Übersicht
Schwedisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. subtraktion:
  2. Wiktionary:
Deutsch nach Schwedisch:   mehr Daten
  1. Subtraktion:
  2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für subtraktion (Schwedisch) ins Deutsch

subtraktion:

subtraktion [-en] Nomen

  1. subtraktion
    der Abzug; die Subtraktion

Übersetzung Matrix für subtraktion:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Abzug subtraktion avdrag; avräkning; avtryckare; grafiskt blad; gravyr; nedsättning; prisnedsättning; prissänkning; rabatt; reducering; reproduktion; reträtt; separat-avtryck; stick; tillbakaträdande; tryck; trycka; tryckalster; återtåg
Subtraktion subtraktion

Wiktionary Übersetzungen für subtraktion:


Cross Translation:
FromToVia
subtraktion Subtraktion; Abziehen subtraction — process
subtraktion Subtraktion soustractionaction de soustraire.Deutsch

Detailübersetzungen für subtraktion (Deutsch) ins Schwedisch

Subtraktion:

Subtraktion [die ~] Nomen

  1. die Subtraktion (Abzug)
    subtraktion

Übersetzung Matrix für Subtraktion:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
subtraktion Abzug; Subtraktion

Synonyms for "Subtraktion":


Wiktionary Übersetzungen für Subtraktion:


Cross Translation:
FromToVia
Subtraktion subtraktion subtraction — process
Subtraktion subtraktion soustractionaction de soustraire.