Übersicht
Schwedisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. underblåsa:


Schwedisch

Detailübersetzungen für underblåsa (Schwedisch) ins Deutsch

underblåsa:

underblåsa Verb (underblåser, underblåste, underblåst)

 1. underblåsa (blåsa upp)
  brennen; anschüren; anblasen; schüren; anfeuern; anfachen
  • brennen Verb (brenne, brennst, brennt, brannte, branntet, gebrennt)
  • anschüren Verb (schüre an, schürst an, schürt an, schürte an, schürtet an, angeschürt)
  • anblasen Verb (blase an, bläst an, blies an, bliest an, angeblasen)
  • schüren Verb (schüre, schürst, schürt, schürte, schürtet, geschürt)
  • anfeuern Verb (feuere an, feuerst an, feuert an, feuerte an, feuertet an, angefeuert)
  • anfachen Verb (fache an, fachst an, facht an, fachte an, fachtet an, angefacht)
 2. underblåsa (egga upp)
  hetzen; aufhetzen
  • hetzen Verb (hetze, hetzt, hetzte, hetztet, gehetzt)
  • aufhetzen Verb (hetze auf, hetzt auf, hetzte auf, hetztet auf, aufgehetzt)

Konjugationen für underblåsa:

presens
 1. underblåser
 2. underblåser
 3. underblåser
 4. underblåser
 5. underblåser
 6. underblåser
imperfekt
 1. underblåste
 2. underblåste
 3. underblåste
 4. underblåste
 5. underblåste
 6. underblåste
framtid 1
 1. kommer att underblåsa
 2. kommer att underblåsa
 3. kommer att underblåsa
 4. kommer att underblåsa
 5. kommer att underblåsa
 6. kommer att underblåsa
framtid 2
 1. skall underblåsa
 2. skall underblåsa
 3. skall underblåsa
 4. skall underblåsa
 5. skall underblåsa
 6. skall underblåsa
conditional
 1. skulle underblåsa
 2. skulle underblåsa
 3. skulle underblåsa
 4. skulle underblåsa
 5. skulle underblåsa
 6. skulle underblåsa
perfekt particip
 1. har underblåst
 2. har underblåst
 3. har underblåst
 4. har underblåst
 5. har underblåst
 6. har underblåst
imperfekt particip
 1. hade underblåst
 2. hade underblåst
 3. hade underblåst
 4. hade underblåst
 5. hade underblåst
 6. hade underblåst
blandad
 1. underblås!
 2. underblås!
 3. underblåst
 4. underblåsande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für underblåsa:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anblasen blåsa upp; underblåsa blåsa; fläkta; främja; ingiva mod; röra om; sköta elden; stimulera; uppmuntra
anfachen blåsa upp; underblåsa främja; ingiva mod; röra om; sköta elden; stimulera; uppmuntra
anfeuern blåsa upp; underblåsa motivera; motivera någon; stimulera; uppmuntra
anschüren blåsa upp; underblåsa främja; ingiva mod; kärna; riva upp; räfsa ihop; röra om; skaka om; skrapa ihop; sköta elden; stimulera; uppmuntra; uppröra
aufhetzen egga upp; underblåsa agna; följa; hetsa; jaga efter; locka; provocera; reta; uppröra; vispa
brennen blåsa upp; underblåsa bränna; bäva; darra; destillera; skälva; sveda
hetzen egga upp; underblåsa brådska; driva; driva på; fly; följa; försöka; hasta; hetsa; ila; jaga efter; jaga på; köra fort; löpa; piska på; rusa; ränna; skynda; skynda på; sporra; springa; spurta
schüren blåsa upp; underblåsa främja; ingiva mod; kärna; röra om; skaka om; sköta elden; stimulera; uppmuntra; uppröra