Schwedisch

Detailübersetzungen für hänga (Schwedisch) ins Deutsch

hänga:

hänga [-en] Nomen

 1. hänga (luta)
  der Hang; die Böschung; der Hügel; Gefälle

hänga Verb (hänger, hängde, hängt)

 1. hänga (inte göra något speciellt; slappa)
  herumstehen; hängen; herumsitzen
  • herumstehen Verb (stehe herum, stehst herum, steht herum, stand herum, standet herum, herumgestanden)
  • hängen Verb (hänge, hängst, hängt, hängte, hängtet, gehängt)
  • herumsitzen Verb (sitze herum, sitzt herum, saß herum, saßt herum, herumgesessen)
 2. hänga (hänga upp; hänga på)
  aufhängen; aufbinden; aufknüpfen; hängen; aufknöpfen
  • aufhängen Verb (hänge auf, hängst auf, hängt auf, hängte auf, hängtet auf, aufgehängt)
  • aufbinden Verb (binde auf, bindest auf, bindet auf, bindete auf, bindetet auf, aufgebunden)
  • aufknüpfen Verb (knüpfe auf, knüpfst auf, knüpft auf, knüpfte auf, knüpftet auf, aufgeknüpft)
  • hängen Verb (hänge, hängst, hängt, hängte, hängtet, gehängt)
  • aufknöpfen Verb (knöpfe auf, knöpfst auf, knöpft auf, knöpfte auf, knöpftet auf, aufgeknöpft)
 3. hänga (svikta)
  einsacken; einsinken; setzen; einpacken; vorfallen; auseinandergehen; prolabieren; ausbeuteln; sichsenken
  • einsacken Verb (sacke ein, sackst ein, sackt ein, sackte ein, sacktet ein, eingesackt)
  • einsinken Verb (sinke ein, sinkst ein, sinkt ein, sinkte ein, sinktet ein, eingesinkt)
  • setzen Verb (setze, setzt, setzte, setztet, gesetzt)
  • einpacken Verb (packe ein, packst ein, packt ein, packte ein, packtet ein, eingepackt)
  • vorfallen Verb (falle vor, fällst vor, fällt vor, fiel vor, fielt vor, vorgefallen)
  • auseinandergehen Verb (gehe auseinander, gehst auseinander, geht auseinander, ging auseinander, ginget auseinander, auseinandergegangen)
  • prolabieren Verb (prolabiere, prolabierst, prolabiert, prolabierte, prolabiertet, prolabiert)
  • ausbeuteln Verb (beutele aus, beutelst aus, beutelt aus, beutelte aus, beuteltet aus, ausgebeutelt)
  • sichsenken Verb

Konjugationen für hänga:

