Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. förflytta:
 2. Wiktionary:
  • förflytta → pass
  • förflytta → move


Schwedisch

Detailübersetzungen für förflytta (Schwedisch) ins Englisch

förflytta:

förflytta Verb (förflyttar, förflyttade, förflyttat)

 1. förflytta (omlokalisera; flytta; tvångsförflytta)
  to transfer; to relocate; to move
  • transfer Verb (transfers, transferred, transferring)
  • relocate Verb (relocates, relocated, relocating)
  • move Verb (moves, moved, moving)

Konjugationen für förflytta:

presens
 1. förflyttar
 2. förflyttar
 3. förflyttar
 4. förflyttar
 5. förflyttar
 6. förflyttar
imperfekt
 1. förflyttade
 2. förflyttade
 3. förflyttade
 4. förflyttade
 5. förflyttade
 6. förflyttade
framtid 1
 1. kommer att förflytta
 2. kommer att förflytta
 3. kommer att förflytta
 4. kommer att förflytta
 5. kommer att förflytta
 6. kommer att förflytta
framtid 2
 1. skall förflytta
 2. skall förflytta
 3. skall förflytta
 4. skall förflytta
 5. skall förflytta
 6. skall förflytta
conditional
 1. skulle förflytta
 2. skulle förflytta
 3. skulle förflytta
 4. skulle förflytta
 5. skulle förflytta
 6. skulle förflytta
perfekt particip
 1. har förflyttat
 2. har förflyttat
 3. har förflyttat
 4. har förflyttat
 5. har förflyttat
 6. har förflyttat
imperfekt particip
 1. hade förflyttat
 2. hade förflyttat
 3. hade förflyttat
 4. hade förflyttat
 5. hade förflyttat
 6. hade förflyttat
blandad
 1. förflytta!
 2. förflytta!
 3. förflyttad
 4. förflyttande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

förflytta

 1. förflytta

Übersetzung Matrix für förflytta:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
move drag; manöver; skenfäktning; speldrag
transfer byte; bytesstation; dataöverföring; eftersändning; förflyttning; försändning; godstrafik; omplacering; omstigning; transfer; vägtransport; växla om till; ändring; överflyttning; överföra; överföring
transport godstrafik; transport; vägtransport
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
move flytta; förflytta; omlokalisera; tvångsförflytta ambulera; beröra; flytta; flytta bort; ge sig iväg; ; gå till; känna; lyfta bort; lyfta över; råka; röra; sätta igång; träffa; åka vidare
relocate flytta; förflytta; omlokalisera; tvångsförflytta omplacera; överföra
transfer flytta; förflytta; omlokalisera; tvångsförflytta efterskänka; flytta; flytta bort; omplacera; omsätta; remittera; transponera; återvisa; överföra; översända
transport befordra; bära; frakta; föra; köra; transportera
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
move förflytta avflytta; försätta; jämka; rucka; åtgärd
relocate utlokalisera
transfer förflytta avdragsbild; förflyttande; transferera; överlåta; överlåtelse
transport förflytta forsla; fortskaffa; frambära

Synonyms for "förflytta":


Wiktionary Übersetzungen für förflytta:

förflytta
verb
 1. go by, over, etc

Cross Translation:
FromToVia
förflytta move fortbewegen — von einem Ort zum anderen bewegen[2]