Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. stress:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für stress (Schwedisch) ins Englisch

stress:

stress [-en] Nomen

 1. stress
  the burden; the stress
 2. stress
  the stress
 3. stress
 4. stress (agitation; orolighet; upphetsning; uppjagning)
  the arousal; the agitation
 5. stress (oro; orolighet; jäkt)
  the agitation; the unrest; the turbulence

Übersetzung Matrix für stress:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
agitation agitation; jäkt; oro; orolighet; stress; upphetsning; uppjagning svårigheter
arousal agitation; orolighet; stress; upphetsning; uppjagning sexuell upphetsning
burden stress börda; last
stress stress
turbulence jäkt; oro; orolighet; stress svårigheter; turbulens
unrest jäkt; oro; orolighet; stress svårigheter
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
burden belasta; betunga; sadla på
stress betona; driva; framhäva; försöka; poängtera; sporra; trycka på; uttrycka med eftertryck
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
agitation alteration; rastlöshet
burden onus
mental stress stress
stress accentuera; påkänning
turbulence virvelrörelse

Synonyms for "stress":


Wiktionary Übersetzungen für stress:


Cross Translation:
FromToVia
stress stress; general adaptation syndrome; aggro StressMensch: anhaltende geistige, seelische oder körperliche Anspannung durch Überbeanspruchung oder schädliche Reize; seelischer Druck

Verwandte Übersetzungen für stress