presens
 1. hänger
 2. hänger
 3. hänger
 4. hänger
 5. hänger
 6. hänger
imperfekt
 1. hängde
 2. hängde
 3. hängde
 4. hängde
 5. hängde
 6. hängde
framtid 1
 1. kommer att hänga
 2. kommer att hänga
 3. kommer att hänga
 4. kommer att hänga
 5. kommer att hänga
 6. kommer att hänga
framtid 2
 1. skall hänga
 2. skall hänga
 3. skall hänga
 4. skall hänga
 5. skall hänga
 6. skall hänga
conditional
 1. skulle hänga
 2. skulle hänga
 3. skulle hänga
 4. skulle hänga
 5. skulle hänga
 6. skulle hänga
perfekt particip
 1. har hängt
 2. har hängt
 3. har hängt
 4. har hängt
 5. har hängt
 6. har hängt
imperfekt particip
 1. hade hängt
 2. hade hängt
 3. hade hängt
 4. hade hängt
 5. hade hängt
 6. hade hängt
blandad
 1. häng!
 2. häng!
 3. hängd
 4. hängande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für hänga:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Böschung hänga; luta bana; kapplöpning; lopp; lutningar; sluttning
Gefälle hänga; luta böjelse; fallenhet; sluttning
Hang hänga; luta benägenhet; böjelse; håg; sluttning
Hügel hänga; luta
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aufbinden hänga; hänga på; hänga upp befria; binda ihop; frisläppa; haka av; haka lös; knyta till; lösa; plocka av; släppa; släppa ut
aufhängen hänga; hänga på; hänga upp bedra; hänga fast i; hänga i; hänga ner från
aufknöpfen hänga; hänga på; hänga upp avbryta; befria; bli nött; frisläppa; haka av; haka lös; klara upp; lösa; lösa sig; lösa upp; plocka av; reda upp; reda ut; skilja; slita; släppa; släppa ut; splittra; söndra
aufknüpfen hänga; hänga på; hänga upp befria; frisläppa; haka av; haka lös; knäppa upp; lösa; plocka av; släppa; släppa på; släppa ut; ta av
ausbeuteln hänga; svikta bågna; hänga slappt; svikta
auseinandergehen hänga; svikta bryta upp; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; separera; skiljas; säga adjö; säga farväl
einpacken hänga; svikta anfäkta; binda i kartonger; fånga; förpacka; gripa; hemsöka; kasta; packa; packa in; slänga; slå in; ta fast
einsacken hänga; svikta falla ihop; framfalla; ge efter; gå nedförsbacke; gå under; kasta; kollapsa; prolapsa; rasa; rasa in; sjunka undan; slänga; störta ihop; svikta; säcka ihop
einsinken hänga; svikta dyka; framfalla; ge efter; gå nedförsbacke; gå under; hoppa i; huka sig; kasta; kollapsa; prolapsa; rasa ihop; rasa samman; sjunka; slänga; störta ihop; störta samman; svikta
herumsitzen hänga; inte göra något speciellt; slappa dröna; gå och dra
herumstehen hänga; inte göra något speciellt; slappa dröna; gå och dra
hängen hänga; hänga på; hänga upp; inte göra något speciellt; slappa bero på något; dingla; hänga fast i; hänga i; hänga ner från; hänga ut; hänga utomhus; sväva; vara beroende av något
prolabieren hänga; svikta
setzen hänga; svikta avta; blekna; bygga; flytta på sig; flytta undan; förgå; göra en rörelse; kasta; krympa; lägga ner; maka på sig; minska; mobilisera; satsa med aktier; sitta; slänga; spekulera; sätta ner; sätta sig; ta ned; ta ner
sichsenken hänga; svikta gå under; sjunka
vorfallen hänga; svikta

Synonyms for "hänga":


Wiktionary Übersetzungen für hänga:

hänga
verb
 1. (intransitiv) an einem festen Punkt [wegen des Eigengewichts] nach unten baumelnd befestigt seiend
 2. (transitiv) etwas, jemanden, sich hängen: veraltet: etw., jmd., sich aufhängen [, um etw., jmd., sich zu töten]
 3. (transitiv) etwas (an, auf [etc.] etwas) hängen: etwas an einem festen Punkt [durch das Eigengewicht] nach unten baumelnd befestigen
 4. (intransitiv) lang Zeit immer nur an ein und demselben Ort bleiben
 5. (umgangssprachlich) entspannen, nichts tun
 6. jemanden töten, indem man ihn mit einer Schlinge um den Hals aufhängt
 1. sich oder jemanden erhängen
 2. (intransitiv) jugendsprachlich: nichts tun
 3. (intransitiv) (von schlachten oder erlegen Tieren) lagern, bis sich die Totenstarre löst

Cross Translation:
FromToVia
hänga hängen hang — to be or remain suspended
hänga henken; hängen hang — to execute by suspension from the neck
hänga herumhängen; herumlungern; herumdrücken; herumgammeln hang — informal: to loiter
hänga hängen pendreattacher une chose, une personne ou un animal en haut par une de ses parties, de manière qu’elle ne toucher pas en bas.
hänga hängen retombertomber encore.

Verwandte Übersetzungen für hänga