Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. intyga:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für intyga (Schwedisch) ins Englisch

intyga:

intyga Verb (intyger, intygde, intygt)

 1. intyga (häfta ihop; sätta fast; besanna)
  to attach; to fasten; to connect; to secure; to confirm
  • attach Verb (attaches, attached, attaching)
  • fasten Verb (fastens, fastened, fastening)
  • connect Verb (connects, connected, connecting)
  • secure Verb (secures, secured, securing)
  • confirm Verb (confirms, confirmed, confirming)
 2. intyga (bevittna; vara vittne till)
  to show; to witness
  • show Verb (shows, showed, showing)
  • witness Verb (witnesss, witnessed, witnessing)

Konjugationen für intyga:

presens
 1. intyger
 2. intyger
 3. intyger
 4. intyger
 5. intyger
 6. intyger
imperfekt
 1. intygde
 2. intygde
 3. intygde
 4. intygde
 5. intygde
 6. intygde
framtid 1
 1. kommer att intyga
 2. kommer att intyga
 3. kommer att intyga
 4. kommer att intyga
 5. kommer att intyga
 6. kommer att intyga
framtid 2
 1. skall intyga
 2. skall intyga
 3. skall intyga
 4. skall intyga
 5. skall intyga
 6. skall intyga
conditional
 1. skulle intyga
 2. skulle intyga
 3. skulle intyga
 4. skulle intyga
 5. skulle intyga
 6. skulle intyga
perfekt particip
 1. har intygt
 2. har intygt
 3. har intygt
 4. har intygt
 5. har intygt
 6. har intygt
imperfekt particip
 1. hade intygt
 2. hade intygt
 3. hade intygt
 4. hade intygt
 5. hade intygt
 6. hade intygt
blandad
 1. intyg!
 2. intyg!
 3. intygd
 4. intygande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für intyga:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
secure beskydd; skydd
show demonstration; exposition; föreställning; show; spektakel; teaterframträdande; uppvisning; utställning; visa
witness kronvittne; vittne; åskådare
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
attach besanna; häfta ihop; intyga; sätta fast bifoga; binda; exponera; fixera; fästa; fästa vid; föra samman; förbinda; förena; hoplimma; klistra; knyta; knäppa; koppla ihop; limma; länka; matcha; sammanfoga; sammanföra; sy ihop; sätta fast
confirm besanna; häfta ihop; intyga; sätta fast auktorisera; befullmäktiga; bejaka; bekräfta; bemyndiga; besegla; godkänna; ratificera; samtycka till
connect besanna; häfta ihop; intyga; sätta fast anknyta; ansluta; binda ihop; binda samman; fästa; fästa ihop; fästa vid; föra samman; förbinda; förena; hopkoppla; knyta ihop; knyta samman; koppla; koppla ihop; koppla in; koppla på; koppla upp sig; länka; matcha; relatera; sammanfoga; sammanföra; sammanlänka; slå på; tända på
fasten besanna; häfta ihop; intyga; sätta fast ansluta; bakbinda; binda; binda fast; binda fast vid ett rep; fastbinda; fastknyta; fixera; fjättra; fästa; fästa vid; förbinda; förena; förtöja; knyta; knäppa; koppla; låsa in; pressa; spärra in; sy ihop; sätta fast; trycka; trycka fast
secure besanna; häfta ihop; intyga; sätta fast alarmera; belägga; bevara; fastbinda; fastknyta; fästa; fästa vid; förse med alarmsystem; lagra; lyckas få tag på; lägga beslag på; säkra; ta i besittning
show bevittna; intyga; vara vittne till dra uppmärksamhet till; frambringa; framlägga; framställa; förevisa; indikera; medge; noggrant ange; peka; peka på; peka ut; precisera; presentera; producera; sätta fingret på; ta fram; tillstå; utställa; visa; visa fram; visa ut; ådagalägga
witness bevittna; intyga; vara vittne till bevista; bevittna; komma fram; närvara; observera; synas; uppleva; vara med om; åtfölja; övervara
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
secure säker; säkert
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
attach närsluta
confirm konfirmera
secure inhämta; tillvinna; trygg; trygga; utverka
show framvisa; förete; uppvisa

Synonyms for "intyga":


Wiktionary Übersetzungen für intyga:


Cross Translation:
FromToVia
intyga authenticate authentifizierenbildungssprachlich: die Unverfälschtheit einer Sache bezeugen
intyga confirm; authenticate bestätigen — den Wahrheitsgehalt einer Aussage oder eines Sachverhalts bejahen oder zumindest erhärten
intyga notice constater — vx|fr Rendre évident.