Schwedisch

Detailübersetzungen für förslag (Schwedisch) ins Englisch

förslag:

förslag [-ett] Nomen

 1. förslag (erbjudande; anbud)
  the proposal; the request; the motion; the offer; the bid; the bill
 2. förslag
  the proposal; the request
 3. förslag
  the suggestions; the proposals; the propositions
 4. förslag
  the proposal
  – A formal bid for a job or sale of products. 1
 5. förslag (anbud)
  the quotation; the offer
 6. förslag (fingervisning; påpekande; vink; tips)
  the pointer
  the hand
  – a rotating pointer on the face of a timepiece 2
  • hand [the ~] Nomen
   • the big hand counts the minutes2
 7. förslag (offert; uppskattning; offererat pris)
  the estimate; the quote; the quotation; the price quote
  – A formal offer for products or services, proposed at specific prices and related payment terms. 1
 8. förslag (projektförslag)
  the proposal; the project proposal
  – A suggested project plan. Proposals provide better high-level analysis, and enable you to apply your business processes to track potential projects. 1

Übersetzung Matrix für förslag:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bid anbud; erbjudande; förslag billigt köp; bud; erbjudande; offer; offergärd; offergåva; specialerbjudande
bill anbud; erbjudande; förslag check; faktura; göra ett förslag; lagförslag; nota; näbb; reklamaffisch; räkning
estimate förslag; offererat pris; offert; uppskattning beräkning; beskattning; gissning; taxering; uppskattning; uträkning
hand fingervisning; förslag; påpekande; tips; vink arbetare; arbetsanhörig; assistent; dräng; grovarbetare; hand; handskakning; handskrift; handtryckning; hjälp; medarbetare; medhjälpare
motion anbud; erbjudande; förslag göra ett förslag
offer anbud; erbjudande; förslag billigt köp; bud; erbjudande; offer; offergärd; offergåva; presentation; överlämnande
pointer fingervisning; förslag; påpekande; tips; vink hint; ledtråd; markör; pekare; startpunkt; tips; utgångspunkt
price quote förslag; offererat pris; offert; uppskattning
project proposal förslag; projektförslag
proposal anbud; erbjudande; förslag; projektförslag billigt köp; erbjudande; erbjudande om giftermål; frieri; göra ett förslag; offer; offergärd; offergåva
proposals förslag
propositions förslag
quotation anbud; förslag; offererat pris; offert; uppskattning anteckning; citat; kurs; notering; offert; prislapp; värde
quote förslag; offererat pris; offert; uppskattning citat
request anbud; erbjudande; förslag anhållan; anmodan; anspråk; begäran; fordran; fråga; förbön; förfrågan; interpellation; krav; undran; ödmjuk bön
suggestions förslag
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bid diktera; föreskriva; förestava; förhöja bjudet
bill beräkna; fakturera; kalkylera
estimate bedöma; beräkna; estimera; förmoda; gissa; kalkylera; skatta; uppskatta
hand ge; räcka; skicka; överlämna; överräcka
offer erbjuda; förevisa; ge; ge en present; lova; offerera; presentera; räcka; räcka fram; skicka; skriva ut; utställa; visa; överlämna; överräcka
quote anföra; citera; åberopa
request anhålla om; anropa; be; bönfalla; fråga; petitionera; tigga
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bill fågelnäbb; löpsedel; tratta
estimate bedömande; evalvera; skattning; överslag
hand gast; tillställa
motion motion; yrkan; åtbörd
offer bjuda; erbjudan; hembud; hembära; offert; utbjuda; utbud; utfästa
proposal hemställan; propå
quotation prisuppgift
request anmana; anmaning; anmoda; anmodande; hemställan; uppfordra; äskande

Synonyms for "förslag":


Wiktionary Übersetzungen für förslag:

förslag
noun
 1. something suggested

Cross Translation:
FromToVia
förslag design; draft EntwurfModell für ein Projekt
förslag design; draft Entwurfschriftliche Aufzeichnungen, die gegebenenfalls noch Änderungen erfahren können
förslag proposal; offer; recommendation; proposition; suggestion Vorschlag — Empfehlung oder Rat, etwas auf eine bestimmte Art und Weise zu handhaben
förslag offer Angebot — Vorschlag
förslag offer; supply; proposal; presentation; tender; bid; proposition; advance; advocacy offreaction d’offrir.

Verwandte Übersetzungen für förslag