Schwedisch

Detailübersetzungen für ta ner (Schwedisch) ins Deutsch

ta ner:

ta ner Verb (tar ner, tog ner, tagit ner)

 1. ta ner (ta ned)
  stecken; legen; vergeben; einstellen; abstellen; verlegen; stellen; setzen; schalten; aufstellen; ablegen; einräumen; fügen; brühen; betten; anbringen; einteilen; einordnen; einweisen; hinlegen; schlingen; hinstellen; unterbringen; installieren; laichen; einrücken; stationieren; gruppieren; unteraus legen
  • stecken Verb (stecke, steckst, steckt, steckte, stecktet, gesteckt)
  • legen Verb (lege, liegst, liegt, lag, lagt, gelegt)
  • vergeben Verb (vergebe, vergibst, vergibt, vergab, vergabt, vergeben)
  • einstellen Verb (r, stellst ein, stellt ein, stellte ein, stelltet ein, eingestellt)
  • abstellen Verb (stelle ab, stellst ab, stellt ab, stellte ab, stelltet ab, abgestellt)
  • verlegen Verb (verlege, verlegst, verlegt, verlegte, verlegtet, verlegt)
  • stellen Verb (stelle, stellst, stellt, stellte, stelltet, gestellt)
  • setzen Verb (setze, setzt, setzte, setztet, gesetzt)
  • schalten Verb (schalte, schaltst, schaltt, schaltte, schalttet, geschaltet)
  • aufstellen Verb (stelle auf, stellst auf, stellt auf, stellte auf, stelltet auf, aufgestellt)
  • ablegen Verb (lege ab, legst ab, legt ab, legte ab, legtet ab, abgelegt)
  • einräumen Verb (räume ein, räumst ein, räumt ein, räumte ein, räumtet ein, eingeräumt)
  • fügen Verb (füge, fügst, fügt, fügte, fügtet, gefügt)
  • brühen Verb (brühe, brühst, brüht, brühte, brühtet, gebrüht)
  • betten Verb (bette, bettest, bettet, bettete, bettetet, gebettet)
  • anbringen Verb (bringe an, bringst an, bringt an, bracht an, brachtet an, angebracht)
  • einteilen Verb (teile ein, teilst ein, teilt ein, teilte ein, teiltet ein, eingeteilt)
  • einordnen Verb (ordne ein, ordnest ein, ordnet ein, ordnete ein, ordnetet ein, eingeordnet)
  • einweisen Verb (weise ein, weist ein, wies ein, wiest ein, eingewiesen)
  • hinlegen Verb (lege hin, legst hin, legt hin, legte hin, legtet hin, hingelegt)
  • schlingen Verb (schlinge, schlingst, schlingt, schlang, schlangt, geschlungen)
  • hinstellen Verb (stelle hin, stellst hin, stellt hin, stellte hin, stelltet hin, hingestellt)
  • unterbringen Verb (unterbringe, unterbringst, unterbringt, unterbracht, unterbracht)
  • installieren Verb (installiere, installierst, installiert, installierte, installiertet, installiert)
  • laichen Verb (laiche, laichst, laicht, laichte, laichtet, gelaicht)
  • einrücken Verb (rücke ein, rückst ein, rückt ein, rückte ein, rücktet ein, eingerückt)
  • stationieren Verb (stationiere, stationierst, stationiert, stationierte, stationiertet, stationiert)
  • gruppieren Verb (gruppiere, gruppierst, gruppiert, gruppierte, gruppiertet, gruppiert)
 2. ta ner (hämta ner)
  hinunterbringen; nach unten bringen
 3. ta ner (göra ner; sänka; förödmjuka)
  hinunterbringen
  • hinunterbringen Verb (bringe hinunter, bringst hinunter, bringt hinunter, brachte hinunter, brachtet hinunter, hinuntergebracht)
 4. ta ner
  trennen; lösen; loslösen
  • trennen Verb (trenne, trennst, trennt, trennte, trenntet, getrennt)
  • lösen Verb (löse, löst, lösest, löste, löstet, gelöst)
  • loslösen Verb (löse los, lösst los, löst los, löste los, löstet los, losgelöst)

Konjugationen für ta ner:

