch

Detailübersetzungen für gå in (Schwedisch) ins Deutsch

gå in:

gå in Verb (går in, gick in, gått in)

 1. gå in (komma in; kliva in)
  eintreten; einkommen; eingehen; hereinkommen; einsteigen; hineingehen; hinzukommen; eindringen; einlaufen; inKrafttreten; einlassen; einfahren; steuern; hineinlaufen; hereinlaufen; hereinkriegen
  • eintreten Verb (trete ein, trittst ein, tritt ein, trat ein, tratet ein, eingetritten)
  • einkommen Verb (komme ein, kommst ein, kommt ein, kam ein, kamet ein, eingekommen)
  • eingehen Verb (gehe ein, gehst ein, geht ein, ging ein, ginget ein, eingegangen)
  • hereinkommen Verb (komme herein, kommst herein, kommt herein, kam herein, kamt herein, hereingekommen)
  • einsteigen Verb (steige ein, steigst ein, steigt ein, stieg ein, stiegt ein, eingestiegen)
  • hineingehen Verb (gehe hinein, gehst hinein, geht hinein, ging hinein, gingt hinein, hineingegangen)
  • hinzukommen Verb (komme hinzu, kommst hinzu, kommt hinzu, kam hinzu, kamt hinzu, hinzugekommen)
  • eindringen Verb (dringe ein, dringst ein, dringt ein, dringte ein, dringtet ein, eingedringt)
  • einlaufen Verb (laufe ein, läufst ein, läuft ein, lief ein, lieft ein, eingelaufen)
  • einlassen Verb (lasse ein, läßt ein, ließ ein, ließt ein, eingelassen)
  • einfahren Verb (fahre ein, fährst ein, fährt ein, fuhr ein, fuhrt ein, eingefahren)
  • steuern Verb (steuere, steuerst, steuert, steuerte, steuertet, gesteuert)
  • hineinlaufen Verb (laufe hinein, läufst hinein, läuft hinein, lief hinein, lieft hinein, hineingelaufen)
  • hereinlaufen Verb (laufe herein, läufst herein, läuft herein, lief herein, lieft herein, hereingelaufen)
  • hereinkriegen Verb (kriege herein, kriegst herein, kriegt herein, kriegte herein, kriegtet herein, hereingekriegt)

Konjugationen für gå in:

presens
 1. går in
 2. går in
 3. går in
 4. går in
 5. går in
 6. går in
imperfekt
 1. gick in
 2. gick in
 3. gick in
 4. gick in
 5. gick in
 6. gick in
framtid 1
 1. kommer att gå in
 2. kommer att gå in
 3. kommer att gå in
 4. kommer att gå in
 5. kommer att gå in
 6. kommer att gå in
framtid 2
 1. skall gå in
 2. skall gå in
 3. skall gå in
 4. skall gå in
 5. skall gå in
 6. skall gå in
conditional
 1. skulle gå in
 2. skulle gå in
 3. skulle gå in
 4. skulle gå in
 5. skulle gå in
 6. skulle gå in
perfekt particip
 1. har gått in
 2. har gått in
 3. har gått in
 4. har gått in
 5. har gått in
 6. har gått in
imperfekt particip
 1. hade gått in
 2. hade gått in
 3. hade gått in
 4. hade gått in
 5. hade gått in
 6. hade gått in
blandad
 1. gå in!
 2. gå in!
 3. gående in
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für gå in:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
eindringen gå in; kliva in; komma in borra igenom; bryta sig igenom; bryta sig in; fördjupa sig i; genomborra; genomtränga; gå igenom; infiltrera; penetrera
einfahren gå in; kliva in; komma in köra fram; köra in; köra upp; segla in; åka in
eingehen gå in; kliva in; komma in ; dö av skräck; dö ut; dö utav räddsla; tillåta; vara livrädd; vara vettskrämd
einkommen gå in; kliva in; komma in
einlassen gå in; kliva in; komma in föra in; låta komma in; låta strömma in; mobilisera; släppa in; tillåta; visa in
einlaufen gå in; kliva in; komma in ankomma; anlända
einsteigen gå in; kliva in; komma in bli medlem; embarkera; gå ombord; kliva ombord; komm in; stiga ombord
eintreten gå in; kliva in; komma in bli medlem; framträda; fullgöra; härröra; lysa upp; lägga på; slå på; sparka in; sparka upp; stiga upp; sätta på; uppkomma; uppstå; utföra
hereinkommen gå in; kliva in; komma in
hereinkriegen gå in; kliva in; komma in svälja ner
hereinlaufen gå in; kliva in; komma in
hineingehen gå in; kliva in; komma in
hineinlaufen gå in; kliva in; komma in inströmma; samlas vid; strömma in; trängas in
hinzukommen gå in; kliva in; komma in blanda till
inKrafttreten gå in; kliva in; komma in
steuern gå in; kliva in; komma in befalla; driva; fixa; flyga ett plan; föra befälet över; föra kommando över; ge uppdrag; inflytande; kommandera; köra; navigera; ordna; organisera; segla; sitta vid ratten; styra; styra kosan mot; styra mot

Wiktionary Übersetzungen für gå in:

gå in
verb
 1. sich in etwas hineinbegeben
 2. eintreten in …: sich etwas anschließen, in etwas aufgenommen werden
 3. eintreten in …: einen Raum betreten
 4. einen Gegner hart bedrängen
 5. mit einer Investition, einem Projekt/Vorhaben anfangen, beginnen

Cross Translation:
FromToVia
gå in einsteigen get in — to enter

Verwandte Übersetzungen für gå in