Übersicht


Schwedisch

Detailübersetzungen für strila (Schwedisch) ins Deutsch

strila:

strila Verb (strilar, strilade, strilat)

 1. strila (beströ; bespruta; stänka; bestänka)
  besprenkeln; sprenkeln; sprengen; besprengen; einsprengen
  • besprenkeln Verb (besprenkele, besprenkelst, besprenkelt, besprenkelte, besprenkeltet, besprenkelt)
  • sprenkeln Verb (sprenkele, sprenkelst, sprenkelt, sprenkelte, sprenkeltet, gesprenkelt)
  • sprengen Verb (sprenge, sprengst, sprengt, sprengte, sprengtet, gesprengt)
  • besprengen Verb (besprenge, besprengst, besprengt, besprengte, besprengtet, besprengt)
  • einsprengen Verb (sprenge ein, sprengst ein, sprengt ein, sprengte ein, sprengtet ein, eingesprengt)
 2. strila (regna)
  nieseln; trödeln
  • nieseln Verb (niesele, nieselst, nieselt, nieselte, nieseltet, genieselt)
  • trödeln Verb (trödele, trödelst, trödelt, trödelte, trödeltet, getrödelt)
 3. strila (sippra; läcka; droppa; rinna sakta)
  auslecken; abtropfen
  • auslecken Verb (lecke aus, leckst aus, leckt aus, leckte aus, lecktet aus, ausgeleckt)
  • abtropfen Verb (tropfe ab, tropfst ab, tropft ab, tropfte ab, tropftet ab, abgetropft)

Konjugationen für strila:

presens
 1. strilar
 2. strilar
 3. strilar
 4. strilar
 5. strilar
 6. strilar
imperfekt
 1. strilade
 2. strilade
 3. strilade
 4. strilade
 5. strilade
 6. strilade
framtid 1
 1. kommer att strila
 2. kommer att strila
 3. kommer att strila
 4. kommer att strila
 5. kommer att strila
 6. kommer att strila
framtid 2
 1. skall strila
 2. skall strila
 3. skall strila
 4. skall strila
 5. skall strila
 6. skall strila
conditional
 1. skulle strila
 2. skulle strila
 3. skulle strila
 4. skulle strila
 5. skulle strila
 6. skulle strila
perfekt particip
 1. har strilat
 2. har strilat
 3. har strilat
 4. har strilat
 5. har strilat
 6. har strilat
imperfekt particip
 1. hade strilat
 2. hade strilat
 3. hade strilat
 4. hade strilat
 5. hade strilat
 6. hade strilat
blandad
 1. strila!
 2. strila!
 3. strilad
 4. strilande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für strila:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abtropfen droppa; läcka; rinna sakta; sippra; strila droppa; drypa; röra till; sippra; smutsa ner; stöka till
auslecken droppa; läcka; rinna sakta; sippra; strila droppa; drypa; läcka; röra till; slicka ren; smutsa ner; stöka till
besprengen bespruta; beströ; bestänka; strila; stänka bespruta; blöta; spruta; stänka; vattna
besprenkeln bespruta; beströ; bestänka; strila; stänka
einsprengen bespruta; beströ; bestänka; strila; stänka
nieseln regna; strila
sprengen bespruta; beströ; bestänka; strila; stänka låta explodera; spränga
sprenkeln bespruta; beströ; bestänka; strila; stänka doppa i; märka med små fläckar; pricka
trödeln regna; strila dröna; flanera; gnata; gå och dra; lunka; masa; patrullera; släntra; spankulera; spatsera; strosa; såsa; söla; tjata; traska; vandra oroligt; vara jobbig
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
sprengen förstöra; spränga
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abtropfen läckt ut

Synonyms for "strila":