Übersicht


Schwedisch

Detailübersetzungen für ihop blandning (Schwedisch) ins Deutsch

ihop blandning:

ihop blandning Nomen

  1. ihop blandning (mixt; röra)
    Zusammengeraffte; der Mischmasch; die Dichtung; der Plunder; der Schund; die Horde; der Schrott; der Kram; die Schar; Sammelsurium
  2. ihop blandning
    die Mischung; Gemisch; Durcheinander; die Melange

Übersetzung Matrix für ihop blandning:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Dichtung ihop blandning; mixt; röra dikt; diktkonst; emballage; förpackning; hölje; lyrik; omslag; poesi; poetiskt stycke; text
Durcheinander ihop blandning bråte; förvirring; gytter; hela faderullan; ihop blandat; kackalorum; kaos; kiv; klabb; klabbet; liv; myller; oordning; oreda; oväsen; rask; rasket; röra; rörigt uppträdande; sorl; uppståndelse; virrvarr
Gemisch ihop blandning amalgamering; blandning; brygd; förening; hopslagning; mix; sammansmältning
Horde ihop blandning; mixt; röra bunt; flock; grupp; gäng; hord; klan; kotteri; massa; sällskap
Kram ihop blandning; mixt; röra besvär; grannlåt; hela faderullan; hopkok; kitsch; klabbet; krussiduller; mischmasch; möda; omständighet; oreda; rasket; röra; skräp; tjafsa och larva
Melange ihop blandning blandning; mixtur
Mischmasch ihop blandning; mixt; röra gytter; hopkok; larva; mischmasch; myller; röra; sammelsurium; snicksnack; virrvarr
Mischung ihop blandning amalgamering; blandning; förening; hopslagning; mix; mixtur; passage; sammansmältning; överfart
Plunder ihop blandning; mixt; röra hela faderullan; hopkok; klabbet; mischmasch; rasket; röra
Sammelsurium ihop blandning; mixt; röra gytter; hela faderullan; hopkok; klabbet; mischmasch; myller; rasket; sammelsurium; virrvarr
Schar ihop blandning; mixt; röra bunt; flock; folkmassa; folksamling; förening; grupp; gäng; hop; hord; kohort; massa; möte; sammankomst; sällskap
Schrott ihop blandning; mixt; röra järnskrot
Schund ihop blandning; mixt; röra avskum; drägg; grannlåt; kitsch; krussiduller; ohyra; pornografiska tidskrifter; porrblaskor; skräp; slödder
Zusammengeraffte ihop blandning; mixt; röra

Verwandte Übersetzungen für ihop blandning