Schwedisch

Detailübersetzungen für springa (Schwedisch) ins Deutsch

springa:

springa Verb (springer, sprang, sprungit)

 1. springa
  rennen
  • rennen Verb (renne, rennst, rennt, rannte, ranntet, gerannt)
 2. springa
  durchfallen; schnell laufen
 3. springa (löpa; fly; ila; ränna)
  rennen; schnelllaufen; laufen; spurten; sprinten; wettlaufen; spritzen; traben; jagen; springen; rasen; eilen; hetzen; hasten; stürzen; schuften; wetzen; galoppieren
  • rennen Verb (renne, rennst, rennt, rannte, ranntet, gerannt)
  • schnelllaufen Verb (laufe schnell, läufst schnell, läuft schnell, lief schnell, lieft schnell, schnell gelaufen)
  • laufen Verb (laufe, läufst, läuft, lief, lieft, gelaufen)
  • spurten Verb (spurte, spurtest, spurtet, spurtete, spurtetet, gespurt)
  • sprinten Verb (sprinte, sprintest, sprintet, sprintete, sprintetet, gesprint)
  • wettlaufen Verb
  • spritzen Verb (spritze, spritzt, spritzte, spritztet, gespritzt)
  • traben Verb (trabe, trabst, trabt, trabte, trabtet, getrabt)
  • jagen Verb (jage, jagst, jagt, jagte, jagtet, gejagt)
  • springen Verb (springe, springst, springt, sprang, spranget, gesprungen)
  • rasen Verb (rase, rasst, rast, raste, rastet, gerast)
  • eilen Verb (eile, eilst, eilt, eilte, eiltet, geeilt)
  • hetzen Verb (hetze, hetzt, hetzte, hetztet, gehetzt)
  • hasten Verb (haste, hastest, hastet, hastete, hastetet, gehastet)
  • stürzen Verb (stürze, stürzest, stürzt, stürzte, stürztet, gestürzt)
  • schuften Verb (schufte, schuftst, schuft, schuftete, schuftetet, geschuft)
  • wetzen Verb (wetze, wetzt, wetzte, wetztet, gewetzt)
  • galoppieren Verb (galoppiere, galoppierst, galoppiert, galoppierte, galoppiertet, gegaloppiert)

Konjugationen für springa:

presens
 1. springer
 2. springer
 3. springer
 4. springer
 5. springer
 6. springer
imperfekt
 1. sprang
 2. sprang
 3. sprang
 4. sprang
 5. sprang
 6. sprang
framtid 1
 1. kommer att springa
 2. kommer att springa
 3. kommer att springa
 4. kommer att springa
 5. kommer att springa
 6. kommer att springa
framtid 2
 1. skall springa
 2. skall springa
 3. skall springa
 4. skall springa
 5. skall springa
 6. skall springa
conditional
 1. skulle springa
 2. skulle springa
 3. skulle springa
 4. skulle springa
 5. skulle springa
 6. skulle springa
perfekt particip
 1. har sprungit
 2. har sprungit
 3. har sprungit
 4. har sprungit
 5. har sprungit
 6. har sprungit
imperfekt particip
 1. hade sprungit
 2. hade sprungit
 3. hade sprungit
 4. hade sprungit
 5. hade sprungit
 6. hade sprungit
blandad
 1. spring!
 2. spring!
 3. sprungen
 4. springande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

springa [-ett] Nomen

 1. springa (spricka; skreva; vrå)
  die Aussparung; die Spalte; die Kluft; der Zwischenraum
 2. springa (spricka; rämna)
  der Spalt
 3. springa (myntinkast)
  der Schlitz; die Furche; der Falz

