Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. avgjort:
 2. avgöra:
 3. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für avgjort (Schwedisch) ins Englisch

avgjort:

avgjort Adjektiv

 1. avgjort (besluten; fastställd; beslutet; fastställt; bestämt)
  determined; estimated; rated; fixed

avgjort

 1. avgjort

Übersetzung Matrix für avgjort:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
determined avgjort; besluten; beslutet; bestämt; fastställd; fastställt besluten; bestämd; fast besluten; fast beslutet; vara motståndig emot
fixed avgjort; besluten; beslutet; bestämt; fastställd; fastställt föreskriven; ordinerad; spänd; spänt; stelnad; styvt; vara motståndig emot; varaktig; varaktigt
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
decidedly avgjort
fixed fastrotad; fastrotat; fix; utsatt
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
estimated avgjort; besluten; beslutet; bestämt; fastställd; fastställt kostnadsförslag
rated avgjort; besluten; beslutet; bestämt; fastställd; fastställt

Synonyms for "avgjort":


avgjort form of avgöra:

avgöra Verb (avgör, avgjorde, avgjort)

 1. avgöra (jämna)
  to settle; to entomb; to take off; to put out; to inter; to do out; to remove
  • settle Verb (settles, settled, settling)
  • entomb Verb (entombs, entombed, entombing)
  • take off Verb (takes off, took off, taking off)
  • put out Verb (puts out, put out, putting out)
  • inter Verb (inters, interred, interring)
  • do out Verb (does out, did out, doing out)
  • remove Verb (removes, removed, removing)

Konjugationen für avgöra:

presens
 1. avgör
 2. avgör
 3. avgör
 4. avgör
 5. avgör
 6. avgör
imperfekt
 1. avgjorde
 2. avgjorde
 3. avgjorde
 4. avgjorde
 5. avgjorde
 6. avgjorde
framtid 1
 1. kommer att avgöra
 2. kommer att avgöra
 3. kommer att avgöra
 4. kommer att avgöra
 5. kommer att avgöra
 6. kommer att avgöra
framtid 2
 1. skall avgöra
 2. skall avgöra
 3. skall avgöra
 4. skall avgöra
 5. skall avgöra
 6. skall avgöra
conditional
 1. skulle avgöra
 2. skulle avgöra
 3. skulle avgöra
 4. skulle avgöra
 5. skulle avgöra
 6. skulle avgöra
perfekt particip
 1. har avgjort
 2. har avgjort
 3. har avgjort
 4. har avgjort
 5. har avgjort
 6. har avgjort
imperfekt particip
 1. hade avgjort
 2. hade avgjort
 3. hade avgjort
 4. hade avgjort
 5. hade avgjort
 6. hade avgjort
blandad
 1. avgör!
 2. avgör!
 3. avgjörd
 4. avgörande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für avgöra:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
remove damma av
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
do out avgöra; jämna
entomb avgöra; jämna
inter avgöra; jämna begrava; gräva ner
put out avgöra; jämna bringa till stillastående; förarga; irritera; släcka; stänga av; sätta ut; utrota
remove avgöra; jämna avleda; avlägsna; avsätta; avta; beskylla; bläma; damma av; demontera; flytta; flytta bort; frånta; förfalla; gå ner; leda bort; låta avrinna; minska; montera ner; plocka isär; rengöra; rensa ut; sjunka; ta bort; ta isär; tömma; uttappa; utvisa
settle avgöra; jämna betala; betala en räkning; bli sams; bosätta sig; efterbetala; etablera sig själv; förlika; försona; göra i ordning; göra upp; jämna ut; klara upp; kolonisera; komma överens; ordna; placera; reglera; se till; slå sig ner; stadga sig
take off avgöra; jämna avresa; begynna; börja; efterapa; efterhärma; ge sig i väg; imitera; klä av sig; kopiera; resa iväg; segla bort; starta; sticka ifrån; stiga; stiga upp; ta efter; uppstiga; åka iväg
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
inter gravsätta; jordfästa
put out fimpa
remove bortföra; bortoperera; bortta; fjärma; undanröja
settle bilägga; bosätta
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
put out missnöj7; sur; surt

Synonyms for "avgöra":


Wiktionary Übersetzungen für avgöra:

avgöra
verb
 1. to arbitrate, to pass opinion on something
 2. to ascertain definitely
 3. to discern, notice, identify or distinguish