Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. slänga:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für slänga (Schwedisch) ins Englisch

slänga:

slänga Verb (slänger, slängde, slängt)

 1. slänga (rycka; draga)
  to pull
  – apply force so as to cause motion towards the source of the motion 1
  • pull Verb (pulls, pulled, pulling)
   • pull the string gently1
   • pull the trigger of the gun1
   • pull your knees towards your chin1
  to tug
  – pull hard 1
  • tug Verb (tugs, tugged, tugging)
   • The prisoner tugged at the chains1
   • This movie tugs at the heart strings1
 2. slänga (kasta)
  to sink; to fall; to tumble; to drop
  • sink Verb (sinks, sank, sinking)
  • fall Verb (falls, fell, falling)
  • tumble Verb (tumbles, tumbled, tumbling)
  • drop Verb (drops, dropped, dropping)
 3. slänga (tömma ur; disponera; fritt förfoga över; )
  to dispose; to discard
  • dispose Verb (disposes, disposed, disposing)
  • discard Verb (discards, discarded, discarding)
 4. slänga (bli av med)
  to get rid of
  • get rid of Verb (gets rid of, got rid of, getting rid of)
 5. slänga (kasta; slunga)
  to fling; to pitch
  • fling Verb (flings, flung, flinging)
  • pitch Verb (pitches, pitched, pitching)
 6. slänga (kasta; hiva)
  to throw; to hurl; to fling; to heave; to cast
  • throw Verb (throws, threw, throwing)
  • hurl Verb (hurls, hurled, hurling)
  • fling Verb (flings, flung, flinging)
  • heave Verb (heaves, hove, heaving)
  • cast Verb (casts, casted, casting)
 7. slänga (hiva; kasta; kassera)
  to chuck; to fall; to tumble
  • chuck Verb (chucks, chucked, chucking)
  • fall Verb (falls, fell, falling)
  • tumble Verb (tumbles, tumbled, tumbling)

Konjugationen für slänga:

presens
 1. slänger
 2. slänger
 3. slänger
 4. slänger
 5. slänger
 6. slänger
imperfekt
 1. slängde
 2. slängde
 3. slängde
 4. slängde
 5. slängde
 6. slängde
framtid 1
 1. kommer att slänga
 2. kommer att slänga
 3. kommer att slänga
 4. kommer att slänga
 5. kommer att slänga
 6. kommer att slänga
framtid 2
 1. skall slänga
 2. skall slänga
 3. skall slänga
 4. skall slänga
 5. skall slänga
 6. skall slänga
conditional
 1. skulle slänga
 2. skulle slänga
 3. skulle slänga
 4. skulle slänga
 5. skulle slänga
 6. skulle slänga
perfekt particip
 1. har slängt
 2. har slängt
 3. har slängt
 4. har slängt
 5. har slängt
 6. har slängt
imperfekt particip
 1. hade slängt
 2. hade slängt
 3. hade slängt
 4. hade slängt
 5. hade slängt
 6. hade slängt
blandad
 1. släng!
 2. släng!
 3. slängd
 4. slängande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für slänga:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cast gips; gipsförband; kasta
drop droppe; fallhöjd; smutta
fall avtagande; avtagning; fall; falla; förfall; hopfallande; höst; instörtning; kollapsa; landa; minskning; nedgång; prissänkning; sammanbrott; störta; återfall
fling kasta
pitch breddsteg; intonation; klang; ljud; lutning; säljsnack; timbre; ton; tonhöjd; tonläge; tonsäkerhet
pull drag; hämta; puff; ryck; ryckning; tag
sink diskho; handfat; kanalmottagare; slask; tvättkar; tvättställ; vask
throw kasta
tug bogserbåt
tumble fall; kullerbytta; ramla; störta
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cast hiva; kasta; slänga kasta; kasta av; släppa
chuck hiva; kassera; kasta; slänga klappa; krama; smeka
discard disponera; fritt förfoga över; kasta; slänga; sälja; tömma ur; undanskaffa; överlåta förkasta; kassera; kasta bort; lägga bort; ta bort; överge
dispose disponera; fritt förfoga över; kasta; slänga; sälja; tömma ur; undanskaffa; överlåta
drop kasta; slänga avbryta; avskeda; avspisa någon; avvisa; bli mindre; droppa; drypa; falla ihop; falla över ända; kasta; kasta av; kollapsa; krympa; ramla; skrumpna; släppa; sparka; ta bort; tumla; utelämna; utesluta
fall hiva; kassera; kasta; slänga avlida; avsluta; bli dödad; bli ruinerad; ; falla; falla in på; gå bort; gå totalt utför; komma på förfall; komma under isen; ramla in; sluta vid; stupa; ta en störtflygning; tumla
fling hiva; kasta; slunga; slänga
get rid of bli av med; slänga
heave hiva; kasta; slänga dra; dra upp; försöka kräkas; gunga; hala; hala upp; hissa upp; häva; häva upp; höja; lyfta; lyfta upp; svalla; vagga; äcklas
hurl hiva; kasta; slänga kasta ner; slunga
pitch kasta; slunga; slänga
pull draga; rycka; slänga använda pull-teknik; bogsera; dra med sig; draga; hala; masturbera; släpa
sink kasta; slänga ge efter; gå nedförsbacke; gå under; gå utför; kollapsa; låta sjunka; minska; sjunka; svikta; sänka
throw hiva; kasta; slänga kasta; kasta ner; slunga
tug draga; rycka; slänga dra; kånka; släpa
tumble hiva; kassera; kasta; slänga falla; ramla omkull; stupa; tumla; tumla över ända
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cast stöpa
discard utmönstra; utrangera
drop slatt; slurk; stänk
fall baisse; dimpa; infalla; kullkörning; mynna; vurpa
get rid of avpollettera
heave vräka
pitch beck; becka
pull korrekturavdrag; roddtur
sink dala; förlisa; försjunka; ho; slasktratt
throw lyra
tumble dimpa; kullkörning
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cast förförd; förtrollad; förtrollat

Synonyms for "slänga":


Wiktionary Übersetzungen für slänga:

slänga
verb
 1. to discard, to get rid of
 2. informal: dispose of in a bin or as if in a bin
 3. to throw away; discard
 4. to throw with an initial upward direction
 5. to discard
 6. discard

Cross Translation:
FromToVia
slänga fling fladernerzgebirgisch: kräftig werfen
slänga throw werfen — etwas in eine bestimmte Richtung schleudern

Verwandte Übersetzungen für slänga