Schwedisch

Detailübersetzungen für snodd (Schwedisch) ins Deutsch

snodd:

snodd [-en] Nomen

 1. snodd (snöre; band; spets)
  die Kante; die Tresse; der Streifen; der Rand; die Leiste; der Saum; der Beschlag; der Besatz; die Borte; die Krempe
 2. snodd (snöre; snörband)
  die Schnüre

snodd Adjektiv

 1. snodd (bruten; brutet)
  geknickt

Übersetzung Matrix für snodd:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Besatz band; snodd; snöre; spets dekoration; dekorering; klippning; putsning
Beschlag band; snodd; snöre; spets inramning
Borte band; snodd; snöre; spets bergkam; brädd; inramning; kant; krage
Kante band; snodd; snöre; spets bergkam; brädd; håll; inramnings arbete; kant; krage; sida
Krempe band; snodd; snöre; spets bergkam; brädd; kant; krage
Leiste band; snodd; snöre; spets bord; brädd; inramning; inramnings arbete; kant; krage; ljumske
Rand band; snodd; snöre; spets bergkam; brädd; håll; inramning; kant; krage; marginal; rand; sida; sidmarginal; skarp kant
Saum band; snodd; snöre; spets bergkam; brädd; kant; krage; sömm
Schnüre snodd; snörband; snöre band; kabel; kassetter; linor; rep; repbitar; skoremmar; skosnören; sladd; sladdar; snören
Streifen band; snodd; snöre; spets brädd; film; filmrulle; kant; klisterband; krage; linjer; randmönster; remsor; ränder; strimmor
Tresse band; snodd; snöre; spets brädd; kant; krage
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
geknickt bruten; brutet; snodd

Synonyms for "snodd":


Wiktionary Übersetzungen für snodd:


Cross Translation:
FromToVia
snodd Band band — strip of material wrapped around things to hold them together
snodd Schnürsenkel; Schnürband; Schuhband lace — cord for fastening a shoe or garment
snodd Hochseil; Leine; Saite; Strang; Strick; Schnur cordetortis fait ordinairement de chanvre et quelquefois de coton, de laine, de soie, d’écorce d’arbres, de poil, de crin, de jonc et d’autres matières pliantes et flexibles.

snodd form of sno:

sno Verb (snor, snodde, snott)

 1. sno (knycka; stjäla; rycka)
  rauben; stehlen; abstäuben; enteignen; entwenden; klauen; abstauben
  • rauben Verb (raube, raubst, raubt, raubte, raubtet, geraub)
  • stehlen Verb (stehle, stiehlst, stiehlt, stahl, stahlet, gestohlen)
  • abstäuben Verb (stäube ab, stäubst ab, stäubt ab, stäubte ab, stäubtet ab, abgestäubt)
  • enteignen Verb (enteigne, enteignst, enteignt, enteignte, enteigntet, enteignet)
  • entwenden Verb (entwende, entwendest, entwendet, entwendete, entwendetet, entwendet)
  • klauen Verb (klaue, klaust, klaut, klaute, klautet, geklaut)
  • abstauben Verb (staube ab, staubst ab, staubt ab, staubte ab, staubtet ab, abgestaubt)
 2. sno (snurra; virvla)
  locken; kräuseln; ringeln
  • locken Verb (locke, lockst, lockt, lockte, locktet, gelockt)
  • kräuseln Verb (kräusele, kräuselst, kräuselt, kräuselte, kräuseltet, gekräuselt)
  • ringeln Verb (ringele, ringelst, ringelt, ringelte, ringeltet, geringelt)
 3. sno (stjäla; snatta; knycka)
  stehlen; klauen; entwenden; hinterziehen; rauben; wegschnappen; verheimlichen; sich aneignen; zurückbehalten; zurückhalten; unterschlagen; verhehlen; veruntreuen
  • stehlen Verb (stehle, stiehlst, stiehlt, stahl, stahlet, gestohlen)
  • klauen Verb (klaue, klaust, klaut, klaute, klautet, geklaut)
  • entwenden Verb (entwende, entwendest, entwendet, entwendete, entwendetet, entwendet)
  • hinterziehen Verb (ziehe hinter, ziehst hinter, zieht hinter, zog hinter, zogt hinter, hintergezogen)
  • rauben Verb (raube, raubst, raubt, raubte, raubtet, geraub)
  • wegschnappen Verb (schnappe weg, schnappst weg, schnappt weg, schnappte weg, schnapptet weg, weggeschnappt)
  • verheimlichen Verb (verheimliche, verheimlichst, verheimlicht, verheimlichte, verheimlichtet, verheimlicht)
  • zurückbehalten Verb (behalte zurück, behaltest zurück, behaltet zurück, behaltete zurück, behaltetet zurück, zurückbehalten)
  • zurückhalten Verb (halte zurück, hälst zurück, hält zurück, hielt zurück, hieltet zurück, zurückgehalten)
  • unterschlagen Verb (unterschlage, unterschlägst, unterschlägt, unterschlug, unterschlugt, unterschlagen)
  • verhehlen Verb (verhehle, verhehlst, verhehlt, verhehlte, verhehltet, verhehlt)
  • veruntreuen Verb (veruntreue, veruntreust, veruntreut, veruntreute, veruntreutet, veruntreut)

