Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. sunt:


Schwedisch

Detailübersetzungen für sunt (Schwedisch) ins Englisch

sunt:

sunt Adjektiv

  1. sunt (hälsosamt; sund)
    health; healthy; sanitary
  2. sunt (sund)
    sound
  3. sunt (pålitlig; pålitligt)
    solid; reliable; sound

Übersetzung Matrix für sunt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
health friskhet; hälsa; sundhet; välbefinnande
sound intonation; klang; ljud; oljud; oväsen; sund; timbre; ton; tonhöjd; tonsäkerhet
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
sound eka; ge ett ljud; klämta; pejla; ringa; ringa klockan; sondera; telefonera; undersöka
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
healthy hälsosamt; sund; sunt bemedlat; blomstrande; friskt; hälsosam; hälsosamt; i form; i god form; kry; piggt; rik; rikt; rosigt; vid god hälsa; välmående; välsituerad; välsituerat
reliable pålitlig; pålitligt; sunt antagligen; gediget; munter; muntert; plausibelt; pålitlig; pålitligt; rättskaffens; sannolik; sannolikt; solid; solitt; säkert; tillförlitlig; tillförlitligt; troligt
sanitary hälsosamt; sund; sunt hygienisk; hälsovårdnaden
solid pålitlig; pålitligt; sunt fast; gediget; muskulös; muskulöst; pålitlig; pålitligt; robust; rättskaffens; solid; solitt; stadig; säkert; välbyggt; övertygande
sound pålitlig; pålitligt; sund; sunt gediget; pålitlig; pålitligt; rättskaffens; solid; solitt; solvent; säkert; övertygande
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
health befinnande
healthy hälsobringande
reliable driftsäker; driftsäkert; helschysst; rekorderlig; vederhäftig; vederhäftigt
sanitary sanitär; sanitärt
solid enhällig; enhälligt; hållfast; kompakt
sound knyst; loda; läte; nor; sond
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
health hälsosamt; sund; sunt

Synonyms for "sunt":


Verwandte Übersetzungen für sunt