Schwedisch

Detailübersetzungen für säkert (Schwedisch) ins Englisch

säkert:

säkert Adjektiv

  1. säkert (verklig)
  2. säkert (pålitlig; solitt; solid; )
    reliable; solid; substantial; durable; sound
  3. säkert (helt säkert; säker)
  4. säkert (säker)
    safe; secure; without risk; without danger
  5. säkert (obestridligt; säker)

Übersetzung Matrix für säkert:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
safe förvaringsfack; kassaskåp; valv
secure beskydd; skydd
sound intonation; klang; ljud; oljud; oväsen; sund; timbre; ton; tonhöjd; tonsäkerhet
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
secure alarmera; belägga; besanna; bevara; fastbinda; fastknyta; fästa; fästa vid; förse med alarmsystem; häfta ihop; intyga; lagra; lyckas få tag på; lägga beslag på; säkra; sätta fast; ta i besittning
sound eka; ge ett ljud; klämta; pejla; ringa; ringa klockan; sondera; telefonera; undersöka
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
assured obestridligt; säker; säkert försäkrad; försäkrat
certain helt säkert; säker; säkert förbehållslös; förbehållslöst; några; ovillkorligt; villkorslös; villkorslöst; vissa; visst
conclusive obestridligt; säker; säkert avgörande
durable gediget; pålitlig; pålitligt; rättskaffens; solid; solitt; säkert hållbar; hållbart; oförstörbar; oförstörbart; slitstark; slitstarkt; varaktig; varaktigt
incontrovertible obestridligt; säker; säkert definitiv; definitivt; nödvändigt; oundvikligt; oåterkallelig; oåterkalleligt
indisputable obestridligt; säker; säkert definitiv; definitivt; förbehållslös; förbehållslöst; nödvändigt; obestridbar; obestridbart; obestridligt; odiskutabel; odiskutabelt; oemotsäglig; oemotsägligt; oomtvistligt; oundvikligt; ovillkorligt; oåterkallelig; oåterkalleligt; villkorslös; villkorslöst
irrefutable obestridligt; säker; säkert obestridligt; oförneklig; oförnekligt
positive helt säkert; säker; säkert förbehållslös; förbehållslöst; ovillkorligt; positiv; positivt; villkorslös; villkorslöst
reliable gediget; pålitlig; pålitligt; rättskaffens; solid; solitt; säkert antagligen; munter; muntert; plausibelt; pålitlig; pålitligt; sannolik; sannolikt; sunt; tillförlitlig; tillförlitligt; troligt
safe säker; säkert munter; muntert
secure säker; säkert
solid gediget; pålitlig; pålitligt; rättskaffens; solid; solitt; säkert fast; muskulös; muskulöst; pålitlig; pålitligt; robust; solid; stadig; sunt; välbyggt; övertygande
sound gediget; pålitlig; pålitligt; rättskaffens; solid; solitt; säkert pålitlig; pålitligt; solid; solvent; sund; sunt; övertygande
substantial gediget; pålitlig; pålitligt; rättskaffens; solid; solitt; säkert ansenlig; ansenligt; avsevärd; avsevärt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; betydlig; betydligt; enorm; enormt; fast; nämnesvärd; robust; stadig; stort; välgjord; välgjort; väsentligt
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
certainly helt säkert; säker; säkert absolut; definitiv; förbehållslös; förbehållslöst; ovillkorligt; sannerlig; sannerligt; verkligen; villkorslös; villkorslöst
indeed säkert; verklig effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; förresten; helt och hållet; i och för sig; i sanning; ja; naturligtvis; obestridlig; obestridligt; otvivlat; riktig; sannerlig; sannerligt; säkerligen; tjaa; utan tvivel; verkligen; verkligt; äkta
of course helt säkert; säker; säkert naturligtvis
positively helt säkert; säker; säkert verkligen
really säkert; verklig absolut; de facto; definitiv; faktisk; faktiskt; riktig; sannerlig; sannerligen; sannerligt; säkerligen; verkligen; verkligt; äkta
truly säkert; verklig absolut; definitiv; i sanning; verkligen; äkta
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
assured förvissad
certain viss
certainly förvisso; minsann; visst
durable durabel
incontrovertible ovedersäglig
indeed ja visst; verkligen; visserligen
indisputable obestridlig; odisputabel
irrefutable oomkullkastlig; oomkullrunkelig; oomkullrunklig
of course givetvis; kantänka; självfallet
positive tvärsäker; tvärsäkert; uttrycklig
positively ovillkorligen
reliable driftsäker; driftsäkert; helschysst; rekorderlig; vederhäftig; vederhäftigt
safe riskfri; riskfritt; trygg; välbehållen; välbehållet
secure inhämta; tillvinna; trygg; trygga; utverka
solid enhällig; enhälligt; hållfast; kompakt
sound knyst; loda; läte; nor; sond
substantial stöddig; substantiell; väsentlig
sure viss
undoubted obestridlig; otvivelaktig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
sure helt säkert; obestridligt; säker; säkert förbehållslös; förbehållslöst; helt och hållet; i och för sig; ja; obestridlig; obestridligt; otvivlat; ovillkorligt; riktig; säkerligen; utan tvivel; villkorslös; villkorslöst
sure and certain helt säkert; säker; säkert
undoubted helt säkert; säker; säkert förbehållslös; förbehållslöst; ovillkorligt; villkorslös; villkorslöst
without danger säker; säkert ofarlig; ofarligt
without risk säker; säkert ofarlig; ofarligt

Synonyms for "säkert":


Wiktionary Übersetzungen für säkert:

säkert
adjective
  1. sure, positive, not doubting

Cross Translation:
FromToVia
säkert certainly bestimmt — verwendet, um auszudrücken, dass man etwas für sehr wahrscheinlich hält
säkert surely sicherlich — mit ziemlicher Sicherheit; oftmals eine gewisse Beeinschränkung beinhaltend, die zum Beispiel mit aber angeschlossen wird

Verwandte Übersetzungen für säkert