Übersicht


Schwedisch

Detailübersetzungen für vägtransport (Schwedisch) ins Englisch

vägtransport:

vägtransport Nomen

  1. vägtransport (godstrafik)
    the transportation; the goods-traffic; the transfer; the road transport; the transport; the carrying-traffic; the cargo
  2. vägtransport
    the road transport

Übersetzung Matrix für vägtransport:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
cargo godstrafik; vägtransport belastning; frakt; fraktgods; gods; lass; last; skeppslast
carrying-traffic godstrafik; vägtransport
goods-traffic godstrafik; vägtransport
road transport godstrafik; vägtransport
transfer godstrafik; vägtransport byte; bytesstation; dataöverföring; eftersändning; förflyttning; försändning; omplacering; omstigning; transfer; växla om till; ändring; överflyttning; överföra; överföring
transport godstrafik; vägtransport transport
transportation godstrafik; vägtransport deportation
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
transfer efterskänka; flytta; flytta bort; förflytta; omlokalisera; omplacera; omsätta; remittera; transponera; tvångsförflytta; återvisa; överföra; översända
transport befordra; bära; frakta; föra; köra; transportera
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
transfer avdragsbild; förflytta; förflyttande; transferera; överlåta; överlåtelse
transport forsla; fortskaffa; frambära; förflytta
transportation befordringsmedel; forsling