Übersicht
Schwedisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. för övrigt:
  2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für för övrigt (Schwedisch) ins Deutsch

för övrigt:

för övrigt Adjektiv

  1. för övrigt (dessutom)
    außerdem; dabei; zusätzlich; daneben; darüber; sonstig; aushäusig; namentlich

Übersetzung Matrix für för övrigt:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aushäusig dessutom; för övrigt sällan hemma; utanför; ute
außerdem dessutom; för övrigt dessutom; förutom att; vidare
dabei dessutom; för övrigt
daneben dessutom; för övrigt bredvid; vid sidan om
darüber dessutom; för övrigt angående det; bredvid; inte längre aktuellt; med det; nämnd tidigare; om det; passerad; på översidan; som sagt; vid sidan om; över
namentlich dessutom; för övrigt
sonstig dessutom; för övrigt återstående
zusätzlich dessutom; för övrigt till saken kommande

Wiktionary Übersetzungen für för övrigt:

för övrigt
  1. nebenbei bemerkt, nebenbei gesagt
  2. darüber hinaus; ansonsten

Cross Translation:
FromToVia
för övrigt übrigens; nebenbei; apropos by the way — incidentally
för övrigt überdies; außerdem moreover — in addition to what has been said

Verwandte Übersetzungen für för övrigt