Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. överflyttning:


Schwedisch

Detailübersetzungen für överflyttning (Schwedisch) ins Englisch

överflyttning:

överflyttning [-en] Nomen

  1. överflyttning (ändring)
    the transfer; the mutation; the switch-over; the change

Übersetzung Matrix für överflyttning:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
change ändring; överflyttning byta; byte; bythandel idkande; förvandling; förändring; kris; modifiering; modifikation; mutation; ombyte; omstigning; omväxling; rättelse; sväng; utbyte; utveckling; vändning; vändpunkt; växel; växling; ändring; ändringsförslag
mutation ändring; överflyttning förvandling; förändring; modifiering; mutation; utveckling; ändring
switch-over ändring; överflyttning byte; omstigning; växla om till
transfer ändring; överflyttning byte; bytesstation; dataöverföring; eftersändning; förflyttning; försändning; godstrafik; omplacering; omstigning; transfer; vägtransport; växla om till; överföra; överföring
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
change byta; byta kläder; byta om; byta ut; böja; flytta; förnya; förändra; göra om; klä om; kröka; modifiera; utbyta; utväxla; växla; växla om; ändra
transfer efterskänka; flytta; flytta bort; förflytta; omlokalisera; omplacera; omsätta; remittera; transponera; tvångsförflytta; återvisa; överföra; översända
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
change förbyta; förbytas; förändra; skiftning; växelpengar; ömsa
transfer avdragsbild; förflytta; förflyttande; transferera; överlåta; överlåtelse