Schwedisch

Detailübersetzungen für frågande (Schwedisch) ins Englisch

frågande:

frågande Adjektiv

 1. frågande

Übersetzung Matrix für frågande:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
informing information; informerande
questioning förhör; hörande; rannsakning; utfrågning
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
inquiring frågande efterfrågande
inquisitive frågande frågvis; frågvist; lärgirig; lärgirigt; trägen; träget; vetgirig; vetgirigt
interrogative frågande efterfrågande
questioning frågande efterfrågande; lärgirig; lärgirigt; trägen; träget; vetgirigt
studious frågande lärgirig; lärgirigt; trägen; träget; vetgirigt
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
interrogatively frågande efterfrågande
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
informing angiveri
inquiring forskande
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
informing frågande

Synonyms for "frågande":

 • undrande

fråga:

fråga [-en] Nomen

 1. fråga (angelägenhet; ämne; sak; utgang; resultat)
  the issue; the case; the question
 2. fråga (interpellation; undran)
  the question; the interpellation; the request; the definition of a problem; the problem
 3. fråga (sak; substans)
  the matter
 4. fråga
  the query
  – A formalized instruction to a database to either return a set of records or perform a specified action on a set of records as specified in the query. 1
 5. fråga
  the query
  – A formalized instruction to a data source to either extract data or perform a specified action. The query can be in the form of a query expression, or a method-based query (or a combination of the two). The data source can be in different forms, e.g. relational databases, XML documents, or in-memory objects. 1
 6. fråga
  the query
  – A named set of criteria that Visual Studio Team Foundation uses to display work items. 1
 7. fråga
  the query
  – An expression in the form of a query expression or a Standard Query Operator method call (or a combination of the two) that extracts information from a data source. 1
 8. fråga
  the question
  – A question, usually from a drop-down list, that users can use to confirm their identity and reset their password in case they have forgotten it. 1

fråga Verb (frågar, frågade, frågat)

 1. fråga (be; anropa; tigga; bönfalla)
  to beg; to plead; to request; to appeal; to implore; to beseech; to pray; to query; to ask
  • beg Verb (begs, begged, begging)
  • plead Verb (pleads, pleaded, pleading)
  • request Verb (requests, requested, requesting)
  • appeal Verb (appeals, appealed, appealing)
  • implore Verb (implores, implored, imploring)
  • beseech Verb (beseeches, beseeched, beseeching)
  • pray Verb (prays, prayed, praying)
  • query Verb (queries, queried, querying)
  • ask Verb (asks, asked, asking)
 2. fråga
  to query; to ask; to demand; to wonder
  • query Verb (queries, queried, querying)
  • ask Verb (asks, asked, asking)
  • demand Verb (demands, demanded, demanding)
  • wonder Verb (wonders, wondered, wondering)
 3. fråga (fråga efter)
  to inquire; to ask
  • inquire Verb (inquires, inquired, inquiring)
  • ask Verb (asks, asked, asking)
 4. fråga (höra sig för; undra; förfråga; höra efter)
  to inquire
  • inquire Verb (inquires, inquired, inquiring)
 5. fråga (undra)
  to wonder; to doubt
  • wonder Verb (wonders, wondered, wondering)
  • doubt Verb (doubts, doubted, doubting)

Konjugationen für fråga:

