Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. rad:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für rad (Schwedisch) ins Englisch

rad:

rad [-en] Nomen

 1. rad (kedja; följd; sekvens)
  the series; the sequence; the concatenation; the chain; the string; the succession
 2. rad (följd; serie; ordning)
  the sequence; the succession
 3. rad
  the series; the sequence; the row
 4. rad
  the line
  – In word processing, a string of characters displayed or printed in a single horizontal row. 1
  • line [the ~] Nomen
 5. rad
  the row
  – The horizontal arrangement of cells in a table or spreadsheet. 1
  • row [the ~] Nomen
 6. rad (serier)
  the series; the sequences
 7. rad (fil)
  the queue; the row; the file; the line
 8. rad (räcka; led)
  the row; the line; the rank; the file
  • row [the ~] Nomen
  • line [the ~] Nomen
  • rank [the ~] Nomen
  • file [the ~] Nomen
 9. rad (följd; serie)
  the successions; the series
 10. rad (led; länga)
  the joint; the rank; the file
 11. rad (ordningsföljd; serie)
  the sequence
 12. rad (linje)
  the row
  • row [the ~] Nomen

Übersetzung Matrix für rad:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chain följd; kedja; rad; sekvens affärs kedja; affärskedja; cyclus; följd; förföljning; halsband; halskedja; kabel; kedja; kätting; mera affärer; rep; räcka; sekvens; serie; sträng; tross; tåg
concatenation följd; kedja; rad; sekvens
file fil; led; länga; rad; räcka arkiv; dossié; fil; file; förteckning; mapp; pärm; register
joint led; länga; rad fog; föreningsställe; grundläggning; sammanfogning; skarv; uttal; öglad
line fil; led; rad; räcka avspärringskedja; förbindelse; kedja för avspärrning; kontakt; kordong; lina; linje; rand; rep; snöre; streck
queue fil; rad
rank led; länga; rad; räcka anseende; gradera; hierarki; rangordning; reputation; rykte
row fil; led; linje; rad; räcka bråk; cyclus; förföljning; kedja; meningskiljaktighet; meningskiljaktlighet; misshällighet; motsättning; post
sequence följd; kedja; ordning; ordningsföljd; rad; sekvens; serie cyclus; följd; förföljning; kedja; räcka; sekvens; serie; sträng
sequences rad; serier
series följd; kedja; rad; sekvens; serie; serier följd; kedja; räcka; sekvens; serie; sträng
string följd; kedja; rad; sekvens följd; garn; inpacknings tråd; kedja; knippa; remsa; räcka; sekvens; serie; sladd; snöre; strimma; sträng; tråd
succession följd; kedja; ordning; ordningsföljd; rad; sekvens; serie följande; följd; räcka; serie
successions följd; rad; serie
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chain kedja; kedja fast
file arkivera; fila; förvara; ordna; spara
line bilda linje; linjera; ordna i linje; randa
rank gruppera; klassifiera; ordna; rangordna; sortera; uppställa i led
row ro
string stränga; svänga runt
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
joint forma en enhet; gemensam; gemensamt
rank förskräcklig; förskräckligt; härsket; oerhörd; oerhört; otäck; otäckt
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chain fastkedja
file aktsamling; dokumentsamling; dossier; dossié; rote; samlingspärm
joint ledgång; samfälld; scharner
queue köa
rank rangordna
row gruff; gurgel; roddtur
sequence svit
string ramsa
succession succession; svit; tronföljd

Synonyms for "rad":


Wiktionary Übersetzungen für rad:

rad
verb
 1. -
noun
 1. -
 2. single horizontal row of text on a screen, printed paper, etc.
 3. One of the horizontal lines of squares on a chessboard
 4. line of objects
 5. in a table

Cross Translation:
FromToVia
rad row Reihe — etwas geradlinig Angeordnetes
rad line Zeileallgemein: horizontale Aneinanderreihung gleichartiger Objekte, etwa die in Links-rechts-Richtung liegenden Einteilungen von Text oder Daten
rad row; file; line; run; sequence rangée — Traductions à trier suivant le sens

Verwandte Übersetzungen für rad