Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. fastställd:
 2. fastställa:
 3. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für fastställd (Schwedisch) ins Englisch

fastställd:

fastställd Adjektiv

 1. fastställd (besluten; beslutet; avgjort; fastställt; bestämt)
  determined; estimated; rated; fixed

Übersetzung Matrix für fastställd:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
determined avgjort; besluten; beslutet; bestämt; fastställd; fastställt besluten; bestämd; fast besluten; fast beslutet; vara motståndig emot
fixed avgjort; besluten; beslutet; bestämt; fastställd; fastställt föreskriven; ordinerad; spänd; spänt; stelnad; styvt; vara motståndig emot; varaktig; varaktigt
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
fixed fastrotad; fastrotat; fix; utsatt
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
estimated avgjort; besluten; beslutet; bestämt; fastställd; fastställt kostnadsförslag
rated avgjort; besluten; beslutet; bestämt; fastställd; fastställt

Synonyms for "fastställd":


fastställd form of fastställa:

fastställa Verb (fastställer, fastställde, fastställt)

 1. fastställa (förvissa sig om; konstatera)
  to establish
  – establish the validity of something, as by an example, explanation or experiment 1
  • establish Verb (establishes, established, establishing)
  to ascertain; to identify
  • ascertain Verb (ascertains, ascertained, ascertaining)
  • identify Verb (identifies, indentified, identifying)

Konjugationen für fastställa:

presens
 1. fastställer
 2. fastställer
 3. fastställer
 4. fastställer
 5. fastställer
 6. fastställer
imperfekt
 1. fastställde
 2. fastställde
 3. fastställde
 4. fastställde
 5. fastställde
 6. fastställde
framtid 1
 1. kommer att fastställa
 2. kommer att fastställa
 3. kommer att fastställa
 4. kommer att fastställa
 5. kommer att fastställa
 6. kommer att fastställa
framtid 2
 1. skall fastställa
 2. skall fastställa
 3. skall fastställa
 4. skall fastställa
 5. skall fastställa
 6. skall fastställa
conditional
 1. skulle fastställa
 2. skulle fastställa
 3. skulle fastställa
 4. skulle fastställa
 5. skulle fastställa
 6. skulle fastställa
perfekt particip
 1. har fastställt
 2. har fastställt
 3. har fastställt
 4. har fastställt
 5. har fastställt
 6. har fastställt
imperfekt particip
 1. hade fastställt
 2. hade fastställt
 3. hade fastställt
 4. hade fastställt
 5. hade fastställt
 6. hade fastställt
blandad
 1. fastställ!
 2. fastställ!
 3. fastställd
 4. fastställande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für fastställa:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ascertain fastställa; förvissa sig om; konstatera försäkra; garantera; säkerställa
establish fastställa; förvissa sig om; konstatera bestämma; bosätta sig; bygga; etablera; grunda; inrätta; installera; kolonisera; placera; slå sig ner; starta; tillsätta; upprätta
identify fastställa; förvissa sig om; konstatera bestämma; bevisa identität; identificera; identifiera; igenkänna; legitimera
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ascertain utröna
establish instifta; stifta

Synonyms for "fastställa":


Wiktionary Übersetzungen für fastställa:


Cross Translation:
FromToVia
fastställa appoint a time for anberaumen — einen Termin festlegen oder ein Treffen planen
fastställa survey erhebentransitiv: im Sinne von ermitteln, feststellen
fastställa stipulate festlegen — etwas genau bestimmen
fastställa fix festsetzen — auswählen; bestimmen; festlegen
fastställa note; notice feststellen — etwas behaupten, mitteilen
fastställa notice constater — vx|fr Rendre évident.

Verwandte Übersetzungen für fastställd