Schwedisch

Detailübersetzungen für råda (Schwedisch) ins Englisch

råda:

råda Verb (råder, rådde, rått)

 1. råda (vara rådande; ha överhanden)
  to prevail; have the upper hand
 2. råda (förhärska; härska)
  to prevail
  • prevail Verb (prevails, prevailed, prevailing)
 3. råda (rekommendera; utse)
  to recommend; to nominate; to suggest; to propose; to consider; to present; to advise; to elect; appoint
  • recommend Verb (recommends, recommended, recommending)
  • nominate Verb (nominates, nominated, nominating)
  • suggest Verb (suggests, suggested, suggesting)
  • propose Verb (proposes, proposed, proposing)
  • consider Verb (considers, considered, considering)
  • present Verb (presents, presented, presenting)
  • advise Verb (advises, advised, advising)
  • elect Verb (elects, elected, electing)
  • appoint Verb
 4. råda (föreslå; rekommendera)
  to recommend; to advise; to suggest
  • recommend Verb (recommends, recommended, recommending)
  • advise Verb (advises, advised, advising)
  • suggest Verb (suggests, suggested, suggesting)
 5. råda (dominera; förhärska; härska)
 6. råda
  to advise; to recommend
  • advise Verb (advises, advised, advising)
  • recommend Verb (recommends, recommended, recommending)

Konjugationen für råda:

presens
 1. råder
 2. råder
 3. råder
 4. råder
 5. råder
 6. råder
imperfekt
 1. rådde
 2. rådde
 3. rådde
 4. rådde
 5. rådde
 6. rådde
framtid 1
 1. kommer att råda
 2. kommer att råda
 3. kommer att råda
 4. kommer att råda
 5. kommer att råda
 6. kommer att råda
framtid 2
 1. skall råda
 2. skall råda
 3. skall råda
 4. skall råda
 5. skall råda
 6. skall råda
conditional
 1. skulle råda
 2. skulle råda
 3. skulle råda
 4. skulle råda
 5. skulle råda
 6. skulle råda
perfekt particip
 1. har rått
 2. har rått
 3. har rått
 4. har rått
 5. har rått
 6. har rått
imperfekt particip
 1. hade rått
 2. hade rått
 3. hade rått
 4. hade rått
 5. hade rått
 6. hade rått
blandad
 1. råd!
 2. råd!
 3. rådd
 4. rådande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für råda:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
present gåva; liten present; present; smått
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
advise föreslå; rekommendera; råda; utse föreslå; föreställa; rekomendera; rekommendera
appoint rekommendera; råda; utse installera; påpeka; tillsätta
be the one in control dominera; förhärska; härska; råda
consider rekommendera; råda; utse anta vara; begrunda; betänka; eftersinna; falla död; fundera; grubbla; ruva; spara; ta hänsyn till; ta i beräkning; tankeställa; tycka; tänka; tänka över; överväga
dominate dominera; förhärska; härska; råda bemäktiga; vara rådande
elect rekommendera; råda; utse
have the upper hand dominera; förhärska; ha överhanden; härska; råda; vara rådande
nominate rekommendera; råda; utse betänka; föreslå; introducera; nominera; påpeka; tankeställa; överväga
present rekommendera; råda; utse begåva; erbjuda; framföra; föreslå; förevisa; förläna; introducera; nominera; presentera; ställa ut; uppträda; utrusta; utställa; visa; överräcka
prevail förhärska; ha överhanden; härska; råda; vara rådande bemäktiga; vara rådande
propose rekommendera; råda; utse avse; framlägga; framställa; fria; föreslå; föreställa; ha avsiktet; introducera; nominera; proponera; tänka; väcka förslag om; ämna
recommend föreslå; rekommendera; råda; utse anbefalla; anprisa; rekomendera; rekommendera
suggest föreslå; rekommendera; råda; utse framlägga; framställa; föreslå; föreställa; göra ett förslag; implicera; indikera; peka mot; rekommendera; slaga på; snabba; tala för
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
present aktuell; aktuellt; modernt; nu för tiden; nutida; nuvarande; närvarande; present; tidsmässig
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
advise tillråda
appoint utnämna
consider beakta; övertänka
elect utkora
present aktuell; aktuellt; avlämna; framlämna; föreliggande; förevarande; föräring; gåva; hembära; innevarande; uppvisa
propose hemställa; utbringa
recommend förorda; tillråda; tillstyrka
suggest hemställa; häntyda; suggerera; tillråda

Synonyms for "råda":


Wiktionary Übersetzungen für råda:

råda
verb
 1. to give advice to; to offer an opinion; to counsel; to warn

Cross Translation:
FromToVia
råda recommend; advise beraten — jemand einen Vorschlag machen, was er tun oder lassen kann
råda give advice; advise raten — einen Rat geben / erteilen, empfehlen
råda advise; counsel conseiller — Indiquer à quelqu’un ce qu’il doit faire ou ne doit pas faire. (Sens général).
råda breathe; inhale; inspire; suggest; advance; hint; propound; persuade; convince; dissuade; induce; infuse; prompt inspirerfaire pénétrer artificiellement de l’air dans les poumons.

Verwandte Übersetzungen für råda