Übersicht
Schwedisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. väcka till liv:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für väcka till liv (Schwedisch) ins Deutsch

väcka till liv:

väcka till liv Verb (väcker till liv, väckte till liv, väckt till liv)

 1. väcka till liv (uppväcka; egga)
  erregen; aufwinden; anregen; prickeln; stimulieren; anreizen; erhitzen; reizen; schmeicheln; kitzeln; aufreizen; anspornen; knuddeln; kosen
  • erregen Verb (errege, erregst, erregt, erregte, erregtet, erregt)
  • aufwinden Verb (winde auf, windest auf, windet auf, wand auf, wandet auf, aufgewunden)
  • anregen Verb (rege an, regst an, regt an, regte an, regtet an, angeregt)
  • prickeln Verb (prickele, prickelst, prickelt, prickelte, prickeltet, geprickelt)
  • stimulieren Verb (stimuliere, stimulierst, stimuliert, stimulierte, stimuliertet, stimuliert)
  • anreizen Verb (reize an, reizt an, reizte an, reiztet an, angereizt)
  • erhitzen Verb (erhitze, erhitzt, erhitzte, erhitztet, erhitzt)
  • reizen Verb (reize, reizst, reizt, reizte, reiztet, gereizt)
  • schmeicheln Verb (schmeichele, schmeichelst, schmeichelt, schmeichelte, schmeicheltet, geschmeichet)
  • kitzeln Verb (kitzele, kitzelst, kitzelt, kitzelte, kitzeltet, gekitzelt)
  • aufreizen Verb (reize auf, reizt auf, reizte auf, reiztet auf, aufgereizt)
  • anspornen Verb (sporne an, spornst an, spornt an, spornte an, sporntet an, angespornt)
  • knuddeln Verb (knuddele, knuddelst, knuddelt, knuddelte, knuddeltet, geknuddelt)
  • kosen Verb (kose, kosst, kost, koste, kostet, gekost)
 2. väcka till liv (friska upp; uppliva)
  erfrischen; auffrischen
  • erfrischen Verb (erfrische, erfrischt, erfrischte, erfrischtet, erfrischt)
  • auffrischen Verb (frische auf, frischt auf, frischte auf, frischtet auf, aufgefrischt)

Konjugationen für väcka till liv:

presens
 1. väcker till liv
 2. väcker till liv
 3. väcker till liv
 4. väcker till liv
 5. väcker till liv
 6. väcker till liv
imperfekt
 1. väckte till liv
 2. väckte till liv
 3. väckte till liv
 4. väckte till liv
 5. väckte till liv
 6. väckte till liv
framtid 1
 1. kommer att väcka till liv
 2. kommer att väcka till liv
 3. kommer att väcka till liv
 4. kommer att väcka till liv
 5. kommer att väcka till liv
 6. kommer att väcka till liv
framtid 2
 1. skall väcka till liv
 2. skall väcka till liv
 3. skall väcka till liv
 4. skall väcka till liv
 5. skall väcka till liv
 6. skall väcka till liv
conditional
 1. skulle väcka till liv
 2. skulle väcka till liv
 3. skulle väcka till liv
 4. skulle väcka till liv
 5. skulle väcka till liv
 6. skulle väcka till liv
perfekt particip
 1. har väckt till liv
 2. har väckt till liv
 3. har väckt till liv
 4. har väckt till liv
 5. har väckt till liv
 6. har väckt till liv
imperfekt particip
 1. hade väckt till liv
 2. hade väckt till liv
 3. hade väckt till liv
 4. hade väckt till liv
 5. hade väckt till liv
 6. hade väckt till liv
blandad
 1. väck till liv!
 2. väck till liv!
 3. väckt till liv
 4. väckande till liv
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für väcka till liv:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anregen egga; uppväcka; väcka till liv aktivera; driva på; föreslå; föreställa; hetsa; provocera; reta; stimulera; uppröra; viska; viska i någons öra
anreizen egga; uppväcka; väcka till liv hetsa; provocera; reta; uppröra
anspornen egga; uppväcka; väcka till liv följa; jaga efter; motivera; motivera någon; påskynda; skjuta på; stimulera; uppmuntra
auffrischen friska upp; uppliva; väcka till liv bli kallare; fräscha upp; förfriska; kvickna till; pigga upp; svalna; uppfriska
aufreizen egga; uppväcka; väcka till liv driva på; hetsa; jaga på; piska på; provocera; reta; skynda på; uppröra
aufwinden egga; uppväcka; väcka till liv avsluta; avveckla; dra upp; hetsa upp; klampa; klappra; klattra; rassla; rulla upp; skramla; slamra; sluta; vrida upp
erfrischen friska upp; uppliva; väcka till liv fräscha upp; fräscha upp sig; förfriska; förnya; kvickna till; pigga upp; renovera; uppfriska; upprusta
erhitzen egga; uppväcka; väcka till liv koka; koka av arghet; koka upp; nå kokpunkten; sjuda; värma; värma upp mat
erregen egga; uppväcka; väcka till liv angå; beröra; förarga; gälla; irritera; reta; råka; röra; skaka om; störa; träffa; uppröra
kitzeln egga; uppväcka; väcka till liv kittla; klia; locka; reta; smeka
knuddeln egga; uppväcka; väcka till liv gosa; hålla kär; kela; krama; omfamna; smeka; vårda
kosen egga; uppväcka; väcka till liv gosa; kela; klappa; krama; omfamna; smeka
prickeln egga; uppväcka; väcka till liv bubbla; förarga; irritera; pärla; reta; störa
reizen egga; uppväcka; väcka till liv charma; driva på; fascinera; fröjda; förarga; glädja; hetsa; irritera; liva upp; provocera; reta; störa; tjata; uppröra
schmeicheln egga; uppväcka; väcka till liv fjäska för någon; smickra; smörja för någon; vara rar; vara trevlig
stimulieren egga; uppväcka; väcka till liv driva på; hetsa; motivera någon; provocera; påskynda; reta; skjuta på; stimulera; uppröra

Wiktionary Übersetzungen für väcka till liv:

väcka till liv
verb
 1. jemand oder etwas wieder zum Leben erwecken

Verwandte Übersetzungen für väcka till liv