presens
 1. frågar
 2. frågar
 3. frågar
 4. frågar
 5. frågar
 6. frågar
imperfekt
 1. frågade
 2. frågade
 3. frågade
 4. frågade
 5. frågade
 6. frågade
framtid 1
 1. kommer att fråga
 2. kommer att fråga
 3. kommer att fråga
 4. kommer att fråga
 5. kommer att fråga
 6. kommer att fråga
framtid 2
 1. skall fråga
 2. skall fråga
 3. skall fråga
 4. skall fråga
 5. skall fråga
 6. skall fråga
conditional
 1. skulle fråga
 2. skulle fråga
 3. skulle fråga
 4. skulle fråga
 5. skulle fråga
 6. skulle fråga
perfekt particip
 1. har frågat
 2. har frågat
 3. har frågat
 4. har frågat
 5. har frågat
 6. har frågat
imperfekt particip
 1. hade frågat
 2. hade frågat
 3. hade frågat
 4. hade frågat
 5. hade frågat
 6. hade frågat
blandad
 1. fråga!
 2. fråga!
 3. frågad
 4. frågande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für fråga:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
appeal böneskrift; charm; dragningskraft; förbön; petition; rättsmedel; utstrålning; vädjan; ödmjuk bön; överklagande
case angelägenhet; fråga; resultat; sak; utgang; ämne affär; angelägenhet; box; bur; fall; jobb; låda; mål; packkorg; penfodral; problem; process; rättegång; rörformig behållare; sak; spjällåda; uppdrag; ärende
definition of a problem fråga; interpellation; undran frågeställare
demand anspråk; eftermaning; förfrågan; kräver; påminnelse; rättsanspråk
doubt obeslutsamhet; tvekan; tveksamhet; tvivel
interpellation fråga; interpellation; undran
issue angelägenhet; fråga; resultat; sak; utgang; ämne distribution; problem; rättsfråga; stridsfråga; upplaga; utdelning; utflöde; utgående; utgåva; utleverans; utströmning
matter fråga; sak; substans affär; angelägenhet; artikel; brutna stenar; händelse; kalk; material; problem; punkt; sak
problem fråga; interpellation; undran komplikation; problem; problemfall; uppgift
query fråga anspråk; förfrågan
question angelägenhet; fråga; interpellation; resultat; sak; undran; utgang; ämne problem; rättsfråga; stridsfråga; uppgift
request fråga; interpellation; undran anbud; anhållan; anmodan; anspråk; begäran; erbjudande; fordran; förbön; förfrågan; förslag; krav; ödmjuk bön
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
appeal anropa; be; bönfalla; fråga; tigga anhålla om; sätta sig emot; tilltala; vädja; åberopa; överklaga
ask anropa; be; bönfalla; fråga; fråga efter; tigga anhålla om
beg anropa; be; bönfalla; fråga; tigga anhålla om; be; bedja; böna; bönfalla; tigga
beseech anropa; be; bönfalla; fråga; tigga
demand fråga fordra; göra anspråk på; göra gällande; kräva; påstå
doubt fråga; undra betvivla; tveka; tvivla; tänka över; vara tvivlande
implore anropa; be; bönfalla; fråga; tigga
inquire fråga; fråga efter; förfråga; höra efter; höra sig för; undra efterfråga
issue förlägga; ge ut; publicera; utleverera
matter släcka; stänga av
plead anropa; be; bönfalla; fråga; tigga be; bedja; böna; bönfalla; förklara sig; plädera
pray anropa; be; bönfalla; fråga; tigga be; bedja
query anropa; be; bönfalla; fråga; tigga anhålla om; bönfalla; petitionera
question bekämpa; bestrida; fråga på; fråga vidare; förhöra; interpellera; strida; tveka; tävla; utfråga
request anropa; be; bönfalla; fråga; tigga anhålla om; bönfalla; petitionera
wonder fråga; undra fundera; grubbla; ruva; tycka; tänka
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
appeal appellera; vadeinlaga
ask spörja; tillfråga
beg bettla
case etui; fodral; rättssak; stillåda; väska
demand anfordran; anmana; avkräva; erfordra; infordra; påfordra; påyrka; riv; tarva; yrka; yrkan; äska; äskande
doubt betänklighet; tvivelsmål
inquire efterhöra; spörja
issue avlåta; bröstarvinge; emission; komma; strömma ut; utfärda; utfärdande; utgå
matter materia; spörsmål
plead advocera; förebära
problem problemställning; spörsmål
question spörsmål
request anmana; anmaning; anmoda; anmodande; hemställan; uppfordra; äskande
wonder fenomen; förundras; under

Synonyms for "fråga":


Wiktionary Übersetzungen für fråga:

fråga
noun
 1. reason for concern
 2. sentence which asks for information
 3. topic under discussion
verb
 1. request an answer
 2. ask questions of

Cross Translation:
FromToVia
fråga ask vragen — mondeling of schriftelijk informatie verzoeken
fråga question; request vraag — een verzoek om inlichting
fråga question FrageLinguistik: Äußerung, die Antwort oder Klärung verlangt; Aufforderung zur Antwort
fråga question; issue FrageAngelegenheit, Diskussionspunkt, Problem
fråga ask fragen — (transitiv) eine Auskunft erbitten, um eine Auskunft bitten, eine Frage stellen
fråga query; information retrieval AbfrageInformatik: Auswahl von Informationen aus einem elektronisch gespeicherten Datenbestand
fråga ask; ask for; inquire; request; demand demander — Indiquer à quelqu’un par des paroles, par un écrit ou tout autre moyen ce qu’on désire obtenir de lui.
fråga question; inquiry; issue; point; query questioninterrogation, demande que l’on faire pour s’informer de quelque chose.