Übersicht
Schwedisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. tillgångar:


Schwedisch

Detailübersetzungen für tillgångar (Schwedisch) ins Deutsch

tillgångar:

tillgångar Nomen

  1. tillgångar (egendommar)
    Besitztum; Eigentum; Recht

Übersetzung Matrix für tillgångar:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Besitztum egendommar; tillgångar balans; behållning; besittning; bokslut; egendom; möbler och husgeråd; saldo
Eigentum egendommar; tillgångar balans; behållning; besittning; bokslut; egendom; möbler och husgeråd; saldo
Recht egendommar; tillgångar korrekthet; oskriven lag; privilegium; riktighet; rätt; rättvisa; sedvänja

Synonyms for "tillgångar":