Schwedisch

Detailübersetzungen für tolka (Schwedisch) ins Deutsch

tolka:

tolka Verb (tolkar, tolkade, tolkat)

 1. tolka (översätta; transkribera)
  übersetzen
  • übersetzen Verb (übersetze, übersetzt, übersetzte, übersetztet, übersetzt)
 2. tolka (översätta)
  uebersetzen; interpretieren; äußern
  • interpretieren Verb (interpretiere, interpretierst, interpretiert, interpretierte, interpretiertet, interpretiert)
  • äußern Verb (äußere, äußerst, äußert, äußerte, äußertet, geäußert)
 3. tolka
  verstehen; begreifen; auffassen; einsehen
  • verstehen Verb (verstehe, verstehst, versteht, verstand, verstandet, verstanden)
  • begreifen Verb (begreife, begreifst, begreift, begriff, begrifft, begriffen)
  • auffassen Verb (fasse auf, fasst auf, fasste auf, fasstet auf, aufgefaßt)
  • einsehen Verb (sehe ein, siehst ein, sieht ein, sah ein, saht ein, eingesehen)
 4. tolka (ge uttryck åt)
  ausdrücken; in Worte fassen; mitteilen; sich aus drücken
 5. tolka (personifiera; representera; förkroppsliga; porträttera)
  darstellen; wiedergeben; ausdrücken
  • darstellen Verb (stelle dar, stellst dar, stellt dar, stellte dar, stelltet dar, dargestellt)
  • wiedergeben Verb (gebe wieder, gibst wieder, gibt wieder, gab wieder, gabt wieder, wiedergegeben)
  • ausdrücken Verb (drücke aus, drückst aus, drückt aus, drückte aus, drücktet aus, ausgedrückt)

Konjugationen für tolka:

presens
 1. tolkar
 2. tolkar
 3. tolkar
 4. tolkar
 5. tolkar
 6. tolkar
imperfekt
 1. tolkade
 2. tolkade
 3. tolkade
 4. tolkade
 5. tolkade
 6. tolkade
framtid 1
 1. kommer att tolka
 2. kommer att tolka
 3. kommer att tolka
 4. kommer att tolka
 5. kommer att tolka
 6. kommer att tolka
framtid 2
 1. skall tolka
 2. skall tolka
 3. skall tolka
 4. skall tolka
 5. skall tolka
 6. skall tolka
conditional
 1. skulle tolka
 2. skulle tolka
 3. skulle tolka
 4. skulle tolka
 5. skulle tolka
 6. skulle tolka
perfekt particip
 1. har tolkat
 2. har tolkat
 3. har tolkat
 4. har tolkat
 5. har tolkat
 6. har tolkat
imperfekt particip
 1. hade tolkat
 2. hade tolkat
 3. hade tolkat
 4. hade tolkat
 5. hade tolkat
 6. hade tolkat
blandad
 1. tolka!
 2. tolka!
 3. tolkad
 4. tolkande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für tolka:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
auffassen tolka avse; ha avsiktet; tänka; ämna
ausdrücken förkroppsliga; ge uttryck åt; personifiera; porträttera; representera; tolka berätta; formulera; formulera i ord; ge röst åt; ge uttryck åt; konversera; krama ur; pladdra; prata; pressa; pressa ut; sladdra; snacka; säga; tala; tala om; trycka hårt; trycka ut; uttrycka; verbalisera
begreifen tolka begripa; fatta; fatta tag i; förstå; greppa; gripa tag i; göra klart för sig; inse; se igenom; skaffa sig upplysningar om; ta tag i
darstellen förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka avbilda; beskriva; dramatisera; figurera; framlägga; framställa; föregiva; föreslå; implicera; indikera; låtsa; måla av; peka mot; personifiera; porträttera; posera; skildra; spela en roll; spela rollen som; spela teater; tala för; teckna; uppträda; utställa; visa; ådagalägga
einsehen tolka begripa; fatta; förstå; greppa; göra klart för sig; inse; se igenom; tillåta
in Worte fassen ge uttryck åt; tolka formulera; formulera i ord; ge röst åt; ge uttryck åt; uttrycka; verbalisera
interpretieren tolka; översätta avse; belysa; ha avsiktet; illustrera; kasta ljus över; klargöra; tänka; ämna
mitteilen ge uttryck åt; tolka ange; avslöja; berätta; berätta sagor; beskriva; fördöma; förklara; göra känt; informera; lista; meddela; rapportera; reportera; skildra; skvallra; tala om; tjalla; upplysa; återberätta
sich aus drücken ge uttryck åt; tolka
uebersetzen tolka; översätta
verstehen tolka begripa; fatta; förstå; greppa; göra klart för sig; inse; se igenom
wiedergeben förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka Spela upp; beskriva; informera; meddela; reportera; upprepa; återbetala
äußern tolka; översätta berätta; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om; trycka ut; yttra
übersetzen tolka; transkribera; översätta ta båten över; översätta

Synonyms for "tolka":

 • uppfatta; versätta; avläsa; uttyda; tyda

Wiktionary Übersetzungen für tolka:

tolka
verb
 1. gesprochenen Text mündlich übersetzen
 2. etwas auf bestimmte Weise interpretieren

Cross Translation:
FromToVia
tolka übersetzen; dolmetschen interpret — to act as an interpreter
tolka interpretieren interpréter — désuet|fr traduire d’une langue en une autre.
tolka übersetzen; übergeben; übertragen traduire — Faire la traduction d’un texte ou de paroles ou de tout document depuis une langue vers une autre langue.