Übersicht
Schwedisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. tvångsförflytta:


Schwedisch

Detailübersetzungen für tvångsförflytta (Schwedisch) ins Englisch

tvångsförflytta:

tvångsförflytta Verb (tvångsförflyttar, tvångsförflyttade, tvångsförflyttat)

 1. tvångsförflytta (omlokalisera; förflytta; flytta)
  to transfer; to relocate; to move
  • transfer Verb (transfers, transferred, transferring)
  • relocate Verb (relocates, relocated, relocating)
  • move Verb (moves, moved, moving)

Konjugationen für tvångsförflytta:

presens
 1. tvångsförflyttar
 2. tvångsförflyttar
 3. tvångsförflyttar
 4. tvångsförflyttar
 5. tvångsförflyttar
 6. tvångsförflyttar
imperfekt
 1. tvångsförflyttade
 2. tvångsförflyttade
 3. tvångsförflyttade
 4. tvångsförflyttade
 5. tvångsförflyttade
 6. tvångsförflyttade
framtid 1
 1. kommer att tvångsförflytta
 2. kommer att tvångsförflytta
 3. kommer att tvångsförflytta
 4. kommer att tvångsförflytta
 5. kommer att tvångsförflytta
 6. kommer att tvångsförflytta
framtid 2
 1. skall tvångsförflytta
 2. skall tvångsförflytta
 3. skall tvångsförflytta
 4. skall tvångsförflytta
 5. skall tvångsförflytta
 6. skall tvångsförflytta
conditional
 1. skulle tvångsförflytta
 2. skulle tvångsförflytta
 3. skulle tvångsförflytta
 4. skulle tvångsförflytta
 5. skulle tvångsförflytta
 6. skulle tvångsförflytta
perfekt particip
 1. har tvångsförflyttat
 2. har tvångsförflyttat
 3. har tvångsförflyttat
 4. har tvångsförflyttat
 5. har tvångsförflyttat
 6. har tvångsförflyttat
imperfekt particip
 1. hade tvångsförflyttat
 2. hade tvångsförflyttat
 3. hade tvångsförflyttat
 4. hade tvångsförflyttat
 5. hade tvångsförflyttat
 6. hade tvångsförflyttat
blandad
 1. tvångsförflytta!
 2. tvångsförflytta!
 3. tvångsförflyttad
 4. tvångsförflyttande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für tvångsförflytta:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
move drag; manöver; skenfäktning; speldrag
transfer byte; bytesstation; dataöverföring; eftersändning; förflyttning; försändning; godstrafik; omplacering; omstigning; transfer; vägtransport; växla om till; ändring; överflyttning; överföra; överföring
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
move flytta; förflytta; omlokalisera; tvångsförflytta ambulera; beröra; flytta; flytta bort; ge sig iväg; ; gå till; känna; lyfta bort; lyfta över; råka; röra; sätta igång; träffa; åka vidare
relocate flytta; förflytta; omlokalisera; tvångsförflytta omplacera; överföra
transfer flytta; förflytta; omlokalisera; tvångsförflytta efterskänka; flytta; flytta bort; omplacera; omsätta; remittera; transponera; återvisa; överföra; översända
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
move avflytta; förflytta; försätta; jämka; rucka; åtgärd
relocate utlokalisera
transfer avdragsbild; förflytta; förflyttande; transferera; överlåta; överlåtelse