Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. bytesstation:


Schwedisch

Detailübersetzungen für bytesstation (Schwedisch) ins Englisch

bytesstation:

bytesstation Nomen

  1. bytesstation
    the interchange station; the transfer

Übersetzung Matrix für bytesstation:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
interchange station bytesstation
transfer bytesstation byte; dataöverföring; eftersändning; förflyttning; försändning; godstrafik; omplacering; omstigning; transfer; vägtransport; växla om till; ändring; överflyttning; överföra; överföring
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
transfer efterskänka; flytta; flytta bort; förflytta; omlokalisera; omplacera; omsätta; remittera; transponera; tvångsförflytta; återvisa; överföra; översända
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
transfer avdragsbild; förflytta; förflyttande; transferera; överlåta; överlåtelse