presens
 1. tar ner
 2. tar ner
 3. tar ner
 4. tar ner
 5. tar ner
 6. tar ner
imperfekt
 1. tog ner
 2. tog ner
 3. tog ner
 4. tog ner
 5. tog ner
 6. tog ner
framtid 1
 1. kommer att ta ner
 2. kommer att ta ner
 3. kommer att ta ner
 4. kommer att ta ner
 5. kommer att ta ner
 6. kommer att ta ner
framtid 2
 1. skall ta ner
 2. skall ta ner
 3. skall ta ner
 4. skall ta ner
 5. skall ta ner
 6. skall ta ner
conditional
 1. skulle ta ner
 2. skulle ta ner
 3. skulle ta ner
 4. skulle ta ner
 5. skulle ta ner
 6. skulle ta ner
perfekt particip
 1. har tagit ner
 2. har tagit ner
 3. har tagit ner
 4. har tagit ner
 5. har tagit ner
 6. har tagit ner
imperfekt particip
 1. hade tagit ner
 2. hade tagit ner
 3. hade tagit ner
 4. hade tagit ner
 5. hade tagit ner
 6. hade tagit ner
blandad
 1. ta ner!
 2. ta ner!
 3. tagande ner
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für ta ner:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ablegen ta ned; ta ner arkivera; förvara; ; lagra; lägga; lägga bort; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; lägga undan; lägga upp; ordna; placera; promenera; samla på lager; spara; ställa; sätta ner
abstellen ta ned; ta ner bringa till stillastående; förkasta; förvara; kassera; lagra; lägga ner; lägga undan; lägga upp; samla på lager; släcka; stänga av; sätta ner; veckla av; överge
anbringen ta ned; ta ner berätta sagor; fördöma; lägga ner; sätta ner
aufstellen ta ned; ta ner anordna; arrangera; bygga; bygga upp; demonstera; förklara; förlägga; inrätta; installera; komponera; konsumera; lägga ner; ordna; organisera; sammanställa; skapa; starta; stationera; ställa till med; sätta ihop; sätta ner; upprätta; visa
betten ta ned; ta ner bädda ner; lagra; lägga undan; lägga upp; samla på lager; stoppa i säng
brühen ta ned; ta ner vara varm
einordnen ta ned; ta ner anlägga; conformera sig; föra in; indela; infoga; inrätta; insätta; lägga; lägga ner; ordna; passa i; passa in; passa in i; placera; reglera; skjuta in; sortera; stoppa in; styra; ställa; sätta; sätta ner
einräumen ta ned; ta ner duka av; lägga; lägga ner; placera; ställa; sätta; sätta ner; tillåta
einrücken ta ned; ta ner flytta på sig; flytta undan; inträda; komma förbi; lägga ner; maka på sig; marschera in; sätta ner; titta in; tåga in; vandra in
einstellen ta ned; ta ner annulera; anpassa; anställa; avbeställa; avstanna; avstämma; bli stående; engagera; hyra; installera; justera; lagra; lägga ner; lägga undan; lägga upp; rekrytera; samla på lager; strejka; ställa in; sätta i arbete; sätta ner; ta i tjänst; tillsätta
einteilen ta ned; ta ner fixa; gruppera; indela; inrätta; klassifiera; ordna; reglera; sortera; styra
einweisen ta ned; ta ner förbereda; ge någon anvisning på; hänvisa till; instruera; introducera; råda någon att vända sig till; tillåta
fügen ta ned; ta ner föra in; förena; hopkoppla; sammanlänka
gruppieren ta ned; ta ner anlägga; gruppera; kombinera; lägga; lägga ner; placera; ställa; sätta; sätta ner
hinlegen ta ned; ta ner lagra; lägga ner; lägga undan; lägga upp; placera; samla på lager; sätta ner
hinstellen ta ned; ta ner anlägga; lägga; lägga ner; placera; ställa; sätta; sätta ner
hinunterbringen förödmjuka; göra ner; hämta ner; sänka; ta ner bära ner; lyfta ner; ta ned
installieren ta ned; ta ner anlägga; anordna; anpassa; arrangera; förlägga; installera; justera; lägga; lägga ner; montera; ordna; placera; stationera; ställa; ställa till med; sätta; sätta ihop; sätta ner
laichen ta ned; ta ner framkalla i massor; lägga rom; lägga ägg; spana; spotta ut; yngla
legen ta ned; ta ner lägga; lägga ner; placera; sätta; sätta ner
loslösen ta ner befria; frisläppa; knäppa upp; lösa; lösa upp; släppa; släppa ut; sno upp; sprätta upp; spänna av
lösen ta ner annullera; avbryta; befria; beskjuta; desintegrera; frisläppa; fysiljera; haka av; haka lös; klara upp; knäppa upp; kollapsa; lösa; lösa sig; lösa upp; lösgöra; ogiltigförklara; plocka av; reda ut; skilja; skjuta; skjuta ned; släppa; släppa ut; smulas sönder; sno upp; splittra; sprätta upp; spänna av; söndra; upphäva; upplösa; upplösas
nach unten bringen hämta ner; ta ner
schalten ta ned; ta ner byta; föra in; ha överhanden; infoga; insätta; konvertera; ombyta; omsätta; passa i; passa in; passa in i; råda; skjuta in; stoppa in; vara rådande; växla; ändra
schlingen ta ned; ta ner förtära; gunga; spinna ihop; svalla; svälja ner; tvinna; uppsluka; vagga
setzen ta ned; ta ner avta; blekna; bygga; flytta på sig; flytta undan; förgå; göra en rörelse; hänga; kasta; krympa; lägga ner; maka på sig; minska; mobilisera; satsa med aktier; sitta; slänga; spekulera; svikta; sätta ner; sätta sig
stationieren ta ned; ta ner lägga ner; sätta ner
stecken ta ned; ta ner ange; avslöja; nåla upp; skvallra; sticka; stinga; tjalla
stellen ta ned; ta ner förlägga; lägga ner; stationera; sätta ner
trennen ta ner avbryta; befria; bryta upp; dela; dela upp; desintegrera; frisläppa; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; isolera; klyfta; klyva; kollapsa; koppla från; lösa; lösgöra; reda upp; reda ut; separera; skilja; skilja åt; skiljas; släppa; släppa ut; smulas sönder; splittra; sära; sära på; söndra; ta bort; ta bort koppling; ta bort/koppla från; upplösas; urskilja
unteraus legen ta ned; ta ner
unterbringen ta ned; ta ner ackomodera; bjuda någon logi; härbärgera; inkvartera; lägga; lägga bort; lägga ner; placera; ställa; sätta; sätta ner; sätta ut
vergeben ta ned; ta ner förlåta; ge bort; sätta ut; tillgiva; ursäkta
verlegen ta ned; ta ner flytta; flytta bort; flytta på sig; flytta undan; förlora; maka på sig; senarelägga; skjuta på
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
verlegen behärskad; blygt; tillbakadragen; tillbakadraget

Wiktionary Übersetzungen für ta ner:


Verwandte Übersetzungen für ta ner