Konjugationen für sno:

presens
 1. snor
 2. snor
 3. snor
 4. snor
 5. snor
 6. snor
imperfekt
 1. snodde
 2. snodde
 3. snodde
 4. snodde
 5. snodde
 6. snodde
framtid 1
 1. kommer att sno
 2. kommer att sno
 3. kommer att sno
 4. kommer att sno
 5. kommer att sno
 6. kommer att sno
framtid 2
 1. skall sno
 2. skall sno
 3. skall sno
 4. skall sno
 5. skall sno
 6. skall sno
conditional
 1. skulle sno
 2. skulle sno
 3. skulle sno
 4. skulle sno
 5. skulle sno
 6. skulle sno
perfekt particip
 1. har snott
 2. har snott
 3. har snott
 4. har snott
 5. har snott
 6. har snott
imperfekt particip
 1. hade snott
 2. hade snott
 3. hade snott
 4. hade snott
 5. hade snott
 6. hade snott
blandad
 1. sno!
 2. sno!
 3. snodd
 4. snoande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für sno:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abstauben knycka; rycka; sno; stjäla bli dammig; damma av; ta bort
abstäuben knycka; rycka; sno; stjäla
enteignen knycka; rycka; sno; stjäla duka av; förneka; förstatliga; göra till statsegendom; inte kännas vid; naturalisera; socialisera; ta avstånd ifrån
entwenden knycka; rycka; snatta; sno; stjäla beröva; få en bit tårta; stjäla
hinterziehen knycka; snatta; sno; stjäla avskärma; dölja; förtäcka; gömma; stjäla
klauen knycka; rycka; snatta; sno; stjäla få en bit tårta; förneka; inte kännas vid; knycka; nypa; stjäla; ta avstånd ifrån
kräuseln sno; snurra; virvla krusa; locka; locka håret; rynka; skrynkla; snurra med någon; sätta spolar i håret; vecka; virvla omkring med någon
locken sno; snurra; virvla locka; locka håret; snurra med någon; sätta spolar i håret; virvla omkring med någon
rauben knycka; rycka; snatta; sno; stjäla beröva; frånta; få en bit tårta; knycka; nypa; plundra; råna; stjäla; ta av
ringeln sno; snurra; virvla locka; locka håret; snurra med någon; sätta spolar i håret; virvla omkring med någon
sich aneignen knycka; snatta; sno; stjäla
stehlen knycka; rycka; snatta; sno; stjäla beröva; frånta; få en bit tårta; fördraga; knycka; lida; nypa; plundra; stjäla; ta av; tåla; uthärda
unterschlagen knycka; snatta; sno; stjäla fånga på vägen; fördunkla; förmörka; skymma
verhehlen knycka; snatta; sno; stjäla avskärma; beslöja; dölja; förkläda; förtäcka; gömma; kamouflera
verheimlichen knycka; snatta; sno; stjäla avskärma; dölja; förtäcka; gömma; hemlighålla
veruntreuen knycka; snatta; sno; stjäla fördunkla; förmörka; förneka; inte kännas vid; skymma; stjäla; ta avstånd ifrån
wegschnappen knycka; snatta; sno; stjäla bita av; knycka; nypa; stjäla
zurückbehalten knycka; snatta; sno; stjäla reservera
zurückhalten knycka; snatta; sno; stjäla avskärma; avvärja; betvinga; dölja; förtäcka; gömma; hindra; hålla inne med; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; hålla undan; krossa; lägga av; parera; reservera; spara; stoppa; undertrycka
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
unterschlagen avstängd; avstängt; genskjuten; genskjutet; uppfångat; uppsnappat

Synonyms for "sno":


Wiktionary Übersetzungen für sno:

sno
verb
 1. umgangssprachlich: etwas entwenden, stehlen, klauen
 2. (transitiv) umgangssprachlich: etwas entwenden, stehlen

Cross Translation:
FromToVia
sno klauen nick — slang: to steal
sno klauen; stibitzen snitch — steal
sno stehlen; entwenden; klauen steal — to illegally take possession of
sno stehlen; entwenden dérober — Enlever, voler en cachette. (Sens général).
sno klauen; beklauen niquer — Voler
sno drehen; verdrehen; auswringen; verrenken; verstauchen; ringen; winden tordre — Tourner un corps long et flexible par ses deux extrémités en sens contraire.
sno stehlen; entwenden; bestehlen; ausrauben; rauben; beklauen volers’approprier le bien d’autrui. prendre quelque chose à quelqu’un sans son accord, dérober.