Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. beslutsamt:


Schwedisch

Detailübersetzungen für beslutsamt (Schwedisch) ins Englisch

beslutsamt:

beslutsamt Adjektiv

  1. beslutsamt (resolut; bestämt; bestämd)
    resolute; brisk; courageous; firm; bold
  2. beslutsamt (resolut; bestämt; bestämd)
    decisive; resolute; firm; unshakable
  3. beslutsamt (beslutsam)
    decisive; paramount; crucial; critical; final; vital

Übersetzung Matrix für beslutsamt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bold braverande; skrytande; skrävlande
final final; slut; slutet; slutpunkt
firm affärsföretag; firma; företag; handelsföretag; industri; kommersiell firma
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bold beslutsamt; bestämd; bestämt; resolut djärv; djärvt; dristig; dristigt; fet; frimodig; frimodigt; heroisk; heroiskt; hjältemodigt; iskall; iskallt; käckt; modig; modigt; tappert
brisk beslutsamt; bestämd; bestämt; resolut fort; glad; glatt; kvickt; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livligt; snabb; snabbt; vaken; vaket; vitalt
courageous beslutsamt; bestämd; bestämt; resolut djärv; djärvt; heroisk; heroiskt; hjältemodigt; modig; modigt; tappert
critical beslutsam; beslutsamt allvarligt; farlig; farligt; grav; gravt; kritiskt; känslig; känsligt; oroande; oroandet; prekärt; problematiskt; prövande; riskfyllt; svår; svårt
crucial beslutsam; beslutsamt central; centralt; livsnödvändig; livsnödvändigt; mycket viktig; mycket viktigt; måste; nödvändigt; oeftergivlig; oeftergivligt; oumbärlig; oumbärligt; oundgängligt; väsentlig; väsentligt
decisive beslutsam; beslutsamt; bestämd; bestämt; resolut avgörande; avgörandet; besluten; bestämd
final beslutsam; beslutsamt definitiv; definitivt; efterliggande; evig; evigt; för alltid; förbehållslös; förbehållslöst; ovillkorligt; oåterkallelig; oåterkalleligt; permanent; slutgiltig; slutgiltigt; till slut; villkorslös; villkorslöst
paramount beslutsam; beslutsamt
resolute beslutsamt; bestämd; bestämt; resolut besluten; bestämd; fast besluten; fast beslutet
unshakable beslutsamt; bestämd; bestämt; resolut
vital beslutsam; beslutsamt av största vikt; essentiellt; högst nödvändig; högst nödvändigt; kraftfullt; kraftig; kraftigt; livsnödvändig; livsnödvändigt; måste; nödvändig; nödvändigt; oeftergivlig; oeftergivligt; oumbärlig; oumbärligt; oundgängligt; oundvikligt; spänstigt; vital; vitalt; väsentlig; väsentligt
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bold båld; djärv; frejdig; frejdigt; karsk; morsk; oförvägen; vågad; vågat
brisk hurtig; hurtigt; schvungfull
courageous behjärtad
critical tillspetsad
final sluttävlan
firm hållfast
resolute rådig
unshakable oomkullkastlig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
firm beslutsamt; bestämd; bestämt; resolut fast; fast besluten; fast beslutet; robust; stadig; stå på