Übersetzung Matrix für springa:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Aussparung skreva; spricka; springa; vrå kostnadsminskande; rabatt
Falz myntinkast; springa fåra; landningsbana; räffla
Furche myntinkast; springa dike; farväg; fåra; kanal; landningsbana; minskackt; räffla; ränna
Kluft skreva; spricka; springa; vrå trasor
Schlitz myntinkast; springa brödbit; brödskiva; landningsbana; reva; rämna; skåra
Spalt rämna; spricka; springa avgrund; fog; klyfta; landningsbana; riva; skarv; söm
Spalte skreva; spricka; springa; vrå avgrund; hål; hålighet; klyfta; klyvning; ljudnivå; niche; riva; skreva; spalt; springe; urringning; vrå
Zwischenraum skreva; spricka; springa; vrå mellanrum; tillfällig
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
durchfallen springa droppa; drypa; kasta; slänga
eilen fly; ila; löpa; ränna; springa brådska; driva; försöka; hasta; ila; rusa; skynda; skynda på; sporra
galoppieren fly; ila; löpa; ränna; springa gallopera; hasta; ila; rusa; skynda
hasten fly; ila; löpa; ränna; springa armbågas; brådska; driva; försöka; hasta; ila; knuffas; köra fort; rusa; skynda; skynda på; sporra; stötas; trycka på; trängas i en folksamling
hetzen fly; ila; löpa; ränna; springa brådska; driva; driva på; egga upp; följa; försöka; hasta; hetsa; ila; jaga efter; jaga på; köra fort; piska på; rusa; skynda; skynda på; sporra; spurta; underblåsa
jagen fly; ila; löpa; ränna; springa armbågas; brådska; böla; driva; följa; försöka; hasta; ila; jaga efter; knuffas; köra fort; ropa högt; rusa; ryta; råma; skrika; skynda; skynda på; sporra; stötas; tjuta; trycka på; trängas i en folksamling; vråla
laufen fly; ila; löpa; ränna; springa droppa; drypa; hasta; ila; rusa; röra till; sippra; skynda; smutsa ner; stöka till; åka vidare
rasen fly; ila; löpa; ränna; springa armbågas; böla; dundra; gå an; härja; knuffas; köra fort; rasa; ropa högt; ryta; råma; skrika; skrika högt; skräna; skråla; spurta; storma; stötas; tjuta; trycka på; trängas i en folksamling; vara rasande; vråla; öka tempot
rennen fly; ila; löpa; ränna; springa hasta; ila; kila; lopp; rusa; skutta; skynda; springa i kapp
schnell laufen springa kila; skutta
schnelllaufen fly; ila; löpa; ränna; springa
schuften fly; ila; löpa; ränna; springa arbeta hårt; arbeta som en slav; göra noga; jobba ihjäl sig; jobba natt och dag; noggrant arbete; plugga; slava; slita; slita och släpa; sätta ut sig själv; träla; vara sträng emot
springen fly; ila; löpa; ränna; springa explodera; falla i bitar; gå i bitar; göra ett litet hopp; hasta; hoppa; hoppa in i; hoppa ned i; hoppa upp; hoppa över; ila; rusa; skutta; skynda; spricka sönder; stiga; stiga in i
sprinten fly; ila; löpa; ränna; springa hasta; ila; rusa; skynda
spritzen fly; ila; löpa; ränna; springa blöta; hasta; ila; injicera; leka med vatten; plaska; rusa; skvätta våt; skynda; spruta; spruta in; spruta ut; sticka; stinga; strömma ut; vattna
spurten fly; ila; löpa; ränna; springa spurta
stürzen fly; ila; löpa; ränna; springa deponera; falla; hasta; huka sig; hälla; ila; insätta; kasta ner; ramla omkull; rasa; rusa; sjunka i värde; skynda; stupa; stänka; störta; ta en störtflygning; trilla ner; tumla över ända; åska
traben fly; ila; löpa; ränna; springa
wettlaufen fly; ila; löpa; ränna; springa
wetzen fly; ila; löpa; ränna; springa bryna; brådska; driva; försöka; hasta; ila; rusa; skynda; skynda på; skärpa; slipa; sporra; vässa
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Spalte kolumn; spalt; stapel

Synonyms for "springa":


Wiktionary Übersetzungen für springa:

springa
 1. von Lebewesen allgemein: sich schnell auf den Beinen (selten: anderen Gliedmaßen) fortbewegen

Cross Translation:
FromToVia
springa springen; einen Satz machen; hüpfen leap — to jump
springa rennen; laufen run — to move quickly on two feet
springa abhauen; türmen skedaddle — move or run away quickly
springa rennen rennen — [A] 1. zeer snel lopen
springa Ritze; Schlitz; Spalt; Spalte; Einwurf; Kluft fente — Petite ouverture en long.

Verwandte Übersetzungen für springa